top of page

De mechanismen van (zelf-)heling

Nu de serie van vijf delen over het onderwerp 'hoe je kunt beginnen met navigeren van het Grote Bewustzijn Systeem' klaar is, kijken we nog een keer naar wat de mechanismen zijn achter 'helen' (en in deze blog doen we hetzelfde voor 'op afstand kijken'). Doel daarvan is om steeds weer te zien dat de basisprincipes van het Grote Bewustzijn Systeem steeds hetzelfde zijn. Maar dat je ze in verschillende situaties anders toepast. Zo worden we steeds vertrouwder met de werking van onze werkelijkheid. En kunnen we die steeds diepgaander begrijpen en leren hoe we er invloed op uitoefenen.

In deze blog hebben we eerder al uitgebreid besproken wat de mechanismen van het Grote Bewustzijn Systeem zijn. Mocht je dat niet meer duidelijk voor ogen hebben, lees die informatie dan graag nog even. Bij alles wat hieronder staat ga ik er vanuit dat je die voorkennis hebt.

Of het nu gaat om 'helen' of om 'op afstand kijken': je werkt in beide gevallen met de archieven van het Grote Bewustzijn Systeem. Bij 'op afstand kijken' gaat het om dat je data uit het archief haalt. Bij 'helen' gaat het om dat je de data in het Waarschijnlijke Toekomstarchief beïnvloedt.

We zullen nu weer stapsgewijs nagaan hoe het precies in zijn werk gaat. Te beginnen bij het onderwerp 'heling'.

Voor de meesten van ons is dat een lastig thema om te leren benaderen vanuit het perspectief van de virtuele werkelijkheid. Alles dat te maken heeft met onze gezondheid is vaak omgeven door geloof-systemen en dus emoties, die in de weg kunnen staan. Stilstaan bij de techniek ervan kan daarom helpen er beter in te worden. Alle informatie in deze blog is bedoeld voor iedereen die begint met heling of op afstand kijken. De beschrijvingen zijn erg gedetailleerd. Voor mensen die hierin geoefend zijn, kan gelden dat zij vaak andere en heel eigen werkwijzen hebben ontwikkeld.

DE TECHNIEK VAN HELING

1. INTENTIE

Zoals altijd gaat het bij werken in en met het GBS om je intentie. Het is je navigatie-instrument. Bij het thema 'heling' zullen we ook weer zien dat die intentie gelaagd is. En dat het belangrijk is dat je die in je aandacht houdt, terwijl je werkt aan heling. En, als je optimaal resultaat wilt, ook tussentijds. Dat vergt oefening.

Zoals in de blog over zelf-genezing al aan de orde kwam, kan meditatie daarbij helpen. Als je leert om te verblijven in nulpunt-bewustzijn (wat je via meditatie oefent), dan is het veel makkelijker om van daaruit je intentie te richten. De ruis van je eigen gedachtestroom is dan weggevallen.

Tegelijkertijd als je je goed weet te focussen dan heeft dat voor de heling eenzelfde effect. Doordat je je focust vallen andere datastromen weg en ben je helemaal gericht op het onderwerp van de heling. Maar voor elke beginner geldt dat je de basis onder de knie moet hebben en dat betekent jezelf oefenen in de 'nulpunt-bewustzijnsstaat'.

Bij heling richt je je intentie op datgene wat geheeld wil worden, dit kun jij zelf zijn maar ook iemand anders. Vanuit de virtuele werkelijkheidstheorie bezien bestaat onze werkelijkheid uit 'datastromen'. Dat zijn uiteenlopende werkelijkheden waar je op in kunt tunen als je dat wilt. Je hoeft daarvoor niet ergens naartoe te reizen. Datzelfde geldt voor heling: je hoeft niet in de buurt van de ander te zijn om te kunnen helen. Je kunt bij wijze van spreken aan de andere kant van de wereld zijn. Dat maakt niet uit.

Er zijn verschillende manieren om je intentie te richten op dat wat geheeld wil worden (ik gaf er in deze blog voorbeelden van). Maar er is niet één goede manier, want wat voor de één werkt, werkt voor de ander helemaal niet. Neem dus ook nu niet zomaar iets over. Kijk naar en onderzoek wat bij je past.

Met een aantal simpele basisuitgangspunten kun je een begin maken met het vinden van je eigen weg. Zo gun je jezelf de beste resultaten, want die ontstaan als je je steeds meer op je gemak voelt bij wat je aan het doen bent.

Je richt je intentie dus op datgene dat geheeld wil worden. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door het te visualiseren of door het gewaar te zijn (aan te voelen). In de voorbeelden die we geven gaat het steeds over dat we iets helen bij iemand anders (in dit geval een mens, maar je kunt van alles helen waaronder dieren en planten).

We gaan het verderop ook nog expliciet hebben over zelf-heling. Voor ons voorstellingsvermogen is het vaak makkelijker om iemand anders voor ons te zien. Dus daar beginnen we mee.

Als je je iemand voorstelt voor wie je de heling doet, dan hoef je je geen gedetailleerd beeld van diegene te vormen. Het is voldoende als je bijvoorbeeld de contouren van een menselijk lichaam voor je ziet. En dat jij weet wie je voor je hebt. Het hoeft niet iemand te zijn die je kent. En je hoeft zelfs geen naam te weten. Doe je bijvoorbeeld een heling omdat iemand die jij kent dat namens een ander vraagt, dan kun je dat doen zonder dat je een naam weet.

In de context van het Grote Bewustzijn Systeem zijn namen niet relevant. Wel is relevant dat jij weet dat het gaat om mevrouw X die via je vriendin om een heling heeft gevraagd. Dat is wat je intentie richting geeft.

2. FORMAT

En zoals in eerdere blogs ook al aan de orde kwam, kies je altijd je eigen format. Dat wil zeggen dat je voor jezelf helder hebt hoe je de informatie uit het GBS wilt ontvangen. Op basis daarvan stel je een 'diagnose'. Bij heling zijn bepaalde formats veelvoorkomend. Zoals het kleurenschema 'wit' en 'zwart'. Je geeft bijvoorbeeld aan dat de ongezonde delen van het lichaam dat je voor je ziet zwart zijn. En de gezonde delen wit. Je kunt aangeven dat hoe donkerder de kleur hoe ernstiger de aandoening. En je kunt aangeven dat aandoeningen waarbij het hele lichaam betrokken is, zoals een 'griep', grijs kleuren.

Ik noem het voorbeeld omdat dit veel gebruikte methoden zijn. Voor het GBS maakt het niet uit of je werkt met een kleurenschema is of iets anders. En ook niet met welke kleuren. Dus ook hier geldt weer: kies een format dat waar je makkelijk mee werkt.

3. JOUW POSITIE

Ga voor jezelf ook na hoe je naar het lichaam voor je kijkt: staat iemand met het gezicht naar je toe of juist niet? Dat is goed om in de gaten te houden, zodat je weet dat een zwart deel aan de linkerkant bijvoorbeeld de kant van het hart is. Merk je echter dat je degene die je voor hebt vooral tegen de rug aan kijkt, dan is het andersom.

Als je meer geoefend raakt, dan hoef je dit allemaal niet zo exact meer te weten. En kun je steeds makkelijker en dus ook sneller werken. Maar in het begin is het goed om je bewust te zijn van hoe je kijkt.

4. INTENTIE & DE INVLOED VAN DETAILS

Als je iemands lichaam voor je ziet, dan kun je daarop inzoomen als je denkt dat dat nuttig is. Is er bijvoorbeeld een specifiek lichaamsdeel waar je mee wilt werken op cel-niveau, dan kun je je daarop richten. Je ziet dan niet meer het lichaam maar een specifieke cel voor je. Het voordeel daarvan kan zijn dat je je intentie meer focust. Een sterkere focus brengt meer effect.

Ook kun je het als makkelijker ervaren om je aandacht te richten op bijvoorbeeld één cel. En te zien gebeuren hoe daar verandering ontstaat. Waarna je je intentie weer verbreedt en je je richt op dat dat wat met die ene cel is gebeurd ook in alle andere cellen kan gebeuren.

5. KENNIS

Het Grote Bewustzijn Systeem weet zijn voordeel te doen met de helende 'energie' die je werk brengt. En het is in die zin niet nodig dat je veel weet van fysiologie. Tegelijkertijd is het zo dat kennis van de regelset van ons biologische systeem (zoals beschreven in deze blog), je sterkt in je vertrouwen. En dat draagt weer bij aan betere resultaten. Want hoe meer twijfel en (faal)angst je hebt, hoe minder effectief het werk waarschijnlijk zal zijn dat je doet.

Bovendien zijn de 5 biologische wetten, die ik in dezelfde blog beschreef, zo nieuw in vergelijking met alles dat we geleerd hebben over onze gezondheid, dat het om die reden altijd zinnig is om daar kennis van te nemen. Die bieden je ook de kans om veel meer te werken met het ondersteunen van helingsprocessen die er al gaande zijn in het lichaam. En die vooral essentieel zijn voor het goed kunnen doorstaan van zware ziekteprocessen.

HET HELINGSPROCES

6. JE HELINGS-INSTRUMENT

Als het gaat om de heling zelf, dan zijn er ook weer veelgebruikte technieken. Het werken met 'een lichtstraal' is er één van. Die gebruiken we hier als voorbeeld, maar zoals gezegd: ga waar je dat prettig vindt vooral op zoek naar je eigen instrumenten.

Vanuit de virtuele werkelijkheidstheorie bezien bestaat onze werkelijkheid uit 'datastromen'. Dat zijn uiteenlopende werkelijkheden waar je op in kunt tunen als je dat wilt. Je hoeft daarvoor niet ergens naartoe te reizen. Datzelfde geldt voor heling: je hoeft geen 'energie' van jou naar een ander te sturen om ervoor te zorgen dat er geheeld kan worden.

Je zou bijvoorbeeld kunnen volstaan met voor je zien dat de zwarte plekken wit worden en meer niet. Onze geloof-systemen maken echter dat we graag iets 'doen', want we vinden het lastig om aan te nemen dat we een effect kunnen hebben als we niets doen. Het is niet handig om de strijd aan te gaan met die geloofsovertuigingen. Ze zijn wat ze zijn. En het is slim om ermee te werken, doe er je voordeel meen en maak er zo een kwaliteit van. Als je je verder bekwaamt veranderen waarschijnlijk ook je overtuigingen en daarmee de instrumenten die je nodig denkt te hebben.

De 'lichtstraal' is een instrument waarmee we kunnen werken en voelen dat we iets 'doen': je richt via je intentie de lichtstraal op alle donkere plekken in het lichaam dat je voor je ziet en je lost zo de zwartheid op. Het lichaam wordt weer wit. Je kunt dat wit steeds intenser laten worden. Als je dat doet dan neemt je focus/aandacht toe. En hoe gerichter je aandacht hoe behulpzamer het is. Instrumenten helpen ons dus ook om onze intentie te (blijven) focussen en onze aandacht langer op iets te kunnen richten.

Heb je de heling gedaan, dan is het belangrijk dat je voelt dat die goed gedaan heeft. Want ook dat is je intentie. Heb je twijfel, dan verzwakt dat je intentie en dus je effect.

7. HERHALING

Hoe vaker je een heling doet, hoe meer effect. Helen is niks meer of minder dan met jezelf via je intentie toegang verschaffen tot het Waarschijnlijke Toekomst-archief. Dat betekent dat je invloed uitoefent op mogelijk toekomstige gebeurtenissen.

En omdat de processen in en van het lichaam complex zijn, en er veel factoren van invloed zijn op ziekte en gezondheid, is er ook veel onzekerheid. En daar waar er veel onzekerheid is, ligt er weinig vast en heb je dus juist véél mogelijkheden om je werkelijkheid te beïnvloeden. Dat is wat we met helen doen.

Interessant daarbij is ook dat de impact groter kan zijn naarmate er nog niet veel bekend is over een bepaalde aandoening die jij of iemand anders hebt. Als iemand bijvoorbeeld wacht op de uitslag van een onderzoek, dan kun je via een heling makkelijker invloed uitoefenen omdat de data van het onderzoek deze werkelijkheid nog niet zijn binnengehaald. De onzekerheidsmarge is dan groter, dan wanneer de uitslag bekend en bekeken is. Maar ook dan is er altijd een bepaalde onzekerheid rondom uitkomsten van het verdere proces. En dus kun je een impact daarop hebben.

Wat daarbij goed is om te weten is dat heling op herhaling meer effect heeft dan eenmalige. En als je met een groep mensen je intentie focust om een helingseffect voor iemand te bewerkstelligen, dan is de impact ook weer groter.

Het meest optimaal is het als je behalve de momenten dat je expliciet aandacht hebt voor de heling, ook tussentijds je intentie op de achtergrond houdt. Dus degene of datgene wat je heelt, is in je achterhoofd aanwezig. Dit is lastiger als je net begint, maar zodra je meer geoefend raakt wordt dat makkelijker.

8. HET WERK NIET

Als je helingen doet, dan zul je merken dat je invloed hebt. Wie net begint moet vaak nog heel bedachtzaam werken aan de dingen die we hierboven hebben beschreven:

- beeld van degene die de heling krijgt voor ogen houden

- kleurschema (of ander format) in de herinnering roepen

- wit maken wat zwart is

- witte licht intensiveren waar dat nodig lijkt

- loslaten zonder faalangst en twijfel

- herhalen

- iemand in de aandacht blijven houden.

Als je dat vaker doet, dan zul je merken dat je effect hebt. En als je het heel vaak doet, dan is het gaandeweg een kwestie van seconden om je aandacht te richten en de heling te beginnen voor kortere of langere tijd.

Je kunt ook merken dat je geen effect hebt. Of dat er even een effect is en dat het dan ook weer verdwijnt. Neem die signalen serieus, want het zijn mogelijk signalen van het Grote Bewustzijn Systeem dat het niet aan de orde is dat iemand op deze manier geholpen wordt.

Ziekte en gezondheid zijn thema's die erg nauw samenhangen met onze bewustzijns-ontwikkeling. Soms is er ziekte omdat iemand daardoor juist iets doormaakt dat hem verder helpt. En iedereen heeft een vrije wil en kan dus (onbewust) besluiten om niet geheeld te willen worden.

Als je geoefender raakt, wordt het makkelijker om van tevoren in te checken via het GBS. Zo kun je checken wat de fysieke, emotionele en geestelijke staat is van iemand ten opzichte van de aandoening. En dat geeft informatie over wat je wel of niet kunt doen.

Als iemand wel graag wil dat je ondersteunt, dan kan dat door meer in het algemeen ondersteunende energie te geven aan het lichaam. Daardoor kan het bijvoorbeeld wat rustiger. Maar moet iemand wel op eigen kracht door het proces.

9. PSYCHISCHE AANDOENINGEN

Je kunt ook werken aan heling van iemands emotionele/geestelijke gesteldheid. Het werkt net als hierboven beschreven, alleen zal je format een wat andere zijn. Je kunt bijvoorbeeld vragen om iemands emoties te zien in een aura om het lichaam en bepaalde kleuren aan de verschillende emoties toekennen.

Kijk voor het veilig en verantwoord omgaan met geestelijke aandoeningen ook naar het statement dat we steeds op allerlei plekken op deze site weergeven.

10. ZELF-GENEZING

We hebben er eerder al een blog aan gewijd en alles wat hierboven staat, kun je ook toepassen als het om helen van jezelf gaat. Nu is het lichaam dat je voor je ziet is dat van jezelf (en je hoeft natuurlijk helemaal geen lichaam voor je te zien, want dat is alleen maar een hulpmiddel om je intentie te richten en te zien dat je effect hebt op de gezondheid ervan).

Om een zelf-heling goed te kunnen doen, is het meestal het effectiefst als je in een nulpunt-bewustzijnstaat kunt zijn. Dat maakt dat je onthecht kunt zijn. Meestal zijn we zo gehecht aan een bepaalde uitkomst, dat dat het effect van je heling beïnvloedt. Faalangst zit dan in de weg. Een andere bewustzijnsstaat helpt dat te voorkomen.

Vaak merk je dan ook dat je deze zelfhulp lastiger vindt dan dat je met een ander werkt. Maar, zoals in het eerdere blog beschreven, je kunt natuurlijk oefenen met kleine kwalen waarbij je er niet zo op gebrand bent dat het over moet zijn.

ETHISCHE CODES

Tot slot zijn er ook nu weer ethische codes om in acht te nemen. Bij heling is het van groot belang dat je nooit de vrije wil van een ander schendt. Je checkt dus altijd, als dat praktisch kan rechtstreeks en anders via telepathische communicatie, of wat je doet okee is. Weet je het niet zeker, dan onderneem je geen actie.

Een uitzondering kan bijvoorbeeld zijn dat iemand die je kent buiten bewustzijn is. En je hebt niet het idee dat je op een of andere wijze kunt communiceren en je weet ook dat iemand de steun van de heling graag zou krijgen.

Voor werken met jezelf en anderen, en zeker als het gaat om ziekte en gezondheid, is het altijd belangrijk om na te gaan waar iemand het meeste mee geholpen is. Mensen die dat willen kunnen zich altijd door heling laten ondersteunen en genezen, maar vervang advies van andere deskundigen nooit zomaar met een heling.

Het was weer een hele kluif, maar ik hoop dat die de moeite van het kauwen waard was ;)

Heb je vragen? Reacties? Dat kan zoals altijd hieronder in de reactieruimte en via mail.

En ook nu weer een oprecht dankjewel voor je aandacht!

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page