top of page

Toegang tot de waarschijnlijke toekomst

Het Grote Bewustzijn Systeem is een informatiesysteem. Dat Bewustzijn informatie is, kun je in je eigen ervaring nagaan. Want als je jezelf de vraag stelt: “Waar ben ik me nu bewust van?” Dan kan het antwoord luiden: van een gevoel in mijn buik, van dat ik 'dit-en-dat' denk, van dat ik een vogel hoor fluiten, van dat ik trek heb et cetera.

Wat het antwoord ook is, het laat je zien dat je informatie ontvangt. In dit geval via de vijf 'zintuigen' die we elke dag gebruiken. Veel van wat we ervaren interpreteren we via die vijf zintuigen. En ze maken ook dat we een buitenwereld lijken te ervaren, want in onze werkelijkheid lijkt het alsof we iets buiten onszelf zien, horen, voelen etc. Terwijl het enige dat we zien, horen, voelen, ruiken, proeven informatie is.

INTERPRETATIE

Wat je van binnen ervaart, heeft dus maar weinig te maken met je vijf zintuigen. We zijn alleen gewend om alles op die manier te interpreteren. Maar dat wat we 'zintuigen' noemen zijn niets anders dan metaforen. Die helpen ons om woorden te kunnen geven aan onze ervaring.

Als we een ervaring opdoen via een andere faculteit, zoals onze intuïtie of imaginatie, dan zijn we dus ook steeds geneigd die ervaring te vertalen vanuit onze zintuigelijke kaders. We vragen ons bij beelden die we op die manier ontvangen, en die zo echt lijken, al gauw af: heb ik dit wel écht gezien?

Omdat we informatie (Bewustzijn) willen interpreteren via een zintuig zoals ons 'fysieke' oog, kunnen we ons ervaringen die 'niet van deze wereld zijn' maar moeilijk eigen maken. En dat maakt informatie onttrekken aan datastromen in het Grote Bewustzijn Systeem, en er een adequate interpretatie aan geven zodat je er iets aan hebt voor je groei, vaak ook lastiger. Het is nuttig om dat in je achterhoofd te houden, bij het lezen van deze blog.

Zoals beschreven in de vorige blog, kent het Grote Bewustzijn Systeem databases om alle informatie in het systeem in te ordenen:

1. het Gerealiseerde Verleden-archief (GV-archief)

2. het Ongerealiseerde Verleden- archief (OV-archief)

3. het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief)

WAARSCHIJNLIJKHEDEN EN REGELS

In principe zijn deze drie één datasysteem, want alles is met elkaar verbonden, maar voor ons gemak en begrip delen we ze op in deze drie. Als we een beter begrip hebben van de werking ervan, dan kunnen we ze vanzelf makkelijker zien als één archief.

Het GBS berekent steeds wat er in een volgend moment in de tijd zou kunnen gebeuren (in deel 1 werd daar meer over uitgelegd). Een moment is maar een nanonano-seconde en dus heel erg kort. Dat maakt dat de nabije toekomst redelijk voorspelbaar is en de kans groot is dat een schatting kloppend kan zijn. Maar dat hoeft niet.

Het is belangrijk om je steeds te bedenken dat onze werkelijkheid dus gebaseerd is op 'waarschijnlijkheden'. Er ligt niets op voorhand vast. Al zijn er wel regels die maken dat de werkelijkheid redelijk consistent moet zijn, zodat wij er in kunnen leven en van kunnen leren. De regels liggen daarom behoorlijk vast (dat ervaar je bijvoorbeeld als je merkt dat je geen 5 meter in de lucht kunt springen, omdat we op onze aarde te maken hebben met de fregels van de 'zwaartekracht').

Spelen met die regels kan, bij de ene regel is er meer ruimte om dat te doen dan bij de andere. Het is niet voor niks dat we mensen soms dingen zien doen, die volgens 'de regels' niet kunnen. Invloed uitoefenen op de regels kan door bepaalde kwaliteiten van je bewustzijn te vergroten.

EFFECTIEVE BEREKENINGEN

We zagen al wat je in en via de historische database kunt doen. En nu gaan we verder in op wat we kunnen doen met het archief waarin alle informatie te vinden is over de Waarschijnlijke Toekomst. Het Grote Bewustzijn Systeem berekent alle waarschijnlijkheden die in een volgend ultra-kort moment aan de orde kunnen zijn. En het berekent hoe groot de kans is dat elk van die gebeurtenissen ook werkelijk gebeurt. Vanuit de aanname dat die berekening klopt, wordt berekend wat er in het daarop volgende moment kan gebeuren en zo verder.

Die voorspelling kan maar tot op zekere hoogte gaan, want er bestaat een kans dat één van de berekeningen niet klopt. En dan zijn ook de daarop volgende in steeds mindere mate juist. Het is dus voor het GBS niet effectief om berekeningen tot in het oneindige te doen. Effectief is het zo zover te doen, dat het voldoende kan anticiperen op gebeurtenissen die kunnen komen. Dit is hoe de Waarschijnlijke Toekomst-database steeds wordt opgebouwd. Naarmate het systeem langer bestaat, bouwt het een steeds grotere hoeveelheid informatie op die maakt dat het ook steeds accurater kan zijn in z'n berekeningen.

Omdat de informatie in de database gebaseerd is op waarschijnlijkheden is de kans dat iets wel of niet gebeurt te verkleinen of te vergroten. Bij sommige toekomstige gebeurtenissen heb je meer kans dat je die kunt beïnvloeden, omdat er veel meer onzekerheid is dan bij andere.

ONTSLUITEN VAN DATA

Hoe kun je de data uit het Waarschijnlijke Toekomst-archief ontsluiten? Dat die je via je bewuste intentie. Je kunt de database raadplegen zoals je de google zoekmachine raadpleegt. Wat je daarvoor moet kunnen en doen is:

  • behoorlijk precies weten wat je wilt weten (wat is je vraag), dus een heldere definitie hebben van wat je wilt weten (check: kan iemand anders snappen wat jij bedoelt?)

  • een heldere intentie hebben (een rustige kalme geest en niet één die van de ene gedacht op de andere springt, want dat maakt vermoedelijk dat de info die je krijgt niet helder voor je is)

  • weten hoe je de data wilt ontvangen via beelden, grafieken, woorden, symbolen, aura's, de toekomst bezoeken en er deel vanuit maken etc. (zie ook de vorige blog onder het kopje: Jouw format)

Bij alles dat je aan informatie ontvangt, moet je er rekening mee houden dat het om waarschijnlijkheden gaat. Dus bij het raadplegen van het archief focus je je op dat wat het meest waarschijnlijk is dat er gebeurt. Zodat je niet de uitkomsten genereert die gaan over alles dat ook kan gebeuren, maar wat veel minder waarschijnlijk is. Maar ook als je je focust op het meest waarschijnlijke, dan moet je er rekening mee houden dat het anders kan lopen. Want het Grote Bewustzijn Systeem is gebaseerd op waarschijnlijkheden niet op zekerheden.

OEFENEN?

Er zijn talloze grote en kleine oefeningen die je kunt doen om hiermee te experimenteren. En het leuke is dat je oefeningen kunt doen, waarbij je ook meteen bewijs krijgt van dat het werkt.

Een voorbeeld:

Als mijn partner naar de winkel gaat, dan kan hij van alles kan kiezen als het gaat om wat hij meebrengt. Soms wil ik iets heel specifieks hebben, maar heb hem dat niet verteld. Om de kans te vergroten hij juist dat meeneemt, breng ik mijn aandacht naar die ene waarschijnlijkheid in de Waarschijnlijke Toekomst-database. Ik focus op de uitkomst dat dat product in zijn aandacht komt (ik focus dus op hem en het product), waardoor ik de kans vergroot hij het meeneemt.

Als je je houdt aan de voorwaarden: een precieze vraag, een heldere intentie en weten hoe je de uitkomst wilt, dan zul je zien dat het heel vaak werkt. Als je helemaal geen bewuste ervaring hebt met dit soort communicatie, dan is het slim om te beginnen met oefeningen die hierop lijken. Je kunt er zelf vermoedelijk wel allerlei variaties op bedenken.

Het zijn eenvoudige oefeningen, die het makkelijker maken om een heldere vraag te hebben, om je in elk voor even goed te kunnen focussen en om direct aan de uitkomst te zien of het gewerkt heeft of niet. Zo kun je ook monitoren welke vaardigheden je (verder) ontwikkelen kunt.

In volgende blogs zullen nog allerlei voorbeelden voorbij komen, die van een wat andere orde zijn. Want uiteindelijk zijn onze oefeningen in het communiceren met het Grote Bewustzijn Systeem vooral bedoeld om erdoor te leren groeien en ontwikkelen. Niet om te voldoen aan allerlei wensen en behoeften, die wij hebben maar die niet per se bijdragen aan onze groei.

ROL VAN MEDITATIE

De volgende keer meer over de rol en functie van meditatie als het gaat om hoe je ervoor kunt zorgen dat je intentie helder is, waardoor je adequaat je weg kunt vinden in de database. En niet in de war raakt van vage informatie die je niet helpt. We zullen dan ook zien dat je de kwaliteit van je bewustzijn uiteindelijk zo kunt laten zijn, dat die communicatie soepel kan lopen en je op allerlei 'plekken' kan brengen.


ONZE INTENTIE IS DE SLEUTEL

We hebben allemaal de beschikking over hét instrument waarmee je de waarschijnlijkheid van gebeurtenissen kunt beïnvloeden: je intentie (lees meer over de kwaliteit van je intenties in deze blog).

En het moment waarop we kunnen beïnvloeden is het 'nu'. Want in het 'nu' maken we, op basis van onze vrije wil, onze keuzes. En die zijn weer van invloed op de kansvergroting of -verkleining van wat er in het volgende moment gebeurt. Alle actie vindt dus in het nu plaats. Dat maakt dat we beter kunnen begrijpen waarom het belangrijk is om met je aandacht in en bij het huidige moment te zijn en niet steeds in het verleden of toekomst.

Maar wat zit er nou precies in het archief van de Waarschijnlijke Toekomst? Veel! Omdat het Grote Bewustzijn Systeem een lange, evolutionaire geschiedenis kent weet het veel over allerlei zaken, zoals: hoe mensen hun keuzes maken en welke omstandigheden van invloed zijn op het maken van bepaalde keuzes. Al die informatie is er te vinden.

En waar dient het allemaal toe? Bewustzijnsgroei! Onze intentie bepaalt de keuzes die we maken (in deze blog wordt dat verband duidelijk gemaakt). Op basis van de keuzes die we maken, krijgen we bepaalde feedback. En daar kunnen we van leren en dus groeien. Dat is wat bedoeld wordt met de uitspraak: wij creëren onze werkelijkheid.

We doen dat dus door:

– de manier waarop we de informatie die we ontvangen interpreteren. Daarmee maken we een heel eigen creatie (zie begin van deze blog)

– onze intentie, de acties die daaruit voortkomen en de invloed die we daarmee uitoefenen op de waarschijnlijkheden zoals die zich kunnen manifesteren in ons leven.

Nu is het natuurlijk ook zo dat anderen net zo goed interpreteren, intenties hebben, acties ondernemen. En dat is de reden dat het niet zo is dat wij alle situaties altijd helemaal zelf doen ontstaan. We bevinden ons in een werkelijkheid met meerdere spelers, die allemaal zo hun invloed uitoefenen op hoe dingen gaan. Op dit onderwerp gaan we in een ander blog uitgebreider in.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page