top of page
JE EIGEN BEWIJS EN EXTRA BEWIJS
Op deze pagina vind je informatie over de voortgang van wetenschappelijke experimenten, waarmee aangetoond moet worden dat de virtuele werkelijkheidstheorie klopt. Als je de theorie toepast in je eigen dagdagelijkse leven, dan weet je uit ervaring (al) dat die klopt. Als dat echter ook wetenschappelijk - en dus door middel van metingen - aangetoond kan worden, dan helpt dit om het gedachtegoed verder de wereld in te brengen. En dat draagt weer bij aan een wereld waarin het belang van bewustzijn groter zal worden. En dat leidt er weer toe dat de wereld een menselijker, want liefde-vollere, (leer)plaats kan zijn voor ons allemaal.

De meest actuele update vind je steeds onderaan de lijst hieronder.
Stand van zaken in het kort: in de loop van 2023 worden de eerste resultaten verwacht. Ze worden dan gepresenteerd op een website waar iedereen die het fijne wil weten van deze experimenten precies kan zien hoe ze gedaan zijn en tot welke uitkomsten ze leiden.

De experimenten zullen worden gedaan door fysicus Tom Campbell in samenwerking met een team van wetenschappers aan de California Polytechnic State University (ook wel Cal Poly genoemd). Tom Campbell maakte de theorie waarop veel van de informatie op deze site is gebaseerd. Een team van wetenschappers gaat met die theorie aan de slag, zodat experimenten kunnen uitwijzen of die klopt. In het bovenstaande interview vertelt Tom Campbell over wat het betekent als blijkt dat de experimenten inderdaad laten zien dat onze werkelijkheid op informatie gebaseerd is (15 minuten, Engels). Want hoewel veel mensen het idee van een virtuele werkelijkheid maar 'koud' en 'technisch' vinden, is het omgekeerde het geval. Deze hele nieuwe visie op onze werkelijkheid betekent dat we zullen gaan inzien en leren dat het in het leven draait om liefde, om liefdevolle relaties, om betekenis geven aan het leven, om groei en ontwikkeling.

We verlaten daarmee het idee dat:

 

  • deze werkelijkheid door toevalligheden tot stand is gekomen uit dode materie

  • onze aanwezigheid hier toevallig is en in principe geen enkel doel of nut dient

 

En als we inderdaad anders gaan kijken, dan heeft dat gróte gevolgen voor hoe we naar het leven, onszelf en onze medemensen kijken.

 

Kijk naar het bovenstaande interview voor een korte uitleg van Tom Campbell daarover. Of als je moeite hebt met het Engels, lees deze blog.

Dit is een update van hoe het gaat met de (opzet van) de experimenten om wetenschappelijk bewijs te vinden voor de 'virtuele werkelijkheids-theorie', waarover je op deze website kunt lezen.

Je kunt deze theorie nu al heel praktisch in je eigen leven testen. En zo je eigen bewijs vergaren over hoe onze werkelijkheid werkt, nog heel anders dan wat ons daarover geleerd wordt. Dat is op zich al bijzonder genoeg. Maar het wordt nog wat 'bijzonderder' als we onze eigen ervaring ook nog eens vertaald gaan zien in wetenschappelijke experimenten. En daar wordt nu al een tijdje hard aan gewerkt.

Dus voor wie dit al of graag volgt; in 15 minuten krijg je een overzicht van de stand van zaken van de grondlegger van deze theorie natuurkundige Tom Campbell. En van het team van wetenschappers met wie hij de experimenten doet bij de polytechnische universiteit Cal Poly Ponoma

Update februari 2023. In deze update komt in de eerste 9 minuten onder meer aan de orde:

-  wat is er vooraf gegaan aan de opzet van de experimenten zoals Tom Campbell die heeft bedacht?

- waarom duurt het zo lang voordat er daadwerkelijke resultaten zijn? (de redenen zijn niet zozeer wetenschappelijk als wel organisatorisch als het gaat om het vinden van mensen die voldoende ervaring en tijd hebben om deze experimenten te doen).

Vanaf zo'n 9 minuten komen de wetenschappelijke aspecten aan bod:

- aan de hand van foto's krijg je een beeld van hoe de experimenten zijn opgezet in twee verschillende laboratoria.

- meer info over hoe de metingen in zijn werk gaan en ook de uitdagingen die men daarbij tegenkomt.

bottom of page