top of page

Waarheid zoeken + onzekerheid durven vinden = wijzer worden

In mei 2016 schreef ik een blog met als titel: De logica achter een liefde-vollere wereld. Op dit moment zijn er vermoedelijk nogal wat mensen in de wereld voor wie elke logica ver te zoeken is. Vooral ook sinds de zogenaamde wisseling van de macht in de VS. De gemoederen van heel veel mensen lijken oververhit te zijn geraakt. Hoe eens of oneens je het ook bent met deze ontwikkelingen; oververhitting maakt ons zicht vaak weinig helder. Dus dan kan het wel eens handig zijn om de juistheid van onze conclusies onder de loep te nemen.

In de blog van mei vorig jaar stond daarover onder meer:

Als onze systemen dus niet werken, dan is het te oppervlakkig en niet echt behulpzaam om te zeggen dat dat ligt aan het systeem of vooral aan de mensen die het systeem bedacht hebben (al dan niet ter meerdere glorie van zichzelf).

Wat we te doen hebben is dat we elk voor onszelf leren kijken naar wat er niet werkt en waarom niet. Zo begin je alle falen van een systeem te leren zien als een symptoom. Een symptoom dat ons iets over de kwaliteit van ons bewustzijn. Over waar en hoe we ons verder te ontwikkelen hebben.

Als mensen hebben we niet geleerd wie we werkelijk zijn. Namelijk bewustzijn zelf. En dat we dus beschikken over een enorme bewustzijnskracht. We schikken ons zo goed en zo kwaad als dat gaat in gemiddelden. En in een lot van ondergeschiktheid aan het systeem. We nemen de boodschappen en programma's van onze cultuur - via onderwijs, media, politiek etc - serieus en houden onszelf zo op die 'ondermaatse plek'. Vaak ook als we op een punt in onze ontwikkeling zijn waar je andere, bewustere keuzes zou kunnen maken.

(HER-)KENNEN

Ik heb een paar jaar de eer gehad om samen met kinderen op de basisschool te werken aan vragen die je kunnen helpen om jezelf beter te leren kennen. Zodat je op basis van je eigen ontdekkingen een beetje beter richting weet te vinden in je leven. En dus minder afhankelijk van de boodschappen van de cultuur en meer varend op je eigen-wijsheid. Bij een van de vele oefeningen die we deden, vroeg ik iedereen om alle goede eigenschappen op te schrijven van iemand die je bewondert. En daarna ook de minder goede eigenschappen van iemand die je niet leuk vindt.

Zodra iedereen klaar was, vroeg ik om boven de rij van goede eigenschappen de woorden te schrijven: IK HEB/BEN...

En boven de rij van minder goede eigenschappen de woorden: HEB/BEN IK DIT OOK?

De oefening leverde altijd veel hilariteit en gespreksstof op:

  • Heb ik echt alle goede eigenschappen die ik over een ander heb opgeschreven?

  • En als ik die eigenschappen (nog) niet heb, hoe kan ik die dan ontwikkelen?

  • Klopt het dat ik mezelf ook kan herkennen in de minder goede eigenschappen? Ik vertelde dat je alleen maar iets in iemand anders kunt herkennen als je het zelf kent. Dus alles wat we bij een ander mooi of minder mooi vinden, zegt je op een of andere manier ook iets over jezelf. En dus hadden we in de klas allemaal - met de rij mooie en minder mooie eigenschappen - een puzzel te leggen. Hoe zit ik volgens mijzelf in elkaar? Hoe ziet een ander mij? Wat is (meer) waar? Waarom?

(In deze lessen kwamen vooral alledaagse situaties aan bod. Waar het bijvoorbeeld ging om omstandigheden waar kinderen/mensen blootgesteld zijn aan wreedheid van anderen, denk aan pesten, dan kwamen er vragen aan de orde over hoe we kunnen en moeten leren om die situatie te (helpen) beëindigen).

DE KLUS KLAREN

Naar mijn (bescheiden :) mening zouden we als 'grote mensen' dit soort oefeningen eigenlijk elke dag moeten doen. Zodra iets of iemand ons raakt, dan is dat heel vermoedelijk het signaal dat we een boodschap aan onszelf geven, die gehoord wil worden door dat deel van ons dat wijzer wil zijn dan we nu zijn. Wat is die boodschap? Hoe helpt die mij verder?

En zo leren we onze kinderen hetzelfde te doen: we worden gidsen - 'geleiders' die via hun eigen ervaring en alsmaar verdiepende wijsheid een bekrachtigend voorbeeld zijn voor anderen.

Zolang we als mensheid denken dat de wereld buiten ons los staat van die in ons, kunnen we niet verwachten dat we 'leiders' kiezen die die wijsheid hebben. En die dus beschikken over zelfkennis, die tot alsmaar meer wijsheid kan leiden. Dat soort zelfkennis leidt tot een heel anders georganiseerde wereld. Omdat die wijsheid de illusies doorziet, die gepaard gaan met het politieke spel rond macht en onmacht. Waardoor het hebben van macht niet meer interessant is, maar dienstbaar kunnen zijn des te meer. Leiders worden gidsen - een geleider die via zijn eigen ervaring en alsmaar verdiepende wijsheid een bekrachtigend voorbeeld voor anderen is.

De leider van dit moment is een politicus die op basis van een/zijn ideologie een land bestuurt. Zijn/haar bewustzijn is een reflectie van de stand van zaken van het dominante menselijke bewustzijn. En als we het met die stand van zaken niet eens zijn, dan kunnen we de verandering daarvan alleen maar via onszelf bewerkstelligen. Een andere leider of een nieuw systeem zullen het karwei niet voor ons klaren.

Sommige mensen vinden dit een heilloze boodschap, omdat die je boos/onmachtig/verdrietig kan maken (wat zeggen die emoties over ons?). Want de boodschappen van onze cultuur (opvoeders, onderwijs, media, politiek etc.) lijken ons steeds voor te spiegelen dat het met de ontwikkeling van dat menselijke bewustzijn niet echt opschiet. Dus wat heeft het dan voor effect dat jij aan het jouwe werkt?

Op de momenten waarop die vraag de boventoon voert, is het nuttig om 'de logica van onze conclusies' te onderzoeken. Bijvoorbeeld door je eigen info te vergaren, je eigen beelden daarbij te maken zodat je kunt nagaan of je ook 'een andere stand van zaken' kunt ont-dekken.

Dus als het gaat om het vinden van 'de logica achter een liefde-vollere wereld', dan doe ik graag een duit in het zakje. Hieronder drie alledaagse en uiteenlopende voorbeelden van mensen die eraan bijdragen dat 'de stand van zaken van vandaag niet die van morgen hoeft te zijn'. En die door hun bijdragen gaandeweg hun bewustzijn verruimen. Hebben we deze - en soortgelijke - mensen ook in beeld als we onze conclusies trekken?

En verder vind je onderaan deze blog linkjes naar het kanaal waar je nog veel meer van deze alledaagse nieuwtjes - en dus de ontwikkeling van menselijk bewustzijn - hands on kunt volgen. En ook een naar de meest hartverwarmende (én politieke) film van 2014: The Starfish Throwers.

BIKERS AGAINST CHILD ABUSE (Engels)

Deze groep van mannelijke en vrouwelijke motorrijders helpen kinderen die te maken hebben gehad met misbruik om zich weer veilig te voelen. Zo kunnen zij hun angsten leren loslaten en worden ze als mens weer bekrachtigd. Ketens van geweld worden zo doorbroken. Het belang daarvan op grote schaal wordt kernachtig weergegeven in de woorden van de Engelse filosoof Bertrand Russel: "Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Dus je angst overwinnen is het begin van wijsheid."

HOE IK EEN BOMEXPLOSIE OVERLEEFDE EN WAT IK ERVAN LEERDE...

(Nederlands ondertiteld)

Gill Hicks overleefde een bomexplosie in haar rijtuig van een Londense metro in 2005. Fysiek is ze daardoor levenslang beschadigd. En geestelijk werd ze erdoor verrijkt: een belangrijke boodschap voor de mensheid over medemenselijkheid en compassie.

SCHOLIEREN HELPEN DAKLOZE STADSGENOTEN

EN RECYCLEN PLASTIC TEGELIJKTERTIJD (Engels)

Stel je voor je zit op de middelbare school en ontdekt op een dag dat een klasgenoot na school niet naar huis gaat, omdat hij geen huis heeft. En hij blijkt ook nog eens niet de enige te zijn. Wat doe je dan?

De wegen die het Grote Bewustzijn Systeem vindt om angst te verminderen en liefde te laten groeien blijken niet altijd even doorgrondelijk: hoe scholieren wakker werden geschud door minder bedeelden om hen heen...

Voor de alerte speler in deze virtuele werkelijkheid - waar alles dat omgeven is door onzekerheid zich leent voor verandering - blijkt steeds weer dat veel van wat ons onmogelijk lijkt heel goed mogelijk is...

NJOY!

_____________________________________________________________

  • Meer weten over je de creatie van je/de/onze werkelijkheid praktisch ter hand neemt? Lees dan ook deze blog: Wijzer worden: de praktijk

  • Meer korte en krachtige bewustzijns-verrijkende-bronnen kijken? YouTube-kanaal HooplaHa

  • Hier vind je Info over de film: The Starfish Throwers (je kunt hem via allerlei kanalen en tegen een klein bedrag direct bekijken, kijk daarvoor hier).

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page