top of page

Theorie van de virtuele werkelijkheid is géén 'transhumanisme' of 'technocratie'

Bij mensen die deze site net hebben gevonden - of die de basisinformatie niet zo goed lezen ;) - kan de vraag opkomen of we met 'virtuele werkelijkheid' misschien hetzelfde bedoelen als wat de zogeheten 'transhumanisten' zeggen. En het meest simpele antwoord is: nee.

Op Deja.Nu gebruiken we de term 'virtuele werkelijkheid' om ermee te duiden dat onze werkelijkheid niet zo fysiek is als we geneigd zijn te denken (zie ook de blog over de 'Fundament van onze overtuigingen').

DE KAART IS NIET HET GEBIED

Want zodra we door oefening hebben ontdekt dat onze 'fysieke werkelijkheid' deel uitmaakt van een veel grotere werkelijkheid, kom je tot het inzicht dat die verschillende werkelijkheden veel meer lijken op 'informatiestromen'. En dat je die 'informatie' tot je kunt leren nemen, door het leren ontwikkelen van nog andere zintuigen dan je vijf 'fysieke' zintuigen.

Maar steeds is het belangrijk om je te blijven beseffen dat woorden als 'virtuele werkelijkheid' of 'informatie' alleen bedoeld zijn om een ervaring van werkelijkheden te duiden die ons als niet-fysiek voorkomen. De woorden helpen ons om over onze niet-fysieke ervaringen te kunnen communiceren. Aan de basis echter zijn het door ons mensen bedachte 'termen'. Zoals je ook kon lezen in deze blog: de kaart van een gebied is niet het gebied zélf.

Even kort door de bocht gezegd: de mensen die zich transhumanist noemen willen ons fysieke, biologische systeem 'upgraden' door allerlei technische ingrepen (denk aan door mensen gemaakte neuronen inbrengen in ons lichaam om het 'beter' te laten functioneren). Maar ook zijn er de ambities om menselijke ervaringen/intelligentie te uploaden in een systeem. Binnen dat 'intelligente systeem' heeft de mens in zijn beleving veel meer controle over zijn werkelijkheid. Er is van alles te zeggen over de visie van de transhumanisten, zeker ook in moreel opzicht. Dat voert voor het doel van deze blog te ver. En er is op internet meer dan genoeg te vinden (wil je meer weten over bronnen die een kritische noot plaatsen, dan kun je me zoals altijd even mailen. Er zijn veel verschillende bronnen, dus is het zinvol om even af te stemmen op jouw specifieke interesse).

'VIRTUELE WERKELIJKHEID' VERSUS 'VIRTUELE REALITEIT'

Als je de informatie op Deja.Nu goed leest, dan ontdek je al snel dat onze visie op en ervaring van de werkelijkheid precies het tegenovergestelde is. Hoewel de term 'virtuele werkelijkheid' vaak gekoppeld wordt aan de de transhumanisten, zou de term 'virtuele realiteit' daar beter passen. De transhumanisten gaan uit van een aan de basis 'materiële werkelijkheid'. Die werkelijkheid moet evolueren via materiële ingrepen. Zij willen dus een virtuele werkelijkheid creëren binnen onze zogenaamde materiële werkelijkheid: de virtuele realiteit.

Op Deja.Nu gaan we uit van een werkelijkheid die aan de basis immaterieel is. Die werkelijkheid wil organisch evolueren via de binnenkant van een mens. Dus via bewustzijnsontwikkeling. Als we op Deja.Nu taal gebruiken als 'virtuele werkelijkheid', 'systeem', 'data' enzovoort, dan is dat omdat we daarmee het immateriële fundament van onze grote, gelaagde werkelijkheid duiden. En we doen dat vaker ook in taal, die toegankelijk en navolgbaar is voor mensen die zich niet zo thuis voelen bij de meer spirituele taal (waar we ons graag uitdrukken in geestelijke benamingen). Voor hen is er over het algemeen veel minder informatie voorhanden op het moment dat zij zich graag zouden willen verdiepen in de grotere werkelijkheid. En het is, juist in deze tijd, belangrijk dat iedereen een passende en voor hem of haar veilige ingang kan vinden.

En tot slot nogmaals, want het kan niet vaak genoeg gezegd: welke taal je ook gebruikt, de taal is een instrument om te duiden. Neem termen in die zin niet letterlijk. Gebruik ze om beter te kunnen begrijpen. Dat is de eerste stap die maakt dat we onze ervaringen beter kunnen plaatsen en waarderen. En daardoor kunnen we doorgaand gezond groeien op ons bewustzijnspad.

Hoop dat deze toelichting helpend is geweest voor ieder die vragen over dit thema heeft.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page