top of page

Het Grote Bewustzijn Systeem leren navigeren: gedachtewisseling (1/5)

In andere blogs kwam al aan de orde dat iedereen die wil leren leven vanuit grotere perspectieven, zoals ik ze in beeld probeer te brengen op Deja.Nu, daarin omzichtig zijn weg moet zoeken. Ik wil het dus graag hebben over het belang van niet zomaar 'op pad gaan', maar dat zo verantwoord mogelijk doen. Jezelf dus ook vragen daarover (durven) stellen. En oefeningen doen, die maken dat je steeds beter weet waar je mee bezig bent. Zodat het je groei en ontwikkeling maximaal ten goede komt.

Ik heb gedurende een flink aantal jaren voor mezelf bijna dagelijks veel opgeschreven over mijn leerweg. En zal daar waar dat zinnig is uit putten. In de hoop dat ik daardoor iets kan bieden uit mijn alledaagse leven, waar je wat aan kunt hebben voor jouw pad.

Als jij een weg als deze al langer bewandelt, dan is wat ik nu ga schrijven voor jou wellicht minder relevant. Al kun je via de reactieruimte onder de blogs (of direct via mail) altijd laten weten wat jouw ervaringen zijn. Want daar hebben we allemaal veel aan.

JE ONTWIKKELING MONITOREN

In mijn persoonlijke aantekenen schreef ik een jaar of 6 geleden, iets dat laat zien dat het relevant is om de weg die je gaat steeds met zorg te omringen:

... Dat is steeds weer 'iets' dat me 'overkomt' (al 'overkomt' het me natuurlijk niet omdat ik er op een bepaald niveau voor kies om een bepaalde ervaring op te doen). Dat ik zo'n enorme spurt neem - en mezelf net een beetje meer push dan 'passend' lijkt. Na een tijdje ervaar dat ik niet helemaal zeker weet of dit wel een gezonde manier is. Maar ook dat vergeet ik steeds weer, waardoor ik het telkens wel weer zo doe. Misschien is dat wel iets dat bij het/mijn proces hoort en niet 'verkeerd' is. Ik was vandaag tijdens boodschappen doen aan het wandelen en kon de zon moeilijk verdragen, omdat ik die steeds meer ervaar als een informatiestroom en dus ook als 'mijn doorgang naar de kosmos' waardoor er nog meer 'informatie' binnenkwam, terwijl ik 'hier' in en vanuit 'mezelf' al voldoende te verwerken had. Ik vroeg me af of je op een pad als dit misschien ook erg 'van de weg kunt raken'. Want wat ik me - gelukkig - wel meer en op een steeds diepere manier realiseer, is dat het echt een Weg is. En dat er 'iets' in je is dat besluit om in dat grote spectrum van Bewust-zijn te willen leven.

Toen ik dit schreef had ik al een flink aantal jaren een behoorlijk intense oefening in meditatie. En kon daardoor makkelijk toegang vinden tot 'Nulpunt-bewustzijn' (in deze blog lees je meer daarover). Dat is de meditatieve staat waarin je de 'datastroom' van deze werkelijkheid loslaat. Je bent helemaal 'daar'. Niet 'hier' en je dus alleen bewust van Bewustzijn.

In de meest fundamentele zin is dat ook wie wij als mensen zijn. Omdat we 'units' in het Grote Bewustzijn Systeem zijn, zijn wij fundamenteel niets anders dan Bewustzijn zelf. Dit is dus ook een ultieme, absolute basis, waar ik altijd weer naar 'terug kon en kan keren' (wat eigenlijk een rare uitdrukking is want je bent daar nooit niet, alleen hebben we onze aandacht daar lang niet altijd).

DE DOORGANG

Het diepe besef van Bewustzijn als basis van je Zijn, zal je als vanzelf helpen om verder te komen in je onderzoek naar een grotere werkelijkheid dan alleen die waarin je dagelijks leeft. Het 'Nulpunt-bewustzijn' is ook de doorgang naar andere werkelijkheden.

Het is in die zin dus ook helemaal niet zo moeilijk om meer te ontdekken, want we zijn Bewustzijn. Je kunt in het systeem 'reizen' zoveel als en waar je maar wilt. En toch vraagt het vaak ook iets om dat adequaat te doen.

Want om dit adequaat en heilzaam te kunnen (blijven) doen, hebben we bijvoorbeeld te leren om steeds vaker en langer voorbij te gaan aan onze ideeën, verwachtingen, overtuigingen. En de daaruit voortkomende angsten of andere beperkingen. Die weerhouden ons van een open onderzoek naar werkelijkheden die anders kunnen zijn, dan die waarin wij grotendeels met onze aandacht zijn.

Ik kende de weg niet in het Grote Bewustzijn Systeem, zoals we die nu heel concreet op Deja.Nu kunnen beschrijven. Onder meer door theorieën zoals die van fysicus Thomas Campbell, die jarenlang wetenschappelijk onderzoek daaraan heeft gewijd.

Maar via mijn groeiende intuïtie had ik daarin wel steeds vaker allerlei inkijkjes. En wilde ook meer ont-dekken. Om dat optimaal te kunnen doen, had ik een aantal dingen nodig.

BALANS: INTUÏTIE EN INTELLECT

Wat we in mijn ervaring aan de basis nodig hebben, is een behoorlijke balans tussen de linker en de rechter hersenhelft. Voor al diegenen die een goed ontwikkelde intuïtie hebben (rechter hersenhelft), is het logisch en aantrekkelijk om dat als instrument te gebruiken op je pad. Het is ook een heel adequaat instrument. Het zorgt voor een 'direct weten', zonder dat je iets logisch hoeft te kunnen begrijpen.

Tegelijkertijd kan het ook zo zijn dat je je soms vragen stelt bij de kwaliteit van je intuïtie. Klopt het dat ik die kant op moet? Durf ik dit aan? Weet ik nog waar ik ben? Dat zijn vragen die makkelijk op kunnen komen als je hele nieuwe werelden wilt gaan ontdekken. En als die vragen opkomen, dan wil je die op enig moment kunnen checken aan een bepaalde logica. Doe je dat niet dan kan twijfel maken dat je niet verder komt. Of ervaringen opdoet die je niet helpen.

En diegenen die gewend zijn om te varen op het intellect (linker hersenhelft), en die via logische stappen ergens willen komen, die merken vaak dat ze geen toegang kunnen krijgen tot grotere kaders. Want dat gaat niet via onze gewone logica. De logica is gericht op analyse en details en kan die grote kaders niet (over)zien. Daar heb je zoiets als intuïtie voor nodig.

Je kunt dus via bijvoorbeeld meditatie ervaringen op doen die buiten-gewoon zijn, maar als je erg vanuit je intellect leeft dan is er vaak de neiging om die met je logische denkende brein te interpreteren. Dat leidt tot vragen als: ik kan wat ik meemaak niet logisch beredeneren, is dit wel echt? Hoe weet ik of het echt is?

En dat kan er op den duur toe leiden dat je niet verder komt in je onderzoek (de vraag 'is dit wel echt', is op zich legitiem, maar is niet de vraag waar je je onderzoek mee moet beginnen. We wijden daar later nog eens een heel blog aan).

Hoewel je op dit pad de logica ook nodig hebt, is dat niet op de manier zoals we dat gewend zijn in ons dagelijks leven. En voor veel mensen is dit een lastig patroon om los te laten. Meditatie-oefening is dan essentieel. Er zijn ook technische instrumenten die je daarbij kunt gebruiken ter ondersteuning. Daarover ook meer in een later blog.

Een goede balans tussen het intuïtieve en het intellectuele is om te beginnen dus belangrijk.

WAT IS JE CONTEXT?

Wat je vervolgens nodig hebt is 'context'. Waarom wil je op onderzoek uit? Gaat het je vooral om dat het spannend is, of wil je door nieuwe ervaringen groeien en ontwikkelen. Zodat je jezelf helpt om anders te gaan opereren in deze werkelijkheid, waar we ons dagelijkse leven leven?

Het doel van het Grote Bewustzijn Systeem is om te evolueren. Dat betekent: minder wanorde, meer orde creëren (ofwel meer coherentie/liefde en minder chaos/angst). Het is daarom heilzamer om op ontdekkingsreis te gaan, omdat je wilt 'groeien'. Niet alleen omdat je op zoek bent naar 'avontuur'. Dat laatste zal je uiteindelijk ook niet genoeg motivatie geven om de oefeningen te doen, die inspanning vergen en die nodig zijn om verder te komen.

WAAR TE BEGINNEN

Voor iedereen die geen ervaring heeft met het Grote Bewustzijn Systeem, zijn er stappen die je kunt zetten om er meer en meer bekend mee te raken. Zo kun je hiermee beginnen:

1. Telepathisch communiceren (ik gaf daar onderaan deze blog onder het kopje 'oefenen?' al een simpel alledaags voorbeeld van). Je begint met communiceren met mensen in je omgeving (en kunt dan ook checken of het werkt).

Gaandeweg kun je deze vorm van communicatie ook uitbreiden met communicatie gericht op andere werkelijkheden. Daar komen we in het volgende blog nog specifiek op terug, omdat er over dit soort communicatie allerlei beelden bestaan. Die kunnen we vanuit ons theoretische kader van de virtuele werkelijkheid heel anders bekijken. En ook daar hebben we bepaalde regels in acht te nemen.

2. Toegang vinden tot de verschillende archieven, die we in deze blog al beschreven en waar je ook kunt lezen hoe je dat doet via je intentie.

3. Op 'afstand kijken'. Dat wil zeggen via je bewustzijn een plek bezoeken en daar informatie vandaan halen (een voorbeeld van een oefening is dat je via je bewustzijn naar een plek gaat, die je niet kent, maar op korte termijn bezoekt. Je kijkt hoe het eruit ziet. En vervolgens kun je als je er eenmaal bent nagaan of je de plek in je geestesoog inderdaad goed gezien hebt).

4. Jezelf (sneller) laten helen van bijvoorbeeld een aandoening als wondje of griep (ook dat komt in een ander blog nog aan verder aan de orde).

Vanuit al deze oefeningen krijg je een gevoel van wat het Grote Bewustzijn Systeem allemaal omvat. Wat je er als 'individuele bewustzijns-unit' in en mee kunt doen en hoe je kunt navigeren. En je leert zo ook steeds beter hoe je gefocuste intentie daarbij van groot belang is, zoals we ook in deze blog bespraken. Van daaruit kun je het systeem steeds verder gaan ontdekken als je dat wilt. En ook zover als je maar wilt. Daar gaan we later nog verder op in.

ETHISCHE CODE

Om te beginnen gaan we nu wat dieper in op de 'telepathische communicatie-oefeningen' en regels om die heilzaam te laten zijn voor jezelf en anderen. Bij deze vorm van communicatie, is het van groot belang dat je een ethische code hanteert. Om het jezelf makkelijk te maken, kun je eerst eens met iemand afspreken dat je deze oefeningen doet. Zodat je toestemming hebt en ook kunt checken bij de ander wat er over is gekomen.

Als je echter oefent zonder dat een ander daarvan weet, dan kun je dat alleen doen als je weet dat dat wat je doet bijdraagt aan het welzijn van de ander. Je doet dat vanuit liefde en zorg. En dus niet omdat je er zelf beter van wilt worden. Of omdat jij denkt dat je weet wat goed is voor de ander (als je iemand in nood bijvoorbeeld op afstand wilt helpen, dan kun je bijvoorbeeld opties aangeven, die iemand niet kan zien. En die je dus niet oplegt, maar die maken dat iemand meer keuzes heeft en die zelf kan maken. Of je kunt iemand gerust stellen en aangeven dat het allemaal goed zal komen, of je kunt ondersteunend zijn door liefdevolle aandacht te schenken enzovoort).

Je hebt het systeem dus niet te misbruiken. Doe je dat wel, dan heb je kans dat mensen je communicatie niet op een heilzame manier kunnen ontvangen. En dat die averechts werkt. En je misbruikt de mogelijkheden van het Grote Bewustzijn Systeem. Omdat het een bewust systeem is, kan het je op een of andere manier een halt toeroepen.

HOE DE ANDER JOU VERSTAAT

Verder is het goed te weten dat de ander jouw communicatie waarschijnlijk niet woordelijk verstaat. Omdat die daar niet op ingesteld is. Dus als je aan iemand vraagt of die iets heeft opgevangen en wat, dan kan het goed zijn dat die je vertelt dat hij 'intuïtief iets aanvoelde'. Of 'een ingeving had', of 'een gevoel'. Of een stem in zijn hoofd die hij heeft ervaren als zijn eigen stem. Je kunt zo checken of iemand al dan niet heeft begrepen wat je wilde zeggen.

Als je dit een keer doet voor de lol, dan heb je kans dat je intentie nog niet voldoende getraind is. Daardoor ben je weinig trefzeker. En werkt het dus niet. Maar hoe vaker je dit oefent, hoe meer je zult merken dat de communicatie effectiever wordt. Hoe meer je erop kunt vertrouwen dat het werkt. En hoe makkelijker het daardoor gaat.

Tot zover dit eerste deel over manieren waarop je kunt leren om het Grote Bewustzijn Systeem verantwoord te navigeren. En de regels die daarbij horen. Regels die van belang zijn zodat je op een heilzame manier te werk kunt gaan, zowel voor je eigen groei en ontwikkeling als die van anderen. Daardoor dragen we bij aan onze menselijke bewustzijns-evolutie. En dus aan die van het Grote Bewustzijn Systeem zelf.

_____________________________________________

WIL JE DE INFORMATIE UIT DEZE SERIE BLOGS GRAAG ALLEMAAL BIJ ELKAAR HEBBEN? DOWNLOAD DAN OP DEZE PAGINA HET E-BOEK.

GERELATEERDE BLOGS:

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page