top of page

Aardse én kosmische weerberichten: creatief experimenteren (6-II/8)

Creativiteit is een onderwerp dat je van heel veel kanten kunt bekijken. Een paar blogs bieden daarvoor bij lange na niet voldoende ruimte. Wat we wel kunnen is de fundamenten ervan eens onder de loep proberen te nemen. Nagaan of we er in alle eenvoud iets over kunnen zeggen, dat niet alleen ons idee erover maar vooral ook onze ervaring ervan kan verdiepen. Om van daaruit te kijken naar hoe onze creativiteit ons toegang geeft tot de datastromen (weersomstandigheden) in en om ons. Zowel op kleine als grote schaal.

We kennen allemaal die vormen van creativiteit, die getriggerd worden door onze onvrede met iets dat al bestaat en dat we niet goed genoeg vinden. Onze creatieve inslag maakt dan dat we op zoek gaan naar hoe het wel kan. En in onze cultuur, waar 'innovatie' een waar adagium is geworden, gaat het er dan vooral ook om dat creativiteit tot succes moet leiden. Waar we ons ook vaker af zouden kunnen vragen wat de waarde is van alle 'mislukte creaties'. Zijn die vaak niet aan 'succes' vooraf gegaan?

In een virtuele werkelijkheid is alles informatie. En biedt alle informatie dus ook een kans op vinden van nieuwe ingangen. Als we ons dat diepgaander kunnen realiseren, dan haalt dat veel druk weg die maakt dat onze ultieme bron van creativiteit vaak onnodig geblokkeerd wordt.

"Als creativiteit zich gaat bedienen van kennis, wordt ze inventiviteit. En dat is enkel een nieuwe methode om hetzelfde te doen". Dat is wat de Indiase wijsgeer Jiddu Krishnamurti over de meest gebruikelijke toepassing van creativiteit zei. Hij sprak veel over dat thema met leraren om duidelijk te maken dat creativiteit in mensen(kinderen) ultiem spontaan is, en dat nadruk op kennis die spontane bron beperkt.

We merken zelf vermoedelijk ook dat onze sociale en culturele scholing, waar de nadruk op het hebben van kennis erg groot is, die spontane bron inderdaad beperken kan. Met bijvoorbeeld als gevolg dat organisaties overal ter wereld nu weer veel tijd en geld steken in het adequater aanboren van 'de creatieve vermogens van medewerkers'. Want de vraagstukken van ons huidige tijdperk vragen om nieuwe inventies. En daarvoor heb je in elk geval een bepaalde mate van creativiteit nodig.

KENMERKEN VAN DE 'LIVE STREAM'

Maar wat is nu die niet-reactieve, maar ultiem spontane bron van creativiteit? Je zou kunnen zeggen dat het, in virtuele werkelijkheidstaal, de live stream is. Die kennen we vermoedelijk allemaal van momenten waarin we 'flow' ervaren. Ook dat is een begrip waar je talloze perspectieven op los kunt laten, maar uit onderzoek naar wat mensen ervaren in die flow-staat, blijkt dat er een paar gedeelde kenmerken naar voren komen:

 • Je bent intens/gefocust/alert met iets bezig en tegelijkertijd is er moeiteloosheid (ook of juist als dat wat je doet veel van je vraagt).

 • Je focus maakt dat je expliciete 'ik-gevoel' wegvalt, je wordt als het ware één met wat je aan het doen bent.

 • Je focus maakt daarom ook dat allerlei zaken, die je normaal gesproken zouden afleiden, compleet aan je voorbij gaan.

 • Er lijkt een stroom van informatie door je heen te komen, die maakt dat alles in je werkelijkheid zich optimaal voegt.

 • Je hebt een andere beleving van tijd (lineaire tijd valt weg).

Wie de informatie op Deja.Nu een beetje gevolgd heeft, die herkent vermoedelijk dat je in de 'flow-staat' de datastroom van deze werkelijkheid verlaat en intuned op een andere. Je switcht dus van de ene werkelijkheid (gewoonte-ik-bewustzijn) naar de andere (geëxpandeerde-ik-bewustzijn). Het is spontane creativiteit die op dat moment je interface is, waarmee je andere datastromen van het Grote Bewustzijn Systeem navigeert.

En in die ervaring voelen we ons veelal ruim, grenzeloos, ontspannen, vol-ledig etc. Dat is ook de ervaring die mensen kunnen hebben die mediteren, want ook dan is er alertheid/moeiteloosheid. Waarin de datastromen van deze werkelijkheid wegvallen en er alleen nog 'nul-puntbewustzijn' is.

NIEUWE HORIZONTEN

Wie dus graag meer en meer zou leven in een constante staat van 'flow' - ofwel ultiem spontane creativiteit - die kan zichzelf daarbij helpen:

 • oefen met verblijven in nul-puntbewustzijn en verricht het nodige werk met/aan je onderbewuste (in de vorige blog meer daarover).

 • als je eenmaal makkelijk toegang hebt tot de werkelijkheid van nul-puntbewustzijn en duurzaam gewaar-zijn daarvan, dan merk je dat je daardoor steeds onthechter in de wereld staat. 'Onthecht' betekent hier dat je de menselijke behoefte om overal plaatjes van te maken, oordelen over te hebben, conclusies aan te verbinden etc. meer en meer achterwege kunt laten. Dat zijn vormen van 'kennis' die de bewustzijnsstroom beperken.

 • daardoor heb je steeds makkelijker toegang tot talloze datastromen in deze en, zo je wilt, andere werkelijkheden. Zo krijgen we meer en meer gevoel voor de ultieme bron van spontane creativiteit en kunnen daar steeds optimaler uitdrukking aan geven.

Dat we als mensen in de kern ware creatieve wezens zijn, is dus niet zomaar. Die kwaliteit stelt ons in staat om nieuwe horizonten te verkennen. Steeds meer en verder naarmate ons bewustzijn expandeert.

En het mooie is dat we dat kunnen dat doen via onze eigen creatieve datastroom, maar ook die van anderen. Zo heb ik een broer die dicht en een dierbare vriendin die schildert. En als ik een werk van hen lees/zie, dan opent dat voor mij werelden die ik nog niet kende. Omdat zij mij, via hun werk/bewustzijn, toegang verschaffen tot een nieuwe datastroom (zoals je hieronder mogelijk zelf kunt ervaren).

Want waarom is het dat zoveel mensen in vervoering raken van een schilderij, een muziekstuk, een gedicht, of een boek? Omdat het wegen zijn waarlangs we toegang krijgen tot ons onbekende datastromen. Zo creëren we real-time ervaringen zoals ook Alice die had in haar Wonderland...

Licht


Er staat een voetstap in het zand


Een wolkeloze lucht erboven Er is een hart dat wil geloven In een verenigend verband

Tussen de hemel en de aarde Tussen het lichaam en de geest Wat zijn zal, is, en is geweest Tussen wat niets is en van waarde Er staan wat woorden op papier En er is dat wat ze niet zeggen Dus dat wat er valt in te leggen Lees jij die ik niet ken. Nu. Hier

 

EXPERIMENTEREN

In ons huidige tijdsgewricht, met alle kennis die we tot ons kunnen nemen over bewustzijnsontwikkeling, is het aan ons om die nieuwe vormen van communicatie meer en meer te gaan erkennen/herkennen. Zodat we ons gaandeweg steeds bewuster worden van ons multi-dimensionele bewustzijn, terwijl we gelokaliseerd zijn in deze virtuele werkelijkheid.

Als je dus de actuele datastromen (weerberichten) in je eigen leven wilt herkennen, of in die van een belangrijke dag die voor je ligt, of in wereldgebeurtenissen, of in werkelijkheden 'daarbuiten':

 • richt je intentie enige tijd bewust op de vraag die je daarover hebt en ga vervolgens over tot de orde van je dag (realiseer je dat je intentie de tool is waarmee je het Grote Bewustzijn Systeem navigeert).

 • wacht af welke informatie er die dag tot je komt (wees oplettend zonder verkrampt te raken, want 'flow' is alert én moeiteloos), en dat kan dus op talloze manieren zijn. Via een boek dat je open slaat, een nummer dat je hoort op de radio of iets dat iemand terloops tegen je zegt. De data (sommige heel expliciet en andere meer impliciet) leren herkennen is onderdeel van de doorgaande training.

 • en/of maak op basis van je vraag een tekening, een gedicht, schrijf een verhaal, speel een spel, ga wandelen in de natuur of experimenteer met het vergaren van data via een van de eerder beschreven manieren waarop je de databases van het GBS kunt navigeren (gedachtenwisseling, data genereren uit 'niet fysieke werkelijkheden' deel. 1 en 2 , op afstand leren kijken).

 

Vind je het lastig om de output (helemaal) uit jezelf te halen? Dan zijn er talloze hulpmiddelen. Werken met de symboliek uit je droomwerkelijkheden is er zo één. En ook maken veel mensen bijvoorbeeld gebruik van zogeheten orakelkaarten met daarop afbeeldingen, getallen en/of woorden. Als je dit soort middelen veelal schaarde onder 'zweverij' of zag als 'bovennatuurlijk', dan kun je wellicht ook die beelden herzien. Ze zijn niks anders dan formats, waarmee je bepaalde data tot je kunt nemen en die kunt leren decoderen (de tarot, Itjing, numerologie etc. zijn allemaal voorbeelden van formats).

Kaarten zijn een vrij eenvoudig format, die bovendien ook trainingsmogelijkheden bieden. Op basis van een vraag trek je een kaart, je kijkt wat de betekenis ervan is en wat je dat te zeggen heeft in het kader van je vraag. Je traint jezelf als je niet meteen de betekenis leest, die de maker aan een de kaart geeft. Maar eerst voor jezelf de metaforen (symbolen) op de kaart decodeert. Er zijn kaarten waar de maker niet één maar meer betekenissen aan een kaart geeft. Ook dat kan helpen om jezelf te trainen, want je moet nu nagaan welke betekenis adequaat is voor jou. En gedurende de dag checken of het ook geklopt heeft.

Zodra wij mensen het hebben over 'trainen', worden we al gauw érg serieus. Daarom ook aan het einde van deze blog nog een licht- en luchtgevende uitspraak van Jiddu Krishnamurti. Die bovendien ook helemaal past in onze perceptie van de virtuele werkelijkheid:

Bewustheid is een spel. Als je het louter voor je genoegen speelt, maakt het dan iets uit of je wint of verliest?

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page