top of page

Aardse én kosmische weerberichten: jouw vertaling van datastromen (3/8)

Mocht je je naar aanleiding van de eerste blogs over 'kosmische weerberichten' hebben geabonneerd op de berichtjes van www.spaceweather.com, dan heb je vermoedelijk gelezen dat de aarde aan het begin van deze maand elke dag te maken heeft gehad met geomagnetische stormen (zonnewind). We schijnen die stroom van zonnewinden nu ook weer uit te gaan wat maakt dat de kans daarop nu zo'n 20 procent zou zijn (wil je meer weten over zonnewinden dan kun je ook kijkjes nemen op dit weerstation dat zich daar specifiek op richt). Dat wil niet zeggen dat het volgen van het kosmische weer daarmee voor ons ophoudt - er zijn meer dan voldoende datastromen te detecteren in onze werkelijkheid. En er zijn even zovele instrumenten om een weerbericht mee samen te stellen.

Daarover gaat deze serie blogs. Ik probeer een aantal voorbeelden te geven. Met als doel dat dat genoeg opstapjes biedt om jou weg en eventueel bijbehorende instrumenten te vinden. Of om meerdere wegen op te kunnen. Het belangrijkste is dat je ingangen hebt die aanspreken en dus (kunnen gaan) passen. We leven elk in een andere virtuele werkelijkheid en dat vraagt om maatwerk.

(foto: http://spaceplace.nasa.gov)

NIEUWE INFORMATIE

Als we eerst even expliciet kijken naar de afgelopen 'zonnewind-dagen', dan kan ik constateren dat ik die in de eerste plaats vooral via lichamelijk symptomen heb ervaren (zoals druk rondom m'n hoofd). Vanuit mijn perspectief op de virtuele werkelijkheid interpreteer ik die gewaarwording vervolgens als dat zich 'stromen van informatie' voordoen, die mijn bewustzijn kunnen vergroten als ik daarvoor open sta.

Het praktische gevolg van het zijn daarmee (wat soms meer als 'werken' voelt), was onder meer dat ik vele malen wilde beginnen aan het samenstellen van de volgende blogs over het kosmische weerbericht, maar steeds van m'n paadje raakte. Ik kreeg namelijk alsmaar nieuwe informatie - zowel via ingevingen als via bronnen 'buiten mij' (boeken bijvoorbeeld) - die me weer even een pas op de plaats deed maken. Waardoor schrijven er niet van kwam.

Voor mij kan het dan een kunst zijn om daarmee om te gaan, want als ik graag aan de slag wil dan vergt het iets om dat idee ook maar gewoon weer te laten gaan. Doe ik die oefening dan merk ik dat dat mijn bewustzijn verruimt (daarmee stel ik me dus open voor nieuwe informatie, waar ik me zou afsluiten daarvoor als ik m'n oude patronen zou volgen).

Een ander patroon dat ik van m'n 'gewoonte ik' ken, is dat ik pas wil gaan schrijven als het hele plaatje helder is. Maar heel vaak ontstaan er situaties waardoor dat plaatje maar niet exact helder wordt. En ook dan is het de oefening om te gaan zitten en te zien welk plaatje er wil ontstaan met/vanuit de informatie ik heb (want die blijkt meestal meer dan voldoende voor wat er wil ontstaan, al wil ik dat zelf in eerste instantie niet geloven ;)

Dit soort bevindingen van de afgelopen dagen zijn misschien ook voor anderen nuttig en kunnen praktisch inzicht geven in hoe en ander kan werken en uitpakken. Als het gaat om hoe kennis over en ervaren van het kosmische weer zo zijn invloed heeft op wat je bewustzijns-technisch gezien te doen heb. En hoe het leven van alledag als gevolg daarvan vorm krijgt.

DE VELE KOSMISCHE WEGEN NAAR ROME

Het kosmische weer is op veel meer manieren 'te meten' dan via de eerder genoemde formele weerstations gedaan wordt. Die maken dat we vooral kennis kunnen nemen van 'de buitenkant' van het kosmische weer. Dat is heel zinnig als het gaat om storingen die we mogelijk kunnen verwachten. En ze krijgen ook op een andere manier zin als we ze zelf kunnen vertalen naar wat ze betekenen voor onze eigen binnenkant (bewustzijn).

Omdat er nog heel veel andere manieren zijn om in te tunen op die binnenkant van kosmische datastromen, wil ik er de komende periode graag een paar in beeld brengen. Sommige zijn redelijk eenvoudig - omdat je daarvoor vooral je kant en klare gewaarzijn gebruikt en verder dus niet veel nodig hebt. Daar begin ik om die reden mee. Andere vragen wat meer oefening vaak ook in relatie tot studie.

Met 'kosmisch weer' bedoelen we in deze blogs dat wat we in onze werkelijkheid ook wel 'energieën' noemen. Ik gebruik nu specifiek dit woord, omdat de meesten van ons daar vermoedelijk voeling mee kunnen hebben. Vanuit de virtuele werkelijkheid bezien zijn energieën alleen maar een metafoor voor 'datastromen' ofwel 'informatie'. Het is belangrijk om dat in je achterhoofd te houden, omdat we geneigd zijn om de dingen steeds als fysiek te zien en dus buiten ons te plaatsen. Waar ze onderdeel zijn van onze doorgaande datastroom.

Als je minder gewend bent om bewust in te tunen op kosmische datastromen, en daar ga ik voor deze serie even vanuit - dan kan het vaak handig zijn om daarvoor een eenvoudig instrument te gebruiken. En dan helpt het om een systeem te kiezen dat een 'energetisch beeld' geeft, waardoor je niet zo veel meer hoeft te vertalen. In het westen zijn we geneigd om zaken uit te denken en analyseren. In het oosten is het van oudsher meer de gewoonte om af te gaan op je gewaarwording/ervaring.

Als het gaat om hoe we onze werkelijkheid beleven/inrichten, dan is een sprekend voorbeeld van de westerse wijze dat onze Gregoriaanse kalender op 4 oktober van het jaar 1582 werd ingevoerd. Daarvoor was er de Juliaanse kalender, maar die zorgde voor problemen met de tijd want door de telling daarvan liep de kalender elke duizend jaren zo'n 8 dagen achter op de zon. Door de invoering van schrikkeljaren werd dat probleem opgelost. En de afwijking die er in 1582 al was ontstaan werd gecorrigeerd door op donderdag 4 oktober 1582 niet vrijdag 5 oktober maar vrijdag 15 oktober te laten volgen. Zo werd het ontstane verschil tussen het kalenderjaar en het zonnejaar weggepoetst.

Nu hoeft er niks mis te zijn met werken met instrumenten zoals die van de Gregoriaanse kalender (we zullen dat in vervolgblogs als het goed is ook kunnen zien). Het is alleen belangrijk om ons te realiseren dat we bij het intunen op informatie verschillende van deze instrumenten kunnen inzetten. En dat ze al naargelang de data die we zoeken meer of minder passend zijn. Zo krijgen we via verschillende instrumenten toegang tot verschillende soorten informatie en dus verschillende perspectieven op gebeurtenissen/onze werkelijkheid.

In de oosterse manier van vormgeven van de werkelijkheid wordt meer nadruk gelegd op gewaarzijn van de natuurlijke elementen daarin. Zoals de wisselwerking tussen en de harmonie van polaire krachten (we kennen dat allemaal wel als de yin en yang symboliek).

Die manier van gewaarzijn kan ons daarom helpen om onze eigen aandacht daarop te leren richten. En dat is dan weer een ingang om je bewust(er) te worden van datastromen zoals die van het kosmische weer.

DATASTROMEN & SCHALEN & RITMES

Een alomvattend systeem dat gericht is op die energetische component van onze werkelijkheid is de natuur. Omdat we hier te maken hebben met organische ritmes, zowel in onze eigen innerlijke natuur als in wat we de natuur 'buiten' ons noemen.

De ritmes van de natuur vind je op kleine en grote schaal: van eencellige creaturen als een amoebe tot de grote sterrenstelsels en alles daar tussenin zoals de mens.

Een mooie manier om te oefenen met en ingetuned te raken op kosmische weerberichten, is dus de natuur zoals die zich aan ons voordoet bijvoorbeeld via de seizoenen. Nu hebben we ook hier te maken met een westerse en oosterse benadering.

Op de westerse komen we vast nog terug, we richten ons nu eerst op de oosterse. Die biedt ons wellicht eenvoudig toegang tot datastromen via ons eigen gewaarzijn.

Een voorbeeld om mee te kunnen oefenen als dit je aanspreekt. We bevinden ons volgens de Gregoriaanse kalender nu in de zomerperiode. Volgens dat instrument begint de zomer op 21 juni en duurt die tot 21 september. De reden daarvoor is gelegen in regels, waar we in onze virtuele werkelijkheid mee te maken hebben. Onze lenteperiode hangt samen met dat de zon op 21 maart boven de evenaar staat. En als de zon - vanuit ons aardse perspectief bezien - verder omhoog klimt en boven de Noordelijke Keerkring staat, dan is het op het noordelijke half rond 21 juni. En dus zomer.

Zo werkt de kosmische regelset van deze virtuele werkelijkheid.

Nu is 21 juni op het noordelijke halfrond de langste dag van het jaar. Heb jij juist daarom, net als ik, ook vaker ervaren dat je gewaarzijn zegt dat 21 juni meer een hoogtepunt in het seizoen is, dan een begin?

En heb jij misschien ook het gevoel dat de lente al lang en breed begonnen is...voordat het 21 maart is? Die 21ste maart is voor mij dus ook meer een hoogtepunt dan een begin.

Tegen de tijd dat het februari wordt, begin ik me bewust te worden van een verandering van het seizoensritme van winter naar lente. Maar veel mensen zeggen in reactie op mijn optimisme vaak: de echte winter kan nog komen, hoor, want het is pas februari.

Het zijn dit soort van gevoelservaringen die maken dat je je begint af te vragen hoe het toch komt, dat je de werkelijkheid anders ervaart dan vaak wordt 'be- en voorgeschreven'. En dat kan een begin zijn van een zoektocht naar hoe het komt dat jij de datastromen van deze werkelijkheid anders ervaart/vertaalt. Er bestaat ten aanzien van het beleven van onze natuurritmes een nuttig boek 'Leven & werken in het ritme van de seizoenen'. Daarin lees je precies hoe het zit met dat je gevoel iets anders zegt dan dat de kalender aanwijst.

Het gaat uit van energetische principes, die maken dat de seizoenen voor ons gevoel anders vallen dan we geleerd krijgen.

Volgens de regelset die in dit boek wordt gehanteerd, loopt de lente zo'n beetje van 4 februari tot 5 mei. De zomer van om en nabij 5 mei tot 7 augustus. De herfst van ongeveer 7 augustus tot 6 november. De winter van zo'n beetje 6 november tot 4 februari. Waarbij de overgangen heel vloeiend verlopen, of zoals ik het vaak ervaar: als augustus al wat vordert dan voel je onderliggend hoe de zomer begint te flirten met de herfst. Het zijn in mijn beleving datastromen, die van nature steeds meer als patronen van informatie in elkaar overstromen.

INSTRUMENTEN OP MAAT

Als je merkt dat dit soort indelingen van onze aardse tijd je goed/beter liggen, dan ben je vermoedelijk als vanzelf meer afgestemd op heel bepaalde energetische informatie van onze werkelijkheid. En dan kan het zinnig zijn om je daar bewuster van te worden. Want zo creëer je voor jezelf accuratere kosmische weerberichten, dan wanneer je je probeert af te stemmen op de meer getalsmatige instrumenten zoals onze seizoenskalender.

In het boek 'Leven & werken in het ritme van de seizoenen' kun je ook lezen welke gevolgen het voor de inrichting van je leven kan hebben als je je zo afstemt. En dat maakt weer duidelijk hoe een bij jou passend kosmisch weerbericht van belang kan zijn. Hoe je dan effectiever en plezieriger werken kunt met datastromen in je werkelijkheid.

Zo kun je - als je bijvoorbeeld de lente al ervaart rondom de 4e februari - ook diepgaand ervaren hoe alles in en om je heen nog grotendeels ingepakt is. Maar al wel helemaal klaar om tevoorschijn te komen (als je alleen afgaat op wat je ogen zeggen en de kalender vertelt, dan kun je die datastroom niet zien). Dat openbreken gebeurt natuurlijk lang niet altijd onder de makkelijkste omstandigheden - als het bijvoorbeeld nog erg koud is - maar je kunt je wel gewaar worden van dat zich iets naar de oppervlakte aan het werken is. Als je je afstemt op die processen, dan ervaar je wat er gaande is in je eigen leven ook anders. Wat weer zijn effect heeft op je denken en handelen.

Het eerder genoemde boek kan dus een eenvoudig hulpmiddel zijn om onze intentie anders te richten dan we gewend zijn te doen. En om zo het instrument dat we 'onze aandacht' noemen te trainen. Op die manier ontsluiten we informatie in de databases van het Grote Bewustzijn Systeem en kunnen die met steeds minder ruis vertalen voor ons alledaagse gebruik. Het genoemde boek is gebaseerd op het energetische systeem van de I-tjing (I = verandering en Tjing = boek van). Het is dus een wijsheidsboek over het begrip 'verandering', waar gedurende meer dan 3000 jaar generaties van denkers uit China een bijdrage aan hebben geleverd. De basis van het systeem is dat 'verandering de enige constante factor in ons leven is'. Alle verschijnselen - of het nu gaat om seizoenen, groei- of afbraak, het menselijke denken - zijn onderhevig aan bepaalde krachten (tegendelen die inwisselwerking en harmonie met elkaar zijn). Het kunnen intunen op die stromen van informatie in ons leven, biedt ons mogelijkheden om onze eigen kosmische weerberichten exact op maat te laten zijn (in deze blog kon je meer lezen over dit soort systemen).

Ter afsluiting, en om het meteen een beetje praktisch te maken, ga ik graag nog even in op de nu voor ons liggende periode van 7 september tot 6 oktober. Is meteen een soort van oefening om in te tunen op de datastromen zoals we die wellicht gewaar kunnen worden.

EEN WEERBERICHT

Volgens het instrument dat we hier gebruikten, klinkt een energetisch weerbericht voor de periode van 7 september tot 6 oktober zo:

Werk aan iets dat je van belang vindt en streef daarbij naar een groter doel dan je eigen belang. Vul wat er al is met schoonheid en elegantie. Je kunt nu bereiken wat je wilt, maar laat je daar niet op voorstaan.

Deze hele periode zul je diplomatiek en tactvol moeten optreden. Het is van belang dat je niemand op zijn tenen trapt. Treed gestrengheid met een glimlach tegemoet. Je hoeft in deze tijd alleen maar heelhuids door allerlei precaire situaties tegemoet te komen: dat is op zich al moeilijk genoeg. Veel meer valt er in de buitenwereld niet te doen.

Het gaat in deze tijd over de ontwikkeling van kundigheid en vakmanschap. Treed niet op de voorgrond, maar volbreng je werkzaamheden in alle rust.

De oogst van het afgelopen jaar is binnen. De tijd van de naar buiten gerichte groei is nu ten einde. Je zult het meer in jezelf moeten zoeken; bovendien komt er vanuit de buitenwereld 'ruis' op je af. Doe de dingen voor je gevoel langzaam aan.

Het kan erop lijken dat om je heen alles klaar is voor een grote overgang, maar toch niets op zijn plaats staat. Het voelt aan als een rommeltje: een ongewis begin met bij iedere stap een verandering, maar of het resultaat een succes wordt valt nog te bezien. Het gaat erom dat de potentie die je opgebouwd hebt vanzelfsprekend vorm aanneemt, zonder 'pushen' of forceren.

Al lezende heb je misschien al kunnen nagaan of dit weerbericht resoneert met wat je zelf ervaart (en dus met de data die altijd ook in jezelf voorhanden zijn). En merk je dat dit bericht je daar bewuster van maakt. Of misschien moet je even de tijd nemen om er wat langer bij stil te staan. Of wellicht zegt het je niets. Houd er hoe dan ook rekening mee dat onze vertaal-, bewerkings- en verwerkingsprocessen verschillen. Dus kan het heel nuttig zijn om een weerbericht als dit te lezen en na te gaan waar het wel en ook niet past. Gewoon omdat je er iets anders uit te halen hebt, dan dat wat er expliciet staat. Ook hier gaat het om de meest passende manier (leren) vinden.

Voor mij was bij het eerste lezen vooral dit gedeelte relevant: Het kan erop lijken dat om je heen alles klaar is voor een grote overgang, maar toch niets op zijn plaats staat. Het voelt aan als een rommeltje: een ongewis begin met bij iedere stap een verandering, maar of het resultaat een succes wordt valt nog te bezien. Zoals ik aan het begin van deze blog schreef: ik kwam (en kom) er maar niet toe te gaan doen wat ik wilde doen, omdat zich bij elke stap weer een verandering voordeed die maakte dat het anders liep. En dat voelt inderdaad als een rommeltje :)

Kennelijk is het volgens dit kosmische weerbericht dus ook goed dat ik weer diepgaander oefen met het zijn weg maar laten vinden. Vooral ook als ik denk dat ik de weg al lang of zelfs het beste ken. En elke kleine verandering die ik daarbij aanbreng, kan op termijn leiden tot de creatie van een heel nieuwe datastroom in mijn werkelijkheid.

Het zal zeker niet zo zijn dat elk instrument je aanspreekt (vanuit een virtueel werkelijkheidsperspectief bezien moeten we steeds in de gaten houden dat elk instrument een interface is dat ons in staat stelt in te tunen op datastromen van het GBS. Je zult niet elke interface als even passend ervaren).

Het zal ook niet zo zijn dat weergegeven informatie altijd overeenkomt met wat we zelf ervaren. Soms omdat een bepaalde datastroom meer in beeld brengt dan we ons zelf bewust willen worden en soms omdat we ingetuned zijn op een andere werkelijkheid/datastroom dan beschreven. In vervolgblogs komen ook daarom verschillende ingangen en instrumenten aan de orde. Je kunt dan hopelijk vormen vinden, die aansluiten op jouw manier van datavergaring en -verwerking. En zo ook nagaan waar je eigen interface het meest accuraat is.

___________________________________________

GERELATEERDE BLOGS:

Deel 2 seizoenen (over de herfst/winter)

Deel 3 seizoenen (over de winter/lente)

Deel 4 seizoenen (over de lente/zomer)

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page