top of page

Aardse én kosmische weerberichten: planeten- en andere symbolentaal (8/8)

Als blogs op Deja.Nu gaan over hoe je naar 'divinatie' (voorspelling en de methoden daarvoor) kunt kijken vanuit de kaders van de virtuele werkelijkheid, dan blijkt dat vaak intrigerend te zijn voor mensen. We zijn kennelijk gefascineerd door de vraag of en hoe we in onze toekomst kunnen kijken. Misschien omdat we hopen op een mooi vooruitzicht? Of omdat we denken dat we het 'nu' beter kunnen begrijpen als we meer zicht hebben op de langere termijn? Of misschien ook omdat we als 'gewoontedieren' graag zekerheid zoeken en dus willen weten wat ons te wachten staat?

In dit laatste deel van de serie 'aardse en kosmische weerberichten' gaat het daarom over 'planetentaal en andere symbolentaal'. Dat kon - gezien de belangstelling voor deze onderwerpen - niet uitblijven :)

EENVOUDIGE BASISPRINCIPES

Er zijn verschillende disciplines die zich bezighouden met het maken van 'weerberichten' op basis van kosmische (planeet)patronen. De astrologie en Maya-kalenders zijn bijvoorbeeld enkele van de meer bekende methodieken. Ik neem de astrologie vaker als voorbeeld, omdat de meeste mensen daar meer of minder bekend mee zijn. Al was het maar omdat iedereen de kans loopt om een horoscoop tegen te komen in een krant, tijdschrift of op internet. En vermoedelijk zullen velen mede daardoor gehoord hebben over hun 'sterrenteken'. Of ze er nu in geloven of niet.

Dat is ook een belangrijke reden dat ik dit systeem het vaakst heb gebruikt om te onderzoeken of de principes, die we hierna bespreken, inderdaad werken (als je meer wilt weten over wetenschappelijke en andere serieuze bronnen van onderzoek naar de geldigheid van astrologie, dan kun je me altijd even mailen).

Als we de basisprincipes van hoe 'divinatie' zou kunnen werken eenmaal in beeld hebben, en we proberen die voor onszelf uit, dan kun je de uitgangspunten makkelijk gaan herkennen in allerlei disciplines. Denk bijvoorbeeld aan cartomantie (leggen van kaarten), chiromantie (handlijnkunde), geomantie (onder meer werken met patronen in/op de aardbodem), metascopie (lezen van lijnen op het voorhoofd) en verschillende mediums die eigen methodieken gebruiken (zoals de 'psychometrie', waar mensen foto's of voorwerpen gebruiken om informatie te krijgen). Allemaal wegen die, vanuit het perspectief van de virtuele werkelijkheid, leiden naar een en hetzelfde doel: de databases van het Grote Bewustzijn Systeem. Daarover verderop meer.

Nu gaat deze serie specifiek over hoe we onze eigen aardse en kosmische weerberichten kunnen maken. Wat wil zeggen dat het gaat over hoe we bewuster inzicht kunnen krijgen in wat er zoal speelt in en om ons. En daarom wil ik graag beginnen met te benadrukken dat ons eigen bewustzijn elke dag al fungeert als 'divinatie-tool'. We hebben in die zin niks buiten onszelf nodig om te weten wie we zijn, waar we staan en waar we naartoe gaan. En als we onze 'bewustzijns-tools' (nog) niet zo optimaal gebruiken als we zouden kunnen, dan kunnen we dat leren. Daarvoor zijn de blogs op deze plek onder meer bedoeld.

Nu is er in mijn beleving en tot op zekere hoogte niks mis met dat we ook gebruik maken van mensen/systemen buiten ons. Als we ons maar blijven realiseren dat wat een ander ons vertelt of laat zien ook al in ons voorhanden is. En dat we de tools die er zijn dus ook gebruiken om ons eigen bewustzijn te vergroten en verdiepen. En daardoor zelf gaandeweg steeds meer te kunnen gaan zien en ervaren. Dan hebben we niet steeds iets of iemand anders daarvoor nodig. Want hoe goed die ook kan helpen, hij of zij is een interface. De informatie die je krijgt gaat dus ook gepaard met de interpretatie van die mens.

Dat we uiteindelijk allemaal toegang tot deze informatie hebben, is heel voor de hand liggend als je je realiseert dat we allemaal deel uitmaken van het Grote Bewustzijn Systeem. En dus maken we elke dag opnieuw ook gebruik van de informatie die daarin voorhanden is, al doet de een dat doelgerichter dan de ander.

Je kunt dat makkelijk in je eigen ervaring nagaan. Heb je wel eens van die momenten gehad dat een bepaalde keuze die je maakte niet echt goed uitpakte? En dat je achteraf constateert: ik voelde ergens wel dat ik misschien iets anders moest doen...

Dat zijn in mijn ervaring de momenten waarop je leert dat je meer informatie tot je beschikking hebt, dan waar je gebruik van maakt.

ROL VAN HET GROTE BEWUSTZIJN SYSTEEM

Hoewel we er op allerlei plekken op Deja.Nu al veel over hebben gesproken, is het wellicht handig om nog even in beeld te brengen hoe 'divinatie' werkt vanuit het virtuele werkelijkheidsperspectief. En dus in te gaan op de werking van het Grote Bewustzijn Systeem (ben je daar uit en te na mee bekend lees dan verder bij het kopje: computers en/of mensen). We staan hier niet te lang stil bij het GBS, omdat je verdiepende informatie op allerlei andere plekken op de site kunt vinden. Dus vergeef me als ik sommige zaken wat kort door de bocht als aanname presenteer, zonder verdere onderbouwing.

Als geïndividualiseerde bewustzijns-units zijn maken we deel uit van een Groot Bewustzijn Systeem (GBS). En alle ervaringen die we op kunnen doen in dit leven dragen eraan bij dat wij, en daarmee dus ook het GBS, kunnen evolueren. Om dat proces van evolutie optimaal te faciliteren kent het GBS een aantal mechanismen. Zoals databases met daarin een grote hoeveelheid informatie over verleden en toekomst. Die databases bestaan niet werkelijk los van elkaar, maar het maakt ons makkelijker om de werking van het GBS te begrijpen als we ze opdelen. We kunnen er dan praktisch beter mee uit de voeten. Ook in het kader van het maken van onze eigen aardse en kosmische weerberichten.

De verschillende databases zijn:

  • het Gerealiseerde Verleden-archief (GV-archief)

  • het Ongerealiseerde Verleden-archief (OV-archief)

  • het Waarschijnlijke Toekomst-archief (WT-archief)

Het Grote Bewustzijn Systeem gebruikt dit hele informatiesysteem bij het beantwoorden van een aantal vragen over de heel nabije toekomst (die toekomstberekeningen zijn gebaseerd op nano-nanoseconden, dus niet op basis van minuten, uren, dagen of maanden en jaren).

Het GBS berekent:

1. Wat alle mogelijkheden zijn, die zich in een volgend moment zouden kunnen voordoen.

2. Wat de kans is dat al die dingen gebeuren.

3. Wat het meest waarschijnlijke is dat zich voordoet op basis van wat het meest waar lijkt. (let op: hier staat dat informatie in het 'waarschijnlijke toekomstarchief' gebaseerd is op 'wat het meest waar lijkt' en niet 'wat zeker is'. Op basis daarvan kun je redeneren dat iedereen die zich bezighoudt met het geven van informatie over 'de toekomst' bezig is met waarschijnlijkheden en niet met zekerheden).

BEREKENINGEN EN INVLOED VAN KEUZES

De antwoorden op deze vragen worden opgeslagen in het Waarschijnlijke Toekomst-archief (wil je weten wat de betekenis/werking van de andere twee databases is, dan kan dat hier). Samengevat zijn dat:

  • alle mogelijke toekomstscenario's

  • de kans dat ze gerealiseerd worden op basis van de schatting die het GBS heeft gemaakt (gebaseerd op alle eerdere keuzes die we maakten en de acties die daaruit voortkwamen).

En hoewel een gok over wat er de volgende nano-nano seconde gebeurt niet heel moeilijk te maken is (als 'gewoontedieren' zijn wij veel voorspelbaarder dan we geneigd zijn te denken), kan het GBS hoe dan ook een verkeerde berekening maken. Daarom hebben we het in dit kader dus steeds over waarschijnlijkheden en niet over zekerheden.

Onze werkelijkheid is in die zin geen deterministische werkelijkheid. We kunnen een andere keuze maken dan berekent. Het gevolg is dan niet dat het systeem alles opnieuw hoeft te berekenen. Dat hoeft alleen maar te gebeuren met die toekomstige gebeurtenissen, waarvan de berekening niet klopte. Dus alleen die gebeurtenissen, die voortgekomen zijn uit onze huidige keuze en die afwijkt van de schatting van het GBS. Alle andere info in het waarschijnlijke toekomst archief kan blijven zoals het was. Op die manier is het systeem het meest efficiënt georganiseerd en dat komt de evolutie ervan ten goede.

Dat de berekeningen die het Grote Bewustzijn Systeem maakt ook niet kunnen kloppen, leidt ertoe dat het systeem niet oneindig doorgaat met schattingen maken. De voorspelbaarheid van zaken is in die zin dus niet grenzeloos. Niet dat het 'technisch' gezien niet zou kunnen, je kunt berekeningen alsmaar door laten lopen, maar het is niet effectief. Want hoe verder in onze tijd de berekeningen liggen, hoe groter de kans dat er wel eens één tussen zou kunnen zitten die afwijkt van het algoritme. En dan moeten alle daarop volgende uitkomsten worden bijgesteld. Het is dus slimmer om een zekere grens aan te houden. Ondertussen is het ook zo dat hoe meer informatie er in de archieven van het GBS is opgeslagen, hoe preciezer de berekeningen kunnen zijn.

COMPUTERS EN/OF MENSEN

Als we dit mechanisme van het GBS in ons achterhoofd houden, dan kunnen we van daaruit meer zicht gaan krijgen op de principes van 'divinatie' (en de tools die we daarbij kunnen gebruiken, zoals kalenders (Maya), kaarten (tarot & andere inzichtkaarten), getallen (numerologie), horoscoop (astrologie), oude wijsheidsteksten (bijvoorbeeld de I-tjing)). Ik gebruik hier de astrologische tools om dingen concreet te kunnen maken. De meeste mensen hebben wel eens kennis genomen van dat systeem en kunnen zich daarom iets makkelijker voorstellen hoe dat in zijn werk gaat. Bovendien heb ik in mijn eigen onderzoek naar de principes van divinatie deze methodiek het vaakst en uitgebreidst gebruikt. Het is ook een van de meer complexe systemen, en dat biedt veel verschillende ingangen voor onderzoek (ik gebruik hier de methodiek van de astrologie alleen als voorbeeld en ga niet in op de inhoud, wil je daar meer over weten dan kun je naar deze blog).

Als het gaat om weerberichten die gemaakt worden met gebruik van de patronen die planeten maken in de kosmos, dan is er één vraag die me altijd weer boeit. En die geeft ook meteen een goede ingang voor onderzoek naar hoe een divinatie-tool werkt:

We baseren informatie over onszelf - en de loop van ons leven - op de standen van planeten en op bepaalde patronen die die planeten - en het universum als geheel - maken. Maar hoe zit het dan met dat we eerst computers gebruiken om die planeetstanden uit te rekenen, waarna er mensen (zoals astrologen) nodig zijn om een echt goede analyse van die informatie te maken? Je zou denken dat een computer, die hele exacte berekeningen kan maken, wellicht ook de beste uitleg van die berekeningen kan geven. Toch is dat niet zo, hoe kan dat?

Als je wel eens een horoscoop-uitleg hebt gelezen die gemaakt is door een computer, dan was wat daar stond mogelijk herkenbaar voor je. Als je daarnaast wel eens hebt meegemaakt dat een astroloog zelf uitleg geeft, dan heb je misschien gemerkt dat de betekenis van je horoscoop dan veel genuanceerder is.

Bepaalde dingen die in een horoscooprapport gemaakt door de computer tegenstrijdig kunnen lijken, worden door de astroloog bijvoorbeeld met elkaar in verband gebracht. En daardoor kan er dan opeens een beeld van jou ontstaan, waarin je je veel beter herkent. Wat de astroloog toevoegt is vaak ook meer praktisch toegespitst op (actuele) situaties in je leven. Waar dat in een computerrapport veel algemener is.

Er is dus iets bijzonders aan de hand: de computer is heel goed in staat om exact te berekenen hoe planeten gepositioneerd zijn en zich tot elkaar verhouden. Maar een mens is veel beter in staat om te duiden wat dat zou kunnen betekenen. Hoe zit dat?

'INTENTIE' IS HET CODEWOORD

Door alle blogs op Deja.Nu loopt steeds als rode draad dat onze eigen intentie dé tool is, waarmee we onze weg vinden in bewustzijn. Een computer kan dus heel goed berekeningen maken als we het systeem voorzien van een bepaald soort informatie (zoals bij een horoscoop gebeurt als we geboortedata ingeven en de computer op basis van een bepaald algoritme de standen van planeten kan berekenen).

Maar de computer heeft geen gewaarzijn, waaruit een intentie ontstaat, zoals mensen dat hebben. Hij kan dus in die zin niet optimaal zijn weg vinden in het waarschijnlijke toekomst archief om daar informatie op te halen over ons. Door zijn intentie kan een mens het GBS wel op die manier raadplegen.

De astroloog gebruikt een horoscoop, en de symbolen die daarin staan, om zich te focussen op de antwoorden op de vragen van zijn klant. Die antwoorden maken deel uit van het waarschijnlijke toekomstarchief in het GBS.

Dus via het format van de horoscoop richt de astroloog zijn intentie en raadpleegt de database. Nu is het format waarmee de astroloog dat doet, de horoscoop, behoorlijk gedetailleerd. En door dat vrij complexe systeem is er de mogelijkheid om vrij expliciete informatie te kunnen krijgen, maar het gaat altijd om waarschijnlijkheden. Die waarschijnlijkheden zijn gebaseerd op berekeningen van het GBS op basis van alle gedachten, gevoelens, acties (uitgevoerde en niet uitgevoerde) die we eerder in ons leven hebben ondernomen. We kunnen ons daarom wel voorstellen dat er mensen zijn, die inderdaad de ervaring hebben dat hun horoscoop echt iets over hen zegt.

WAARSCHIJNLIJKE WAARHEID

Maar of je nu werkt met een horoscoop, met kaarten, een kalender, teksten of iets heel anders, het principe is steeds hetzelfde. De tool die je gebruikt maakt dat je je intentie focust, en dat je dus vanuit de vragen die er liggen je aandacht richt, waardoor je bewust de archieven van het GBS raadpleegt. De tool is echter niet wat ervoor zorgt dat de informatie verkregen wordt, dat is de intentie van degene die de tool gebruikt. Je kunt het ook zonder tool doen. En we kunnen het - door ons bewustzijn te trainen - allemaal leren. Een bepaalde methodiek (of een vaste werkwijze die je zelf ontwikkelt) kan behulpzaam zijn, maar is niet nodig.

Hoe specifieker dus je intentie, hoe exacter je vragen, hoe duidelijker de informatie. Mensen die een vak hebben dat maakt dat zij getraind zijn in het focussen van hun intentie, hebben veelal makkelijker toegang tot bepaalde informatiestromen. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat hun informatie 'waar' is. De informatie in het GBS is gebaseerd op berekeningen van waarschijnlijkheden (inclusief berekeningen van hoe groot de kans is dat een bepaalde waarschijnlijkheid zich voordoet). Er bestaat geen waarheid in de zin van lotsbestemming.

Het algemene kader van waaruit je kunt kijken naar het maken van weerberichten op basis van 'planeten- en andere symbolentaal' is nu zo'n beetje geschetst. Als je graag een methodiek gebruikt voor het maken van je eigen weerberichten - om je intentie te focussen, en je informatie te krijgen via een bepaald vast format - dan kun je een begin maken met je eigen voorkeuren onderzoeken. Een paar voorbeelden van hoe je dat zou kunnen insteken:

  • Ben je gefascineerd door de symbolische betekenis van beelden en kleuren, werk je graag met en via imaginatie? Dan kunnen tarot en orakels een aansprekende weg zijn.

  • Houd je van puzzelen en studeren, en ben je analytisch ingesteld? Dan spreekt de methodiek van astrologie je wellicht aan.

  • Word je geraakt door een filosofische benadering van symbolen en het doorgronden daarvan? Dan zou de I-Tjing een passende methodiek kunnen zijn.

  • Dit zijn maar een paar (bekende) voorbeelden om je op weg te helpen. Je kunt natuurlijk ook combinaties maken. Handig is om er rekening mee te houden dat de verschillende wegen elk zo hun aandacht en oefening vragen.

Als je aan het werk wilt met een methodiek, houd dan waar dat maar kan in je aandacht dat dit een tool/format is dat je helpt om data uit het GBS te vertalen. En dat de tool niet is wat de informatie genereert, dat is je intentie. Je kunt bepaalde methodieken ook gebruiken om jezelf te trainen in focussen, waarna je ze op een bepaald moment niet meer gebruikt, of alleen in bepaalde omstandigheden.

WIE, WAT WAAR EN WAAROM

Als we naar iemand toegaan om informatie te verkrijgen, dan doen we er naar mijn idee altijd goed aan om na te gaan bij wie we dat doen. Dat betekent dat je weet vanuit welke visie en bewustzijn iemand te werk gaat. Omdat dat mede bepaalt van waaruit iemand zijn intentie vormt en wat de kwaliteit van de informatie is.

Dus als ik iets wil weten over de grotere betekenis en richting van mijn leven (en misschien ook andere levens waarover informatie te vinden is in het GBS), dan doe ik er goed aan om iemand te vinden die kan kijken vanuit een bepaalde diepte en een groot perspectief. Een perspectief ook, waarin ik me herkennen kan. Als ik iets wil weten over of ik wel of niet mijn ontslag krijg, dan is het goed iemand te vinden die geïnteresseerd/gespecialiseerd is in de meer praktische kanten van het leven. En te kijken of het bijvoorbeeld iemand is, die dat soort levensgebeurtenissen meer duidt als een naderend 'probleem' en hoe je dit het beste kan overleven. Of dat iemand daarin vooral de 'uitdaging' voor mijn leven weet te benoemen, en wat ik ervan heb te leren. Ik kan voor mezelf nagaan waar ik het meeste voor open sta, zodat ik in het daadwerkelijke leven ook echt iets kan doen met de kennis die ik heb. Want dat is wat onze verdere groei bepaalt.

Wat ook de methodiek is die je zelf kiest of waarvoor je iemand opzoekt, vanuit het perspectief van de virtuele werkelijkheid leren we dat het leven bestaat uit een matrix van vragen. En de belangrijkste daarvan is waarschijnlijk: hoe ga ik met die vragen om? Doe ik dat op een manier die maakt dat ik groeien kan?

Sommige vragen kunnen steeds weer opkomen in ons leven. Mede omdat er vele antwoorden te vinden zijn. En ook omdat allerlei antwoorden die we hadden weer veranderen naarmate we ons bewustzijn verder ontwikkelen. Aardse en kosmische weerberichten, zoals die in deze serie langskwamen, kunnen handvatten zijn om antwoorden te vinden. Een beetje zoals de handvatten die we krijgen bij een 'speurtocht', en dan vooral volgens de betekenis die de filosoof Proust aan dat begrip gaf:

De ware ontwikkelingsreis is geen speurtocht naar nieuwe landschappen, maar waarnemen met nieuwe ogen.

________________________

Wil je meer lezen over hoe je op je eigen manier bewuster je weg kunt vinden in het GBS? Dan is 5-delige serie over 'het Grote Bewustzijn Systeem leren navigeren' wellicht een goede ingang. Je vindt de verschillende delen door in de zoektermen in de zijbalk te klikken op 'navigatieregels'. En wellicht is het ook nuttig om hier te lezen over basisstappen.

En als je daar reden toe hebt, kijk dan zeker ook hier om na te gaan onder welke omstandigheden je dit soort oefeningen niet moet doen.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page