top of page

Het Grote Bewustzijn Systeem leren navigeren: op afstand kijken (4/5)

In dit vierde deel van de serie over 'leren navigeren van het Grote Bewustzijn Systeem', hebben we het over het fenomeen 'op afstand kijken'. Vanuit de virtuele werkelijkheidstheorie klopt die term overigens niet. Maar dat komt verderop nog aan de orde. Eerst staan we even stil staan bij wat er over het algemeen wordt verstaan over 'op afstand kijken'.

WAT IS HET?

'Op afstand kijken' wordt wel omschreven als een techniek die maakt dat we dingen kunnen zien, die je volgens de wetten van onze 'fysieke wereld' niet zou moeten kunnen zien. Bijvoorbeeld omdat ze zich op een hele grote afstand van ons bevinden. Of omdat ze afgeschermd zijn, zoals een foto in een gesloten envelop. Bij 'op afstand kijken' gaat het er dus om dat iets dat ‘fysiek niet zichtbaar is’ tóch te zien is. En de reden dat dat zo is, zo zijn de uitgangspunten van 'op afstand kijken', is dat de informatie over dat wat je kunt zien wél beschikbaar is.

Op het eerste gezicht zou je denken dat dit erg overeenkomt met uitgangspunten van de 'virtuele werkelijkheidstheorie'. Maar dat is niet helemaal het geval. Vanuit de virtuele werkelijkheid bezien klopt om te beginnen de term 'op afstand kijken' niet. Die suggereert immers dat mensen via hun bewustzijn door tijd/ruimte reizen om vervolgens te kunnen zien wat zich bevindt op een plek, die zij met hun ogen niet kunnen zien.

NERGENS 'NAARTOE'

Vanuit de virtuele werkelijkheidstheorie bekeken, bestaat er niet zoiets als dat je via je bewustzijn naar een andere plek toegaat. Onze werkelijkheid bestaat uit 'datastromen'. Het enige dat je doet als je andere informatie wilt genereren dan die van je eigen datastroom, is intunen op de datastroom die de informatie bevat die je wilt vergaren. Of dat nu een andere werkelijkheid is, of een foto in een enveloppe. Je kunt die informatie dus direct binnenhalen in je eigen gewaarzijn en hoeft daarvoor nergens naartoe.

Omdat wij in onze fysiek lijkende werkelijkheid reizen van een punt naar een ander punt, denken we dat we dat ook in de niet fysiek lijkende wereld moeten doen. Maar dat is alleen maar een idee, een geloof, dat ons vaak beperkt in de mogelijkheden die we hebben. En waar we op Deja.Nu licht op willen schijnen.

TOEGANKELIJK

Het principe van 'op afstand kijken' is dan ook hetzelfde als alle andere vormen, waarmee je het Grote Bewustzijn Systeem kunt navigeren (zie ook deel 1, 2 en 3). Toch is het niet altijd zo makkelijk als het misschien klinkt. Want ook deze vorm van navigeren vereist wel wat oefening. Alleen al vanwege het feit dat je ook nu weer een open geest nodig hebt. En je dus je pre-occupatie met de werkelijkheid waarin je nu bent los moet kunnen laten. Zodat je dat wat je ziet niet invult vanuit dat wat je al denkt te weten over de plek die je 'bekijkt', want dan word je informatie al gauw onbetrouwbaar.

Maar dat gezegd hebbende, is 'op afstand kijken' ook een heel toegankelijke manier om het Grote Bewustzijn Systeem te leren navigeren. Vooral omdat je heel goed kunt checken wat de kwaliteit van je ontdekkingen is. En wat je nog te oefenen hebt om de informatie die je genereert accurater laten worden.

'Op afstand kijken' is ook een strategische werkwijze die landen over en weer toepassen om diplomatieke informatie te krijgen. In die gevallen worden strikte protocollen gehanteerd om ervoor te zorgen dat informatie zo betrouwbaar mogelijk is. Dat betekent onder meer dat degene die de informatie moet vergaren van te voren niets weet over wat hij moet opsporen en waar. De reden is dat voor-informatie maakt dat iemand dingen gaat invullen. Waardoor de informatie die hij ophaalt een stuk onbetrouwbaarder zal zijn.

WAAR OP LETTEN?

Als het dus gaat om de manier waarop je deze oefening doet, dan gelden deels dezelfde uitgangspunten als bij alle werkwijzen die we in vorige blogs al voorbij zagen komen:

1. Het is als je net begint belangrijk dat je kunt schakelen naar 'nulpunt-bewustzijn', zodat je de datastroom van je huidige werkelijkheid weg kunt laten vallen (deze voorwaarde geldt alleen voor mensen die hierin nog niet geoefend zijn. Ben je dat wel, dan heb je vermoedelijk al ontdekt dat je als je wilt in meer dan één werkelijkheid tegelijk kunt zijn. Het is dan niet meer nodig om de datastroom van je 'fysieke werkelijkheid' helemaal weg te laten vallen. Je zorgt er alleen voor dat die veel minder dominant in je aandacht is, waardoor er ook andere datastromen in je gewaar-zijn kunnen zijn).

2. Wees zoals we eerder ook steeds bespraken aandachtig als het gaat om de kwaliteit van je intentie. De kwaliteit van de informatie die je ontvangt, hangt samen met of je intentie gericht is op je eigen groei en ontwikkeling. Dat wil zeggen dat het niet zozeer gaat om dat het Grote Bewustzijn Systeem een toeristische attractie is, maar dat het er is om je te laten zien dat jouw werkelijkheid groter is dan je denkt.

Het systeem biedt ons een mogelijkheid om te ontdekken hoe de werkelijkheid in elkaar steekt, anders dan je wellicht dacht. En in het ontdekken daarvan kun je ook een ander zicht krijgen op de plek die jij hebt in die grotere werkelijkheid. Het GBS is er immers op gericht dat jij bijdraagt aan het systeem door zelf te groeien en te ontwikkelen.

Dat doe je in de eerste plaats via de keuzes die je hier, in je dagelijks leven, maakt. Maar als je intuned op de datastroom van een andere werkelijkheid, dan heb je ook daar te maken met 'keuzes'. En ook die keuzes kunnen je groei bevorderen of niet.

Belangrijk bij het leren navigeren van het Grote Bewustzijn Systeem, is dat je wilt ontdekken en experimenteren zodat je bewustzijn kan groeien. En dat is iets heel anders dan alleen spannende uitstapjes willen maken.

Het is dus ook hier weer belangrijk om de ethische regels in acht te nemen, waar het in de vorige blog over hadden.

3. Een goede reden om te experimenteren met wat we 'op afstand kijken' noemen, is dat je je bewustzijnsontwikkeling kunt monitoren. Ben je bijvoorbeeld van plan om in onze werkelijkheid een plek te bezoeken die je nog niet kent, dan kun je van tevoren in je bewustzijn nagaan hoe die plek eruit ziet. En op het moment dat je er bent, kun je checken of dat wat je zag klopte of niet. Als je dat vaker oefent, dan merk je of en hoe je daarin groeit. En hoe je bewustzijn dus toe kan nemen.

Houd daarbij in gedachten, dat je intuned op de datastroom van die plek. Je ontvangt dus informatie uit de database van het Grote Bewustzijn Systeem. Dat kan betekenen dat niet alles op de plek die je bezoekt tot in detail zo zal zijn als jij het in je geestesoog hebt gezien. Het Grote Bewustzijn Systeem registreert veel data. Maar het maakt wel onderscheid tussen data die belangrijk en minder belangrijk zijn voor het functioneren van het systeem. Het gaat er dus vooral om dat jouw algemene beeld overeenkomt met wat je ziet en niet dat alles één op één hetzelfde moet zijn.

METAFOREN

Aan het einde van dit vierde deel ook nog even een 'reminder' als het gaat om het leren navigeren van het Grote Bewustzijn Systeem. Alles wat je tijdens je experimenten in en met het GBS ziet, voelt en ervaart zijn metaforen. Je bent immers aan het experimenteren in een virtuele werkelijkheid die bestaat uit informatie, die jij interpreteert. Je ervaringen zijn dus subjectief.

Jouw interpretatie is ingekleurd door jouw waarden, normen, geloofsovertuigingen, die onderdeel zijn van jouw 'database'. En die zijn bovendien allemaal gebaseerd op het feit dat je gewend bent om de werkelijkheid als 'fysiek' te ervaren en dus te interpreteren (ook de werkelijkheden die vanuit ons bewustzijn bekeken 'niet fysiek' zijn. Vergelijk het maar met als je droomt: vanuit je wakker zijn ervaar je je droom als niet echt (ofwel niet-fysiek). Maar als je in je droom vertoeft, dan is de werkelijkheid daar voor jou wel fysiek. En dat is zo, omdat ons bewustzijn daarop is ingericht).

Wij vertalen alles dat we zien en ervaren dus in 'fysieke termen'. Ons bewustzijn is erop ingesteld dat we woorden aan 'dingen' moeten geven om erover te kunnen denken en praten. Onze taal is niet gericht op iets omschrijven dat 'niet-fysiek' is (ook een woord als 'energie' is een duiding van iets fysieks. Energie bestaat niet echt het is een metafoor voor data/informatie).

RIJKHEID VAN BEWUSTZIJN

Wat je ziet zijn dus alleen maar 'data'. Vat informatie die je krijgt daarom niet op als absoluut waar, maar als jouw eigen persoonlijke ervaring. Zodra je ervaringen deelt met anderen, is het zinnig om dat duidelijk te maken. Als mensenwezens zijn wij al te gauw geneigd om zaken te veralgemeniseren. En dat is jammer want het doet geen recht aan de rijkheid van Bewustzijn. En we kunnen anderen ook tekort doen, als die misschien een heel eigen en andere ervaring hebben dan jij. Maar gaan twijfelen aan de ' echtheid', omdat die niet lijkt op wat anderen voor 'waar' aanzien.

In dit opvolgende blog kun je ook lezen over wat 'de techniek' is achter alle oefeningen die hier voorbij kwamen. Hier lees je meer over waarom 'op afstand' kijken werkt zoals het doet.

En voor de liefhebber: in deze video zie je hoe een fysicus uitlegt wat de resultaten waren van een jarenlang onderzoeksproject naar 'op afstand kijken'. Omdat de meeste fysici nog steeds uitgaan van een 'fysieke werkelijkheid' merk je dat het fenomeen als iets 'bovennatuurlijks' wordt gezien. In plaats van dat het - als we uitgaan van dat we leven in een virtuele werkelijkheid - niets anders is dan data genereren uit de databases van het GBS. En dus veel minder mysterieus is dan wordt aangenomen.

Zoals altijd: heb je vragen? Wil je iets zeggen? Gebruik de reactieruimte hieronder of stuur me een bericht. In de opeenvolgende blogs, neem ik vragen en reacties mee die te maken hebben met het onderwerp van het blog.

Veel experimenteer-plezier en leerzame ervaringen gewenst!

_____________________________________________

WIL JE DE INFORMATIE UIT DEZE SERIE GRAAG ALLEMAAL BIJ ELKAAR HEBBEN?

DOWNLOAD DAN OP DEZE PAGINA HET E-BOEK.

GERELATEERDE BLOGS:

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page