top of page

De virtuele werkelijkheid & een korreltje suiker

Uitgangspunt van dit blog is dat we leven in een virtuele werkelijkheid (dat wil zeggen: een werkelijkheid die gebaseerd is op informatie en die voor ons fysiek lijkt te zijn maar dat niet is, lees hier meer).

We genereren en ontvangen, onder meer via onze zintuigen, informatie (data). En die data worden continu door ons geïnterpreteerd. Onze vijf zintuigen zijn afgestemd op de ontvangst van informatie van onze 'fysieke' werkelijkheid. Ze hebben dus een bepaalde reikwijdte. Onze waarneming is ook een instrument, waarmee we informatie ontvangen, vertalen en zo betekenis geven. Onze waarneming heeft een grotere bandbreedte, dan onze vijf zintuigen.

ZESDE ZINTUIG

Onze waarneming kan door meer worden geïnformeerd dan alleen dat wat we zien, voelen, proeven, horen en ruiken. Onze intuïtie is bijvoorbeeld een instrument van onze waarneming. En dat kan een kanaal zijn waarlangs we informatie ontvangen (het is waarschijnlijk niet voor niets dat dat ons 'zesde zintuig' wordt genoemd ).

Onze intuïtie is een middel om bekend te raken met informatie, die niet alleen van deze 'fysieke' werkelijkheid afkomstig is. We kunnen via onze intuïtie ingeven krijgen, waarvan we niet goed weten wat hun oorsprong is (over de logica dat het Grote Bewustzijn Systeem uit meer dan een werkelijkheid bestaat, volgt in andere blogs ongetwijfeld meer).

De informatie die we (kunnen) ontvangen en genereren heeft veel te maken met waar we ons op focussen, waar onze aandacht naar uitgaat. Dat waar je je op focust, wordt ingegeven door je intentie (je motivatie). Of door de verwachting die je van iets hebt. Focus, intentie en verwachting bepaalt welke informatie je toelaat in je 'bewustzijnssysteem'. En ook welke je negeert.

Onze waarneming wordt beperkt door een aantal dingen, die je kort weg zo kunt samenvatten:

ego, angst en geloof (brengt verwachtingen voort). Je vindt in deze blog een uitgebreide toelichting op die begrippen.

VOORBEELDEN

Want let er maar eens op: je focust je veelal op informatie die past bij wat je gelooft. Als je bijvoorbeeld niet gelooft in het fenomeen 'intuïtie', dan zul je daar niet zo snel een ervaring mee op doen. Als je niets hebt met een zintuig als intuïtie, en je gebruikt (traint) het niet, dan blijven data die via dat kanaal kunnen binnenkomen buiten je beeld van de werkelijkheid. En zo vormen we ons allemaal een heel eigen beeld van de werkelijkheid. Die is niet objectief, maar subjectief.

VERWACHTINGEN

Hetzelfde verhaal geldt voor 'verwachtingen'. Als ik verwacht dat iemand dit een heel interessant thema vindt, dan ontvang ik graag tekenen die dat bevestigen. Daar geef ik dan vermoedelijk ook aandacht aan. En ik besteed liever geen of minder aandacht aan informatie die het tegenovergestelde zegt. Mijn verwachting bepaalt waar mijn aandacht vooral naartoe gaat. Daarmee sluit ik andere data buiten.

KENNIS EN WIJSHEID

En dit kun je ook toepassen op begrippen als 'kennis' en 'wijsheid'.

In kringen waar mensen zich graag bezighouden met 'het ongewone' (zoals mystieke ervaringen), kan 'kennis' wel eens als minder belangrijk worden gezien. Het gaat vooral over zaken als 'voelen' en 'intuïtie'. Andersom wordt kennis juist erg gewaardeerd in kringen waar mensen zich graag bezighouden met vergaren van informatie, met analyse en met logische, voor iedereen navolgbare conclusies.

De één zal zich vanuit zijn overtuiging dat kennis essentieel is, dus vooral daarop focussen. En andersom. In bepaalde stadia van ons leven, hebben we vaak ook een duidelijke voorkeur voor of afkeer van het één of het ander.

Voor vergroten van onze waarneming zijn beide essentieel. Als je over veel verschillende dingen informatie hebt verkregen, dan heb je kennis genomen van veel verschillende perspectieven. Dat kan helpen op het moment dat je informatie wilt vertalen naar wat die voor jou betekent. Je kunt dan kiezen uit een aantal interpretaties. En je kiest wat voor jou betekenis heeft. Iets van verschillende kanten bekijken, is behulpzaam.

Als je gedurende je leven vooral aandacht hebt voor kennis, dan word je iemand die veel weet. Je kunt anderen veel informatie geven. Je bent niet per definitie 'wijs'. In die zin beperkt je waarneming zich.

WIJSHEID EN KENNIS

Ben je iemand die een sterke intuïtie heeft ontwikkeld, dan kun je vermoedelijk dingen waarnemen die anderen niet of minder gauw waarnemen. Je hebt daardoor een bepaald inzicht. Dat is wijsheid door ervaring verkregen. Anderen kunnen die niet uit een boek halen om het zich eigen te maken, zoals bij kennis vergaren wel kan.

Als je intuitief wijs bent, maar je hebt tegelijkertijd geen idee van hoe intuïtie werkt, dan kun je niet navolgbaar aan anderen uitleggen hoe je doet wat je doet. Je hebt dan wel informatie, die voor anderen nuttig kan zijn. Maar het kan voor de ander lastig zijn om aan te nemen dat jouw informatie vertrouwenswaardig is. In die zin beperkt je waarneming zich.

BESLISSINGSRUIMTE

Dat wat je kunt waarnemen, is uiteindelijk van invloed op de mogelijkheden die je hebt bij het nemen van beslissingen. Iemand die een beperktere beleving van de werkelijkheid heeft, is beperkter in zijn mogelijkheden. Hij ziet minder mogelijkheden en heeft dus ook minder te kiezen. Zijn 'beslissingsruimte' is kleiner.

Iemand vertellen dat hij iets moet kiezen, en dus moet zien, dat niet past binnen de kaders van zijn waarneming is niet zinnig. Want iets dat niet past binnen je kaders, kun je ook niet zien. Het is dan ook belangrijk dat we mensen niet veroordelen op basis van iets dat ze niet kunnen zien. Zinniger is mensen bijstaan als ze dat willen. Zodat ze hun waarneming kunnen leren vergroten. En dat is voor velen van ons weer een kans om onze oordelen in balans te brengen. Want minder oordelen en meer open en toch sceptisch zijn. Dat is waar het Grote Bewustzijn Systeem het meeste baat bij heeft. En waar we dus allemaal profijt van hebben.

HET KORRELTJE SUIKER

Wat heeft dit nu allemaal te maken met het gebruik van suiker in je dagelijks leven? (of welk willekeurig ander product, waarvan we horen of vinden dat het niet goed voor ons is).

Hoe slecht is suiker? En zijn alternatieven ook slecht? Op internet lezen we er van alles over, maar dat brengt vaak maar even duidelijkheid. Soms heb je informatie die overeenkomt met je verwachtingen, en dan klinkt dat goed (suiker is slecht, maar een alternatief mag zeker). Maar dan kom je informatie tegen die een geloof tegenspreekt, bijvoorbeeld: "Ik geloof dat ik slank moet zijn wil ik leuk gevonden worden. En nu staat er dat de alternatieven dik maken!". En dan ben je in de war.

MEER KUNNEN WAARNEMEN

Als je nu kunt gaan zien vanuit welke intentie je deze informatie tot je neemt, dan vergroot je je waarneming. En dat helpt om te kunnen bepalen hoe jij wilt omgaan met 'suiker' in jouw werkelijkheid. Je hoeft dan niet meer bang te zijn voor bepaalde informatie. Noch gehecht aan andere informatie. Voorbij leren gaan aan angsten, geloof en ego.

Als we er dieper naar kunnen kijken, dan richt de intentie bij het eten van voedsel zich vaak op: wat voelt goed? En een vraag die door je gevoel beantwoord moet worden, kan er toe leiden dat je ervoor kiest om iets te eten dat wellicht niet optimaal is voor je gezondheid.

Als we het voorbeeld suiker nemen: het is een levensmiddel dat de meesten van ons een leven lang hebben gegeten (en gebeurt dat niet bewust, dan is het wel onbewust omdat het in allerlei etenswaren zit).

Ons lichamelijke systeem is er waarschijnlijk op ingesteld. Dus de vraag: voelt het goed om suiker te eten, levert vermoedelijk voor velen van ons het antwoord 'ja!' op. Omdat dat antwoord niet gebaseerd is op een eigen onderzoek, levert informatie die je antwoord tegenspreken al gauw weer twijfels op.

En hier wordt het interessant! Bekeken althans vanuit het perspectief van de 'virtuele werkelijkheid'. Als je weet dat jij een bewustzijns-unit met een vrije wil bent. Die veel of weinig kan waarnemen afhankelijk van hoe je je vijf zintuigen (of meer) inzet, dan zou een zinnige vraag kunnen zijn:

hoe beïnvloed bepaald voedsel (in dit geval suiker) mij in mijn ervaring?

Nuttig is om allereerst eens na te gaan wat je zelf ervaart als je een tijd wel en ook een tijd geen suiker eet. Ervaren is hier steeds het sleutelwoord. Want ook hier geldt: geloven dat het goed of slecht is, beperkt je waarneming. Bang zijn dat het slecht voor je is, beperkt je waarneming. En als je waarneming beperkt is, dan is je beslissingsruimte dat ook. De ene dag ben je er helemaal voor om suiker te laten staan. En de andere dag niet. Dit jo-jo-effect kennen velen van ons op heel verschillende gebieden van ons leven.

WAT DUS ZINNIG KAN ZIJN

  • nagaan wat jij vindt van het eten van suiker door onderzoek te doen naar wat suiker is. Hoe het werkt in het lichaam. Dat is informatie vergaren en kennis vergroten, en terwijl je dat doet kun je meteen nagaan waar je angst, geloof en ego zich ophoudt ;)

  • je eigen ervaring gedurende langere tijd gaan onderzoeken: hoe beïnvloed suiker mij?

Als je bijvoorbeeld merkt dat suiker van invloed is op de helderheid van je waarneming - ik heb bijvoorbeeld ervaren dat mijn gewaar-zijn na het eten van suiker waziger is - dan heb je voor jezelf een antwoord gevonden. Dat is steekhoudender dan wat anderen erover vertellen. En het geeft meteen een diepere, innerlijke motivatie om je gewoonte te veranderen als je dat wilt. Lees je vandaag dit en morgen weer iets anders, dan weet je waar je staat op basis van je ervaring. En niet van je geloof in wat een ander zegt of de angst daarvoor.

Wil je meer weten over hoe je antwoorden op allerlei (levens)vragen in je eigen datastroom kunt vinden? Luister dan naar deze audio en ontdek meer over de oneindige bron van je eigen-wijsheid. Inclusief handreikingen voor 'gedachtenmanagement' (de link naar de audio brengt je naar de website 'SoundCloud').

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page