top of page

Het bewuste in het onbewuste brengen (3/3)

Nu we in deel 1 en deel 2 hebben gekeken naar wat (onbewuste) overtuigingen zijn en waar ze zich ophouden in onze psyche, gaan we verder met hoe we bewust(er) met het onbewuste kunnen omgaan.

Te beginnen met de meest fundamentele manier die we onszelf kunnen leren en waardoor we meer bewust aanwezig kunnen zijn gedurende de dag. Het is een effectieve ingang naar je duurzaam meer bewust zijn van wat je doet. Voor de meesten van ons vraagt die aanpak echter ook wel wat langdurige training. Daarom kijken ook naar manieren, die je hoe dan ook vrij makkelijk op elk willekeurig moment kunt toepassen. En waarmee je je (onbewuste) overtuigingen kunt (leren) transformeren.

BEKRACHTIGEN

Op internet kun je veel informatie vinden over overtuigingen: hoe ze werken en wat je kunt doen om ze te veranderen. Hier op Deja.Nu gaat het vaak over een meer fundamentele manier van begrijpen hoe we als mens in elkaar steken. Want zo leren we steeds meer over de in principe eenvoudige regels van (ons) bewustzijn. Waardoor we hopelijk alsmaar beter in staat zijn om onze eigen unieke weg daarin te vinden. Het gaat er daarbij om dat we onszelf meer en meer bekrachtigen. En het helpt als je steeds de eenvoud kunt zien die de basis blijkt te zijn van dat wat zo complex lijkt.

Eén van die eenvoudige principes is weten dat onze intentie hét bewustzijnsinstrument is, waarmee je optimaal je weg vindt in je binnen- en buitenwereld. Het is dus ook onze intentie die een belangrijke rol speelt bij omgaan met (ongewenste) overtuigingen. Maar wat is onze intentie nu precies?

INTENTIE: HET ORGANISATIETALENT

'Intentie' bestaat uit een aantal componenten, zoals: wil, motivatie, focus. Ze maken allemaal deel uit van onze intentie, maar intentie is ook meer dan dat. Om de diepere betekenis ervan te kunnen doorgronden, nemen we even weer voor ogen wie wij mensen zijn vanuit het perspectief van de virtuele werkelijkheid.

In onze virtuele werkelijkheid is alles wat we zien, ervaren en meemaken informatie die we opdoen via onze zintuigen (zien, horen, voelen, proeven, ruiken en intuïtie). Onze ervaring is dus informatie. Wij zijn wezens die informatie ervaren en verwerken en uitwisselen. Wat we aan de basis dus steeds doen is communiceren. Via alle informatie die we onze datastroom binnenhalen en ook weer uit laten gaan.

Het is onze intentie die alle informatie in en ons heen organiseert. Je intentie bepaalt hoe je die informatie verstuurt naar anderen (mensen, dieren, planten, dingen in deze of andere werkelijkheden), hoe je informatie ontvangt of hoe je informatie blokkeert.

Onze intentie is dus ook de sleutel als het gaat om het organiseren van die informatie die we onze 'overtuigingen' noemen.

Begrippen als wil, motivatie en focus hebben allemaal te maken hebben met onze intentie. Maar intentie is ook meer dan dat, omdat we onze intentie gebruiken om ons zijns-niveau uit te drukken. Wil, motivatie en focus zijn vaak instrumenten die onze bewuste geest inzet - we gebruiken die vaak op een intellectuele manier (ik zet mezelf ertoe om...).

Intentie heeft te maken met een dieperliggend niveau in onze psyche. Intentie is 'gewaar-zijn' en 'aandacht' (ik wil graag dat...).

Je intentie heeft dus een diepere en bredere werking en invloed. En daarom het zo'n essentieel sturingsinstrument. Wil je je intentie optimaal in kunnen zetten, dan is het belangrijk om te weten dat dat aandacht vergt. En daar zit hem de crux, want we hebben in de eerdere blogs al gezien dat we gedurende de dag maar zo'n 5% bewust (aandachtig) aanwezig zijn. Zo'n 95% van de tijd opereren we vanuit ons onbewuste. En het onbewuste doet zijn werk vanuit programma's (gewoonten). Zoals we zagen is dat de reden dat we ons bewust voornemen om iets in ons leven te veranderen. Terwijl een programma in het onbewuste iets heel anders wil, waardoor we vaak merken dat de veranderen die we denken te willen niet plaatsvindt.

WAARSCHIJNLIJKE TOEKOMST BEÏNVLOEDEN

Onze intentie is ook hét instrument om de informatie in het waarschijnlijke toekomst-archief van het Grote Bewustzijn Systeem te beïnvloeden. In het waarschijnlijke toekomst-archief van het GBS is - op basis van de keuzes in mijn leven tot nu toe - informatie te vinden over hoe het volgende moment in mijn leven eruit zou kunnen zien. Nu stel ik vast dat ik die waarschijnlijke uitkomst wil veranderen. Via mijn intentie - die bepaalt hoe ik informatie verstuur, ontvang en blokkeer - kan ik die informatie inderdaad beïnvloeden. Waardoor ik de kans vergroot dat bepaalde situaties in mijn leven zich niet alsmaar hoeven te herhalen. En hoe aandachtiger ik kan zijn in het richten van mijn intentie, hoe groter de kans dat ik die uitkomsten realiseer die ik me wens.

Nu is de meest directe en duurzame manier om je intentie bewust vorm te geven - en van daaruit je leven zo bewust mogelijk te leven - ervaren hoe je niks anders dan Bewustzijn bent. In een eerdere blog over wat we hier 'nulpunt-bewustzijn' noemen, kun je daar meer over lezen. Jezelf oefenen in de staat van 'nulpunt-bewustzijn' betekent dat je leert om alle datastromen, waar je gedurende de dag op intuned, stil te leggen. Je hebt dan een directe ervaring van Bewustzijn zelf. En in plaats van alleen te weten dat je bewustzijn bent, leer je jezelf om dat ook werkelijk gedurende je dag te ervaren.

Als je die ervaring herhaalt - via bijvoorbeeld bepaalde meditatie - dan wordt die ervaring voor je onbewuste op den duur een gewoonte. Precies zoals alles wat je herhaalt in het onbewuste een programma wordt. En de gewoonte zorgt ervoor dat je steeds vaker als vanzelf aandachtig bent, waardoor je het percentage van 5% bewust aanwezig zijn langzaamaan opvoert. De 95% ruimte die het onbewuste heeft om het leven aan te sturen vanuit programma's en gewoontes wordt dus steeds kleiner. Je (onbewuste) overtuigingen, welke dat ook maar zijn, hebben het stuur steeds minder in handen.

Hoewel deze werkwijze in brede zin heel effectief is, kan hij voor sommigen ook een brug te ver zijn. Het vraagt om training gedurende een langere tijd. En je komt in deze training ook allerlei dingen van jezelf tegen, waar je misschien niet altijd aan wilt gaan staan. Dus is er een heldere intentie nodig om die weg te gaan.

Er zijn ook andere manieren, die je meer 'ad hoc' toe kunt passen. De basis van al die werkwijzen is dat ze je helpen om je intentie te beter te kunnen focussen. Waardoor je kunt communiceren met en vanuit je zijns-niveau (waar je onbewuste deel vanuit maakt).

HERSENBALANS

Zo is het om te beginnen belangrijk om ervoor te leren zorgen dat je hersenen in balans zijn. Dat is een basale manier om met meer aandacht je dag door te gaan. En het goede nieuws is dat een aantal simpele oefeningen daarvoor kunnen zorgen (verderop meer). In onze samenleving doen we gedurende de dag vaak veel dingen, waarbij we met name onze linkerhelft gebruiken. Die helft is namelijk goed in:

- logica

- taal (woorden)

- het zien van de delen (analyse)

- orde en controle

Onze rechterhersenhelft is betrokken bij alles dat te maken heeft met:

- emoties

- beelden

- het zien van gehelen

- spontaniteit en vrijheid

Idealiter zijn ze allebei geactiveerd bij alles wat we doen. We zijn daardoor meer aanwezig en dat maakt dat we veel beter en prettiger kunnen functioneren. In deze video's kun je zien hoe beide hersenhelften werken en hoe ze met elkaar communiceren om tot optimale resultaten te komen: deel 1 (6 minuten) en deel 2 (8 minuten, beide Engels).

Het mooie is dat je zelf met gemak kunt zorgen voor die hersenbalans door het maken van 'hele-brein-bewegingen'. Die kunnen al zo simpel zijn als dat je ervoor zorgt dat je enkels bij tijd en wijle over elkaar liggen. Of je brengt je rechterhand voor je gezicht en beweegt hem naar de linkerkant van je gezicht. En andersom.

Zo zijn er allerlei korte en langere vormen van hele brein-oefeningen. Die iedereen overal kan doen (zoals je in deze video kunt zien - zet de muziek gerust uit want je hoeft niks te kunnen horen).

TAAL VAN HET ONBEWUSTE

Als je werkt met het vormgeven van je intentie (bijvoorbeeld als je je bepaalde doelen stelt of als je overtuigingen wilt transformeren), zorg dan voor hersenbalans. Op die manier betrek je daar namelijk ook de 90% van je hersenen bij die met het onbewuste deel van je psyche te maken heeft. En dat is waar je onbewuste overtuigingen huizen.

Bij werken met je onbewuste is het belangrijk om steeds in 'de taal van het onbewuste' te spreken. En dat betekent:

- concreet

- accuraat

- in de tegenwoordige tijd.

Stel je het onbewuste voor als een 5-jarige. En stel dat je de 5-jarige vertelt over je intentie: "Ik wil graag meer geld hebben, want mijn wens is dat ik dan een lange reis kan maken". Grote kans dat de 5 -jarige zijn spaarpot pakt en daar een paar euro uithaalt en die aan je geeft: wens vervuld!

Het zou dus bijvoorbeeld beter zijn om te vertellen hoeveel geld een grote reis kost. En het is belangrijk om je doelen "geld hebben" en "een reis maken" te beleven alsof die al behaald zijn. Dus aan de 5-jarige leg je met alle imaginatie die je in je hebt uit wat je allemaal aan het doen bent als je op reis bent: ik ben op een zeilboot en de zee om me heen is prachtig blauw. De zon straalt overal om me heen, het is lekker warm. Ik dein op golven en hoor het water aan alle kanten klotsen... ik voel me zo heerlijk rustig en vrij!

Dat is de taal die het onbewuste begrijpt, want het is concreet (tastbaar, voelbaar, hoorbaar, zichtbaar) en je bent in het hier en nu. Waar je bewuste altijd bezig is met verleden en toekomst.

En verder is het zinnig om je intentie meteen te onderschrijven met een eerste actie. Het teken dat je van deze intentie een nieuw programma (gewoonte) gaat maken. Die eerste stap op weg kan heel klein of heel groot zijn, dat maakt niet uit.

Bij werken met je intentie (en dus overtuigingen) zijn een paar criteria van belang:

  • balanceren van je hersenen (hele brein-bewegingen)

  • concrete taal (tast-, voel-, hoor-, ruik-, zichtbaar)

  • tegenwoordige tijd (dat waar ik mijn intentie op richt is er al)

  • actie ter bevestiging van je intentie en dus het nieuwe programma

METHODIEKEN OM ZELF TE LEREN & DOEN

Tot slot nog een aantal methodes, waarmee je gestructureerd aan het werk kunt met de inhoud van je onderbewuste. Kijk als je ze doorneemt vooral welke je aanspreekt. Als je na het lezen van de vorige blog bent nagegaan op welke levensgebieden onbewuste overtuigingen vermoedelijk de dienst uitmaken, houd die dan in je achterhoofd als je deze verschillende aanpakken bekijkt. We kiezen een bepaalde methode vaak op basis van onze eigen geloofsystemen. Dus helpt het als we erin geloven of het gevoel hebben dat het voor ons kan werken. Dat draagt weer bij aan het resultaat.

Omdat er talloze systemen zijn, noem ik hier een paar bekende (maar ga vooral zelf op zoek als je nog andere wilt leren kennen. En stuur me gerust even een mail als je op weg geholpen wilt worden).

Het zijn allemaal relatief nieuwe manieren. Want ze werken niet met je bewuste (zoals in veel traditionelere therapievormen), maar met je onbewuste. Ze worden ook wel 'energetische psychologie' genoemd. Ik geef daarbij de voorkeur aan systemen die je zelf kunt doen/toepassen, omdat we daardoor onszelf leren bekrachtigen. Daardoor werken we als vanzelf aan onbewuste programma's dat we onszelf niet zouden kunnen helpen. Bij sommige van deze werkwijzen doe je eerst een (korte) training en kunt dan zelf verder. Je kunt natuurlijk altijd hulp van iemand inroepen waar dat aan de orde is. Voor de methodes die hier genoemd worden geldt dat je ook in Nederland trainingen kunt vinden:

Contactformulier om na te gaan wie er in Nederland praktiseren.

  • EMOTIONELE VRIJHEID TECHNIEK (Emotional freedom technique - EFT)

Handleiding om zelf mee aan de slag te gaan (Engels). En online vind je veel Nederlandstalige boeken om zelf mee te leren.

  • INNERLIJKE WIJSHEID (Innerwise)

  • PSYCH-K

Kort video-interview met Nederlandse instructeur.

Langere video met achtergronden van de werkwijze. En op ongeveer 52 minuten in de video kun je een live demonstratie van het proces zien.

Begeleide therapievormen

Verder zijn er therapievormen waar het werken met overtuigingen onderdeel van is, zoals:

- NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

- EMDR (Eye movement desensitization en reprocessing).

Hier heb je dus te maken met een begeleid traject door een behandelaar. Het gaat er niet zozeer om dat je zelf aan de slag gaat. Al is het bij bijvoorbeeld PRI wel zo dat het begeleidingstraject er expliciet op gericht is om de oefeningen die je leert ook op jezelf te doen. En je kunt ook nagaan of je zelf met dit boek aan de slag wilt.

VROUWEN VAN VENUS EN MANNEN VAN MARS

En als, hopelijk, leuke afsluiter hieronder nog een kort clipje, waarin op ludieke (en herkenbare?) wijze het verschil tussen mannen- en vrouwenhersenen wordt weergegeven. Uitgelegd door een relatietherapeut, die tegelijk ook komiek is (Engels met Nederlandse ondertiteling).

Wil je deze hele 'huwelijks-seminar' meemaken, dan kun je die hier kijken (duurt iets meer dan een uur en is Nederlands ondertiteld).

HET VIRTUELE BREIN

Heel goed en heel handig te weten dat ons brein virtueel is.

En zo bekeken is het dus ook heel flexibel en heel veranderbaar :)

WIL JE DE INFORMATIE UIT DEZE SERIE GRAAG ALLEMAAL BIJ ELKAAR HEBBEN?

DOWNLOAD DAN OP DEZE PAGINA HET E-BOEK.

Meteen naar deel 1.

Meteen naar deel 2.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page