top of page

Een wolk van een beer... ko(s)misch grapje?


Misschien had je 'm al gezien: deze wolk van een beer, die vorige week het internet veroverde...

Het verhaal gaat dat hij verscheen boven een liefdadigheidsevenement voor kinderen, die te maken hebben met een hartaandoening. En natuurlijk vraagt iedereen zich af: hoe kan dit? Want hoe groot is - als je er een kansberekening op loslaat - de kans zijn dat zich een dergelijke wolk als vanzelf vormt op precies dat tijdstip en die plek?

Uit de reacties op het net valt op te maken dat velen het ervaren dat als een magische gebeurtenis. Sommigen zeggen: 'gewoon gefotoshopt'. En weer anderen schrijven over de reacties van bezoekers aan het evenement met als doel te laten zien dat meer mensen de beer gespot hebben. En dat het dus 'echt' moet zijn.

ECHT OF ONECHT

Vanuit een virtueel werkelijkheidsperspectief bekeken kan het allemaal waar zijn. In een virtuele werkelijkheid is immers alles mogelijk (mits het de grenzen van de regelsets van deze 3D-werkelijkheid niet té zeer tart, zodat de historische consistentie ervan bewaard blijft). En alles is even echt of onecht, het ligt er maar aan hoe je ernaar kijkt. Wij leven immers in een werkelijkheid de voor ons als 3D-wezens heel echt en fysiek aanvoelt, terwijl die uit niets anders dan informatie voortkomt.

Of we het nu 'echt' noemen of niet, is daarom ook niet zo interessant. Wat wel interessant is, is de waarde die de verschijning ervan heeft. En zo te lezen doet het heel veel mensen erg goed als ze naar dit plaatje kijken. Het lijkt een magisch teken van liefde - en dus hoop - te zijn in een wereld die vaak zo vervreemdend is door alle haatdragendheid die we ook om ons heen zien.

DE WAARDE VAN DATA

Winnie de Wolk heeft dus een grote waarde voor grote groepen mensen. En daarmee is het, met je virtuele werkelijkheidsbril op, heel goed voorstelbaar dat het Grote Bewustzijn Systeem de beerwolk heeft doen verschijnen. Misschien dankbaar gebruik makend van de datastromen voortgebracht door het liefdadigheidsevenement en de mensen die daaraan deelnamen. Want die intentie doet de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis als deze toenemen, hoe klein die waarschijnlijkheid statistisch gezien ook kan zijn.

Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat het GBS dankbaar gebruik maakt van de intentie van een 'fotoshopper' om een plaatje als dit te fabriceren. Zodat het wereldwijd gezien en besproken wordt. En we ons (hoe sceptisch we ook zijn) wellicht vragen stellen over of en wat er meer is dan onze ogen ons willen doen geloven. Ook zo verruimen we in alle subtiliteit ons bewustzijn.

Hoe je het ook wendt of keert... dit is een kosmisch grapje van waarde. Want of iets 'echt is of niet' is nooit de belangrijkste vraag die je je stelt als je ervaren kunt dat deze werkelijkheid virtueel is. En er in die zin dus niks 'echt' is. Wat we ons steeds af te vragen hebben is wat de waarde van de informatie is, die we tot ons nemen via de datastromen om ons heen. En wat de waarde is van de data die we zelf creëren en uitzenden.

Hoe meer waarde die data hebben, hoe minder wanorde en chaos we de wereld in brengen. Hoe meer liefde er kan zijn. En dat is het doel van het Grote Bewustzijn Systeem, dat wij met z'n allen zijn.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page