top of page

Kun je je toekomst (laten) voorspellen?

Er zijn in ons land nogal wat mensen die interesse hebben in alles dat te maken heeft met 'toekomstvoorspelling' (wat ook wel 'divinatie' wordt genoemd). De sector die zich daarmee bezighoudt, is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Mensen maken daarbij gebruik van allerlei instrumenten zoals: astrologie, I-tjing, tarot en andere orakels (in de vorm van spellen/kaarten).

Veel mensen vinden het nuttig om dat soort instrumenten te gebruiken om richting te geven aan het leven. Anderen vragen zich of het wel echt werkt. En op de vraag of het werkt, kun je eigenlijk niet in het algemeen een ' ja' of 'nee' antwoorden. Want wat voor de ene mens werkt, werkt voor de ander niet. En de virtuele werkelijkheidstheorie kan ook laten zien waarom dat zo is.

WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMST ARCHIEF

Wat gebeurt er eigenlijk als mensen - zoals astrologen of kaartenleggers - de toekomst voorspellen? Als je het bekijkt binnen de kaders van de virtuele werkelijkheid, dan is het vrij eenvoudig: als mensen die dit soort tools gebruiken hun werk goed doen, dan weten zij hoe ze toegang kunnen krijgen tot het Waarschijnlijke Toekomst-archief van het Grote Bewustzijn Systeem (heb je tot nu toe op deze blog nog niets gelezen over deze termen, lees dan in elk geval deze blog).

Zoals je in alle blogs op Deja.Nu hebt kunnen lezen, is er één ding essentieel voor het verkrijgen van zo accuraat mogelijke informatie: intentie. Je intentie is hét menselijke instrument, waarmee je communiceert met het Grote Bewustzijn Systeem (GBS). Of het nu met het Waarschijnlijke Toekomst-archief is of het Verleden-archief of het Ongerealiseerde Verleden-archief.

DE ESSENTIE VAN INTENTIE

Wat mensen die divinatie-instrumenten gebruiken doen, is het instrument gebruiken om hun intentie te focussen. Voor de astroloog is dat dus de horoscoop, de voor de I-tjing-lezer zijn dat de muntjes en het boek der wijsheid, voor de tarot of andere kaartenleggers zijn dat de kaarten. Je zou kunnen zeggen dat ieder zijn eigen format heeft, waarmee hij de informatie vanuit het GBS ontvangt.

Of het nu de horoscoop is, de I-tjing of kaarten, steeds gaat het erom dat degene die het instrument gebruikt zich via dat instrument focust. En zo dus zijn intentie richt op de data in het Waarschijnlijke Toekomst-archief. Het menselijke bewustzijn is hier daarom het sleutelwoord, niet zozeer het instrument dat wordt gebruikt.

Je kunt dat goed afleiden uit het feit dat een astroloog een computer kan gebruiken om een horoscoop te maken. Toch is het algemeen bekend dat een dergelijke horoscoop minder accuraat zou zijn. Wat zegt ons dat?

Als astrologie letterlijk zou gaan over de standen van de planeten aan de hemel, en hoe die ten opzichte van elkaar staan (en astrologen werken met vrij precieze standen op basis van 'graden', 'minuten' en 'seconden'), dan zou je denken dat een computer die veel exacter kan berekenen dan een mens. Hoe komt het dan dat er meer vertrouwen is in een lezing door de astroloog, dan door een computer? Kennelijk is de focus en de intentie van de astroloog een essentieel ingrediënt zijn voor het doen van accurate(re) duidingen. En dat is zo, omdat de astroloog gebruik maakt van data in het Waarschijnlijke Toekomst-archief. Hij genereert die data via zijn intentie en richt zijn intentie door gebruik te maken van horoscoop.

SYMBOLENTAAL

Of het nu om een horoscoop, wijsheidsboeken of kaarten gaat, ze hebben allemaal hetzelfde doel en werken op dezelfde manier: elk instrument voorziet degene die het gebruikt van metaforen/symbolen, die een vertaling zijn van de digitale data uit de archieven van het Grote Bewustzijn Systeem.

Planeten zijn metaforen, woorden in een boek van wijsheid zijn metaforen en beelden op kaarten zijn metaforen. Ze helpen ons om informatie van het Grote Bewustzijn Systeem te vertalen naar voor ons begrijpelijke taal.

Wat je bij dit alles dus steeds in het achterhoofd moet houden, zeker als je gebruik maakt van dit soort ingangen om informatie te verkrijgen, is dat de kwaliteit van bewustzijn van degene die jou informatie geeft. Of en hoe is zo iemand in staat om in te tunen op de data van de archieven die hij raadpleegt. Als je dat niet goed kunt inschatten, dan kun je overwegen het niet te doen of je merkt het achteraf gauw genoeg aan de output die je krijgt. Als iemand echt goed is in wat hij doet dan is de kans groter dat de informatie die je krijgt echt waardevol voor je is.

Ik schrijf met opzet het woord 'waardevol' en niet 'waar'. Want als je deze blogs volgt, dan heb je inmiddels een beeld van het Grote Bewustzijn Systeem en hoe het werkt. En snap je ook dat er in onze virtuele werkelijkheid geen absolute waarheid bestaat. In het kort hieronder nog even het hoe en waarom daarvan (hier kun je er uitgebreider over lezen).

NABIJE EN VERRE TOEKOMST

Als het gaat om de toekomst, dan berekent het Grote Bewustzijn Systeem alle waarschijnlijkheden die in een volgend ultra-kort moment aan de orde kunnen zijn. En het berekent hoe groot de kans is dat elk van die gebeurtenissen ook werkelijk gebeurt. Vanuit de aanname dat die berekening klopt, wordt berekend wat er in het daarop volgende moment kan gebeuren en zo verder. Die voorspelling kan echter maar tot op zekere hoogte gaan, want er bestaat een kans dat één van de berekeningen niet klopt. En dan zijn ook de daarop volgende in steeds mindere mate juist.

Als het gaat om 'het voorspellen van de toekomst', dan is het daarom goed om steeds in je achterhoofd te houden dat het voor het GBS niet effectief is om berekeningen tot in het oneindige te doen. Effectief is het zo zover te doen, dat het systeem voldoende kan anticiperen op gebeurtenissen die kunnen komen. Dit is hoe de Waarschijnlijke Toekomst-database steeds wordt opgebouwd.

Naarmate het systeem langer bestaat, bouwt het wel een steeds grotere hoeveelheid informatie op die maakt dat het ook steeds accurater kan zijn in z'n berekeningen. Omdat de informatie in de database gebaseerd is op waarschijnlijkheden is de kans dat iets wel of niet gebeurt te verkleinen of te vergroten. En bij sommige toekomstige gebeurtenissen heb je ook weer veel meer kans dat je die kunt beïnvloeden, omdat er veel meer onzekerheid bestaat rondom die gebeurtenissen. Sommige gebeurtenissen gebeuren met een grotere zekerheid, omdat de keuzes die je in het verleden maakte de kans daarop hebben vergroot.

Om het eenvoudig te zeggen: ga er niet als vanzelf vanuit dat iemand jouw toekomst accuraat kan voorspellen. Omdat dat zoals we zagen van nogal wat factoren afhangt: zowel van de kwaliteit van het bewustzijn van degene die je raadpleegt, maar ook van hoe ver in de toekomst je wilt kijken en van hoeveel zekerheid of onzekerheid er is rondom bepaalde gebeurtenissen. Er zijn nogal wat gebeurtenissen in ons leven, die we gaandeweg - en zonder ons daar zo bewust van te zijn - beïnvloeden, omdat we elke dag keuzes maken die van invloed zijn op hoe dingen gaan.

DE STAGNATIE VAN ZEKERHEID

Menselijke wezens houden in bepaalde fasen van ontwikkeling van zekerheid. En dat is vermoedelijk één van de redenen dat we graag weten hoe onze toekomst eruit ziet: of we succesvol zullen zijn, of onze relatie goed gaat, hoe het met onze kinderen gaat of we ons werk nog hebben etc. En je kunt je natuurlijk bedienen van tools als deze, maar wees je er dan ook van bewust dat deze tools gebaseerd zijn op data die een combinatie zijn van je verleden en de mogelijke toekomst.

Ze houden je in die zin ook op je plek als je je niet bewust bent van de beperking ervan. En daarmee kun je je ontwikkeling ook vertragen.

Het helpt als je steeds ook kunt zien dat zekerheid niet de allerbeste raadgever is in het leven. Ten minste niet als je niet volgens zich steeds herhalende patronen wilt leven (zie ook deze blog). De keuzes die je dagelijks maakt, en hoe groot of klein het bewustzijn is van waaruit je dat doet, leiden tot steeds minder vanuit angst hoeven leven en steeds meer vanuit liefde.

Voor onze eigen ontwikkeling is het van het grootste belang dat informatie, of we die nu via een van de bovenstaande manieren tot ons nemen of anders is, ons helpt om keuzes te maken die onze groei ten goede komen.

JE EIGEN-WIJSHEID

Zoals we het er hier steeds over hebben, geldt hoe dan ook dat het belangrijk is om je eigen-wijsheid verder ontwikkelen, zodat je je eigen antwoorden leert vinden. En minder afhankelijk bent van bronnen buiten je, die het beter lijken te weten. Dus als je graag in de weer bent met onderwerpen zoals in deze blog, ga dan vooral zelf op onderzoek uit. Leer hoe je de datastroom van het waarschijnlijke toekomst archief benutten kunt, hoe je je grenzen van wat je weet kunt oprekken. Zodat je via je eigen intuïtie de beste antwoorden krijgt. Die zijn namelijk ultiem op maat gemaakt!


Luister hier naar de visie van Tom Campbell, fysicus en grondlegger van de My Big Toe-theorie (MBT), op divinatie-tools zoals astrologie en tarot, maar ook systemen die persoonlijkheidstypen in kaart brengen zoals Myers-Briggs en Enneagram:


Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page