top of page

Het mystieke is de kracht van alle wetenschap (Einstein)

Bij tijd en wijle wil ik op Deja.Nu graag voorbeelden laten zien van mensen die spreken vanuit en over spirituele en/of wetenschappelijke visies op een andere manier dan ik op deze plek doe. Terwijl het in de kern en op onderdelen vaak ook over dezelfde thema's gaat.

Ik heb het op mijn bewustzijns-pad altijd erg helpen gevonden om vanuit verschillende perspectieven naar een onderwerp te kunnen kijken. En zo ook verschillende 'oefenwegen' in te zetten om m'n inzichten steeds meer echt te kunnen leven in 'het leven van alledag'. En dus kan het innemen van 'perspectieven' voor sommigen van ons belangrijk zijn.

Dit is een eerste deel in wat misschien wel een langere reeks wordt (je kunt ze voor het gemak in de loop van de tijd steeds herkennen aan het plaatje van hierboven). Deze eerste is een video van de Indiase spirituele leraar Mooji, die vaak op humoristische wijze spreekt over wat Bewustzijn is. En hoe we als mensen steeds de neiging hebben om te denken dat we iets anders zijn dan dat, Bewustzijn. Met alle gevolgen voor hoe we het leven leven van dien.

NULPUNTBEWUSTZIJN

Zoals ik naar hem luister, ervaar ik dat hij steeds vingerwijzingen geeft naar dat wat we in de taal van Deja.Nu 'nulpuntbewustzijn' noemen. Je zou dat ook 'een plek' kunnen noemen waar alle datastromen voortgebracht via onze zintuigen (gedachten, gevoelens, sensaties etc.) stilvallen, en je zwemt in een 'zee van niks', die tegelijkertijd alles omvat. Je hebt daar de ervaring dat dit is wie je in essentie bent. En dat heet in meer gangbare spirituele termen 'wakker worden uit de droom van deze werkelijkheid'. In virtuele werkelijkheidstermen noemen we dat: je realiseren en steeds diepgaander ervaren dat 'deze werkelijkheid virtueel is' en dus niet zo werkelijk is als je geconditioneerd bent te denken dat die is.

Ik schrijf woorden vaak tussen aanhalingstekens om ermee aan te geven, dat die woorden slechts metaforen zijn en alleen een bedoeld om een beeld of gewaarzijn op te roepen. Want er bestaat geen 'plek' waar je datastromen stilvallen, en er is ook geen zee, noch leegte, noch volheid en het woord 'virtueel' is ook weer een metafoor voor iets dat we niet werkelijk benoemen kunnen... 'Er Is' alleen maar en ook die woorden zijn weer alleen maar een vingerwijzing. Ervaren kun je, en dat is misschien wel wat er gebeuren kan op deze plek. We zullen zien.

LACHEN

Deze video koos ik met name vanwege het prachtige beeld dat er geschetst wordt van wat we hier 'ongezond ego' noemen, dat deel van ons dat zich identificeert met de datastroom van het kleine ik. En dat daardoor niet in de gaten heeft hoe het steeds in Schoonheid en Licht verwijld. Onaangetast door welke levensinhoud dan ook, of die nou positief of negatief is.

Ik vermoed dat het beeld zoals Mooji dat hier schetst voor de meesten van ons herkenbaar is. En we kunnen er op deze manier ook om leren lachen... En die ont-spanning is essentieel als we werkelijk de Liefde-Volheid van Bewustzijn willen laten binnensijpelen in ons kleine, virtuele wezen. Steeds meer groeiend in en als het 'geëxpandeerde ik' dat we zijn - en van waaruit het bewustzijnsonderzoek allerlei wegen voor doorgaande verdieping onthult.

De video is Nederlands ondertiteld. Mocht je die niet meteen zien, dan kun je onderaan de video (rechts) op het knopje CC klikken, dan verschijnt die als het goed is meteen.

Hoop dat 'je' ervan Geniet...

__________________

NB. Voor diegenen die uitkijken naar het vervolg op de eerste twee delen over 'de kosmische weerberichten': het weerbericht zoals Mooji dat geeft in het filmpje is 'Eeuwig geldig en dus houdbaar'. Altijd Daar en klaar om elke dag en elk moment op 'in te tunen'. Maar ook de andere perspectieven op het kosmische weer krijgen hun plek nog. Ze zitten dus in de 'kosmisch, virtuele pijplijn...' en verschijnen op niet al te lange termijn.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page