top of page

'Diversiteit' misschien wel de meest universele menselijke kwaliteit

Op de dag die wereldwijd gezien wordt als een dag die de wereld radicaal veranderde, is het vermoedelijk wel passend om een bericht als dit de wereld in te sturen.

Het Grote Bewustzijn Systeem bestaat uit individuele bewustzijnsunits, die elk een heel eigen invloed hebben op het geheel. En vanuit een alomvattend perspectief bekeken, is elk van ons ook het systeem.

We dragen via onze dagelijkse keuzes direct bij aan de evolutionaire groei van het GBS of juist niet. En vermoedelijk maakt elk van ons keuzes die heilzaam zijn voor onszelf en onze omgeving en ook keuzes die dat minder of niet zijn.

Al die uiteenlopende keuzes te samen bepalen de diversiteit op basis waarvan het GBS functioneert en groeien kan of afsterft. Als we allemaal hetzelfde denken en doen, dan krijgt dat wat zich nieuw wil aandienen geen kans. Dat is het begin van afsterven en uiteindelijk de dood van een informatiesysteem zoals het GBS.

Diversiteit is noodzaak. En op dagen als deze blijkt hoezeer het 'one hell of a job' het is voor ons als mensheid om de wereld vorm en inhoud te geven vanuit de liefde voor diversiteit (dit staat los van hoe je kijkt naar de gebeurtenissen op 11 september, want ook die scenario's zijn weer heel divers).

DE- EN RE-PROGRAMMEREN

Dagen als deze zijn voor mij vaak een expliciete uitnodiging om te zien waar ik eigenlijk sta met het kunnen omarmen van de diversiteit in de wereld. En toen ik het filmpje hieronder tegenkwam, kon ik meteen checken wat de stand van zaken is. Want, zo vroeg ik me al kijkend af, in hoeverre loop ik rond met het beelden dat we bij voorkeur allemaal slanke (liefst atletisch gebouwde) mensen zouden moeten zijn? En is het niet omdat dat je 'schoonheidsideaal' is, dan is het wel omdat we vinden dat het uiteindelijk toch het meest 'gezond' is (volgens wiens definitie?)...

Er komen beelden en ideeën langs, die ik niet of nauwelijks heb onderzocht. Maar die me zijn ingegeven door onze culturele programmering. Interessant om die te objectiveren door ook eens te luisteren naar wat iemand erover vertelt, die vanuit heel eigen kennis en ervaring praat over dit onderwerp. En zo nieuwe informatie toevoegt aan het GBS. Terwijl ze ondertussen deze individuele bewustzijnsunit helpt om te de- en re-programmeren.

Verfrissend is dat, precies zoals Martin Simek het eens zei: Nu de mensen tot vervelens toe op elkaar zijn gaan lijken is de multiraciale samenleving de laatste strohalm van de diversiteit.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page