top of page
www.Deja.Nu brengt onderwerpen die ons in staat stellen om onze geest te verruimen, zodat we als autonoom mens steeds beter weten hoe we écht voor onszelf kunnen denken. Niet volgens de (impliciete) regels van welke andere mens, of welke andere groep ook waar wij toe behoren. Maar volgens wat voor ons nu waar is, omdat we steeds te bereid zijn te onderzoeken. En zo nieuwe en vaak ongekende waarheden toe te staan in ons bewustzijn.
Op Deja.Nu vind je kaders die kunnen helpen om anders te kunnen gaan kijken, dan je deed. Om het jezelf toe te staan verder te groeien en autonomer te worden in je denken en je doen. Zodat je als mens optimaal dienstbaar kunt zijn aan je eigen leven en het doel ervan. En de werkelijkheid als geheel daarmee gediend is.
De informatiestromen op deze site, zijn dus met opzet niet alledaags. Het kost ons nogal eens moeite om los te komen van bestaande kaders (door onszelf of anderen ingegeven). Informatie tot je nemen die je model van de werkelijkheid  maximaal vergroten is dan vaak behulpzaam.
Alle informatie op Deja.Nu is gebaseerd op zowel extern onderzoek, zoals dat van wetenschappers, als ook intern onderzoek als dat van mijzelf. Dat betekent echter niet dat het 'betrouwbaar' is en je het dus 'geloven' kunt.
Het betekent alleen dat het gaat om informatie die kennelijk bestaan kan in de menselijke ervaring. Dat kan voor iedereen die nieuwsgierig is een begin zijn van eigen onderzoek. En dat is het doel van deze plek.
Deja.Nu is een plek waar informatie ook constant in ontwikkeling is... Verwacht geen steevaststaande kaders en uitgangspunten, die een eeuwigheid mee kunnen. Maar verwacht verder en diepgaander onderzoek (het gaat hier om een plek waar we ons te midden van de verwarring van deze tijd begeven, en dat gaat gepaard met vallen en ook steeds weer opstaan). Verwacht juist daardoor ook steeds weer nieuwe ont-dekkingen.
THE MORE REAL YOU GET, THE MORE UNREAL THE WORLD GETS
John Lennon
bottom of page