top of page

Het Grote Bewustzijn Systeem leren navigeren: de niet fysieke werkelijkheid (3/5)

Nadat we in de vorige blog keken naar wat contact met zogeheten 'niet-fysieke werkelijkheden' in kan houden, waardoor je daar wat meer context bij hebt, zullen we ons nu toeleggen op de praktijk. Hoe pak je de navigatie van het Grote Bewustzijn Systeem concreet en verantwoord aan? Er zijn een paar basisstappen die je op weg helpen. En ik geef ze hieronder puntsgewijs weer.

1 ~ OPEN EN KRITISCH

Het Grote Bewustzijn Systeem omvat een ontelbare hoeveelheid 'virtuele werkelijkheden'. De reden daarvan hebben we uitgebreid besproken in deze blog. Kortweg komt het erop neer dat het systeem al die werkelijkheden creëert om nieuwe informatie te genereren. Daardoor ontstaat er meer innovatie en complexiteit. Waardoor er steeds weer nieuwe orde ontstaat. Toenemende orde in toenemende complexiteit houdt het systeem gaande. Omdat er zoveel verschillende virtuele werkelijkheden zijn, kun je in het systeem ook nogal wat verschillende 'bewustzijns-units' tegenkomen (sommige lijken op ons, andere helemaal niet). Om ervoor te zorgen dat je vruchtbare ontmoetingen hebt, doe je er ook nu weer goed aan om steeds 'open én kritisch' te zijn. Dat betekent dat je niet zomaar je conclusies trekt op basis van een enkele ontmoeting (of het nu gaat om iets positiefs of negatiefs). En dat je vragen blijft stellen (verderop meer daarover).

2 ~ AFFIRMATIE

Maak een eenvoudige affirmatie, waarin je duidelijk aangeeft wat voor soort ontmoetingen je wilt. Net zoals in onze virtuele werkelijkheid, zijn er ook in andere werelden entiteiten met wie je bij voorkeur geen contact wilt. Het is goed om dat helder voor ogen te hebben. En je intentie daar steeds op te richten. Een affirmatie kan bestaan uit woorden (houd het kort, dus niet meer dan 30 woorden), of uit een gevoel, of een beeld.

Wat je ook kiest, kies iets dat voldoende specifiek is en waarmee je je intentie makkelijk voedt. Het gaat erom dat je die intentie steeds ervaren kunt.

Inhoudelijk gaat het bij een affirmatie om: dat je ervaring positief is, dat je ervan leren kunt, dat het je helpt te groeien en dat het van waarde voor jou zal zijn. Als je dus een idee hebt of een gevoel dat deze aspecten omvat dan is dat okee. Op den duur is je intentie als een tweede natuur. Je doet het intuïtief en hoeft er niet meer zo expliciet bij stil te staan.

3 ~ VRAGEN BLIJVEN STELLEN

Ga hoe dan ook uit van dat je veel vruchtbaars op zult doen als je contact legt, want dat is in de meeste gevallen ook zo. En zo maak je de kans groot dat je dat creëert. Maar zoals gezegd net als in onze wereld kun je ontmoetingen hebben, die je niet als prettig ervaart. Neem de twijfels en vragen die je bij bepaalde ontmoetingen hebt serieus. En stel je vragen ook: wat is de bedoeling hiervan? Wat heeft het voor een nut? Zijn de antwoorden voor jou niet bevredigend, laat het contact gaan. Zet je antenne uit door je intentie te richten op dat je die communicatie niet meer wilt. Leren omgaan met je eventuele angst is daarbij belangrijk (lees ook punt 4). Neem je twijfels in elk geval serieus en geloof niet alles wat je hoort. Dat doe je in je dagelijks leven hier vermoedelijk ook niet ;)

4 ~ JE BEWUSTZIJN SHIFTEN

Als je niet geoefend bent in het shiften van je bewustzijn, train jezelf daar dan in via bijvoorbeeld meditatie. Met shiften in je bewustzijn bedoel ik dat je makkelijk schakelt van je dagelijkse 'wakkere staat' (bèta-hersengolven, die je gedachtenstroom veroorzaken) naar een staat van 'mindfulness' (alpha-golven, die ken je het beste van hoe je je voelt als je dagdroomt). Of nog beter: een diepere mediatieve staat (thèta-golven, dat is de staat die je het beste kent van als je in een oppervlakkige slaap verkeert).

Praktisch gezien betekent niet kunnen shiften, dat je merkt dat je gedachtenstroom steeds de boventoon voert. Als je alleen al begint met een tijdje je ogen te sluiten, dan merk je dat de bèta-golven afnemen en er meer alpha-golven ontstaan. Zo ervaar je het verschil en kun je voor jezelf nagaan hoever je bent. En wat je nodig hebt om die shift wel te kunnen maken (neem bij vragen contact op of stel je vraag onder dit blog).

5 ~ JE INTENTIE RICHTEN

Zoals uit alle punten hierboven steeds blijkt: navigeren van het Grote Bewustzijn Systeem doe je door middel van je intentie. Je intentie helpt je om je niet te laten leiden door angsten, verwachtingen, overtuigingen. Die maken dat je je bewustzijn blokkeert en er dus niks binnen kan komen (in deze blog meer daarover). Wees open, nieuwsgierig en kritisch tegelijkertijd, zonder meteen te (ver)oordelen.

6 ~ WAT WIL JE WETEN?

Het is van belang om, voordat je je bewustzijn shift, te weten welke vraag je hebt of welke specifieke informatie je wilt hebben (je analytische denken is minder online dus het is lastig om dit later te doen).

Als je een beginner bent, dan kunnen simpele vragen en onderwerpen handig zijn (bijvoorbeeld vragen die alleen met 'ja' of 'nee' beantwoord hoeven te worden). Op die manier kun je oefenen met het ontvangen van de informatie en het interpreteren ervan.

En wellicht is er ook iets dat je te geven hebt (op den duur kun je merken dat je een vriendschap te bieden hebt, omdat een bepaald contact je na aan het hart ligt, of omdat het nuttig voor je is, of omdat je er gewoon blij van wordt). Dat is, zoals we in de vorige blog bespraken, je 'context'. Het geeft aan waarom je graag contact wilt. Heb je de motivatie om te willen (op)groeien, om anderen te kunnen helpen etc, dan zal dat de kwaliteit van je ervaring vergroten.

7 ~ MET WIE?

Als je wilt dan kun je van tevoren bedenken met wie je contact wilt hebben. Je kunt dit natuurlijk ook open laten en zien wat er gebeurt (je kunt ook contact leggen met iemand die overleden is. Aan dit onderwerp zullen we nog een apart blog wijden. Want er is hier iets specifieks gaande in samenhang met de databases in het GBS, waar we hier al over spraken).

8 ~ IN GESPREK

Na deze voorbereidingen kun je gewoon je gang gaan zoals je in onze werkelijkheid ook zou doen als je contact zoekt. Je geef in gedachten en via je intentie aan (of je zegt het hardop als je dat makkelijk vindt): ik wil graag praten met …

Heb je geen specifieke persoon/bron in gedachten, dan kun je bijvoorbeeld zeggen: iemand die mij kan helpen om dit en dat te leren....

Soms zul je merken dat je via je imaginatie contact maakt: je creëert dan bewust beelden of gevoelens. Jij neemt dan als het ware het voortouw in het leggen van het contact. Je imaginatie kan je helpen om meer te focussen. Het is dus een handig instrument om te gebruiken. Maar zodra je ervaart dat je contact hebt, kun je je meer overgeven aan wat er gebeurt. Net als in een gesprek in deze werkelijkheid: je begint een gesprek, de ander zegt iets terug en dan wordt het 'een ding' van jullie beiden.

De informatie die je krijgt, kan allerlei vormen hebben. Woorden die je hoort, ingevingen die je krijgt, wezens die je ziet en met wie je via je gedachten uitwisselt. En je kunt ook zelf aangeven dat je graag een bepaald format wilt. Dit is een kwestie van doen, ermee spelen en ervaren. Je wordt dan vanzelf bedrevener, ook in ontdekken wat voor jou de meest optimale manier is.

9 ~ VAKER CONTACT?

Als je graag vaker met een specifieke bron contact wilt, dan is ook je intentie weer voldoende om dat tot stand te brengen. Je richt je aandacht op deze bron en er is contact. Het Grote Bewustzijn Systeem kent geen tijd en timing zoals wij in onze specifieke werkelijkheid, want het enige dat je doet is via je bewustzijn (intentie) intunen op een andere datastroom in het systeem.

IS HET WAARDEVOL?

Er bestaat een behoorlijke kans dat je op een of andere manier contact maakt (zoals gezegd kan dat op verschillende manieren bij je binnenkomen). Als dat gebeurt, laat het dan gebeuren. Laat je niet verleiden tot gedachten als: wie of wat is dit? Is dit echt? Ze belemmeren je in het opdoen van ervaring. En het is juist de ervaring die maakt dat je zelf gaandeweg op die vragen antwoord kunt vinden. In plaats van dat je volgt wat anderen denken.

Wat het allerbelangrijkst is, is dat je nagaat of de informatie die je krijgt van waarde voor je is (zodat die je helpt om te groeien). Soms heb je ook een paar keer contact nodig met een bepaalde bron om dat te kunnen nagaan.

Het kan ook zijn dat er niet meteen 'iets' komt (dat wil zeggen je ziet niks, je hoort niks, je voelt niks). Probeer het dan gewoon nog eens. En als het stil blijft, dan kan het handig zijn om je vraag te veranderen. Soms ben je misschien iets te specifiek en moet het iets algemener. Soms ben je te algemeen en moet het iets specifieker. Soms is het handig om de woorden die je uitspreekt om te zetten in een gevoel. Soms werkt het om een ander onderwerp te nemen.

Als je je steeds beseft dat je je eigen onderzoek aan het doen bent, dan snap je ook dat het niet altijd meteen werkt zoals gehoopt. En zoals gezegd: hoop, verwachtingen, ongeduld kunnen je in de weg zitten. Dus heb je daar last van, dan is er meer aandacht nodig voor je verdere ontwikkeling als het gaat om angsten, overtuigingen en ego beter kunnen loslaten.

Belangrijk is dat je je steeds realiseert dat je intentie je navigatie-instrument is. Je intentie is niet een gedachte die je één keer hebt. Je houdt die intentie steeds in je aandacht. De gevoelens die je ervaart bij je intentie zijn dus een constante stroom.

NIET FYSIEKE ENTITEITEN ZIJN NIET PER SE 'WIJS'

Het komt veel voor dat we entiteiten uit de 'niet fysieke wereld' als wijs zien, of zelfs alwetend (ik gebruik hier het woord 'entiteit' in de meest basale betekenis: 'iets' dat een bestaan heeft. Ik heb het dus niet over specifieke 'vormen').

Dat gebeurt om meerdere redenen: we hebben een diep ingesleten gewoonte (ik noem het niet voor niks ook wel een 'programma', omdat het constant draait en we ons er niet van bewust zijn) om ons ondergeschikt te maken aan dingen die groter lijken dan wij.

En dat is ook niet zo gek, want onze hele samenleving is daarop ingericht: we hebben bazen, presidenten en koningen. En we hebben geen idee van hoe groot we werkelijk zijn en dus schikken we ons in een bepaalde kunstmatige pikorde hebben.

Dus doen we dat vaak als vanzelf ook als we op reis zijn in wat we ervaren als 'het niet-fysieke domein'. We hebben het idee dat dat wat niet-fysiek is onbeperkt en onbegrensd is en dat het dus 'alles' kan overzien en daardoor weten. Het is dus goed om te merken hoe makkelijk je geneigd bent om daar wijsheid aan toe te schrijven. Een open en kritische geest - en dus zeker ook de nodige aandacht voor de programma's zoals die in jou werkzaam zijn - zijn belangrijk, wil je niet in die valkuil stappen.

Met wie of wat je ook contact maakt, vergeet niet dat ook 'dat' een datastroom is in het Grote Bewustzijn Systeem. Dus dat waar je mee in contact bent, leeft vermoedelijk in een andere virtuele werkelijkheid. En die wordt door deze entiteit zeer waarschijnlijk ook als 'fysiek' ervaren. Al kan die wel veel minder 'compact' zijn dan de onze, omdat de wetten van die werkelijkheid anders zijn. Dus als je deze bron vraagt om te beschrijven hoe de werkelijkheid waar het verkeert eruit ziet, dan beschrijft die hoogstwaarschijnlijk een andere virtuele werkelijkheid. Dat wat je te weten komt, zegt dus niets over 'de niet-fysieke werkelijkheid' in zijn geheel.

Het kan ook zijn dat entiteiten die leven in een weinig 'compacte' virtuele werkelijkheid alleen maar 'datastromen' ervaren. Er is dan veel 'abstracte informatie', maar geen echte fysieke omgeving om te beschrijven. Dus je krijgt op je vragen soms antwoorden, die voor jou mogelijk niet echt logisch zijn. Omdat je de regelset van die werkelijkheid niet begrijpt. En dat kan andersom ook zo zijn als jij jouw werkelijkheid beschrijft aan 'iets/iemand' die deze werkelijkheid niet kent. Wat jij vertelt klinkt dan als 'abracadabra'.

Als je je dat realiseert, dan wordt vaak ook duidelijker wat wel en niet zinnig is om over uit te wisselen. Zodat je ook steeds beter snapt waarom de informatie die je krijgt (of geeft) al dan niet nuttig is. Dat is steeds van belang. En gaandeweg kun je oefenen in het ontvangen van data en het beter leren interpreteren daarvan.

Dus alleen het feit dat de bron met wie je contact hebt in een werkelijkheid leeft die voor jou 'niet-fysiek' lijkt, wil niet zeggen dat deze bron alles weet. Want net als hier, heeft ook in de niet-fysieke werkelijkheid iedereen zo 'zijn mening' over allerlei zaken. Of die wat waard is, is aan jou om via je open kritische geest te onderzoeken. En daar al doende steeds geoefender in te raken.

NIET ZOMAAR EN NIET VOOR IEDEREEN

Hiermee beëindigen we deze 'how-to' als het gaat om hoe we contact kunnen hebben met andere virtuele werkelijkheden die we 'niet-fysiek' noemen. En hoe dat vruchtbare contacten kunnen zijn als we dat willen.

Ook nu wil ik graag afsluiten met m'n vriendelijke en heel belangrijke waarschuwing. Lees deze informatie als je ervaringen hebt als het horen van stemmen die je niet wilt horen, of het zien van dingen die je niet wilt zien. Om verantwoord te kunnen werken met wat er op deze site staat, is het nodig dat je mentaal en emotioneel in balans bent. Dus zorg graag goed voor jezelf en doe niet iets dat niet bijdraagt aan jouw gezondheid.

_____________________________________________

WIL JE DE INFORMATIE UIT DEZE SERIE GRAAG ALLEMAAL BIJ ELKAAR HEBBEN?

DOWNLOAD DAN OP DEZE PAGINA HET E-BOEK.

GERELATEERDE BLOGS:

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page