top of page

Hoe belangrijk is deze informatie eigenlijk?

De informatie op Deja.Nu kan belangrijk zijn voor iedereen, die zijn denkkaders wil onderzoeken. Die zijn blik op onze werkelijkheid onder de loep wil nemen. Om zo bijvoorbeeld na te gaan of je hoe je kijkt naar de wereld helpend is voor jou en anderen of juist niet. En voordat ik verderop uitleg wat het grote nut van deze informatie is, wil ik graag ook erkennen dat allerlei mensen prima zonder deze informatie kunnen. Want wil je een leven leiden dat erop is gericht dat je groeit en ontwikkelt, dan zijn er gelukkig verschillende wegen daartoe. Het mooie, nuttige én uitzonderlijke van het perspectief op deze website, is dat het voor heel verschillende mensen boeiend is. Zowel voor mensen die zich bijvoorbeeld spiritueel noemen als voor mensen die zichzelf als nuchter, technisch of analytisch zien. Iedereen kan hier optimaal bediend worden.


DUS WAAROM VERDER LEZEN?

In onze cultuur is logisch denken – dat wil zeggen via 'analyse' en 'logische processen' - hogelijk gewaardeerd. Er zijn dus nogal wat mensen die gebruik maken van logisch denken om dingen te kunnen begrijpen. En voor hen kan het heel lastig zijn om informatie te vinden die op een logische manier laat zien dat er veel groter perspectieven op de werkelijkheid zijn, dan je (aan)geleerd hebt gekregen.

Het is voor hen immers niet genoeg als je vertelt dat er andere en grotere werkelijkheden bestaan, die je kunt leren kennen door je 'intuïtie' te volgen. Want de vraag die ze zullen stellen is: hoe werkt dat dan, intuïtie?

En andersom kunnen mensen die hun intuïtie volgen vaak niet op een logische manier antwoord geven op juist die vraag: wat is intuïtie eigenlijk? En hoe weet je dat die klopt?

Voor beide soorten mensen is de informatie op Deja.Nu om verschillende redenen van nut:


  • de logici onder ons kunnen via analytisch/logisch denken dingen ontdekken, die in de wereld van de logica ongebruikelijk zijn. Je verruimt dus je blik en daarmee je mogelijkheden. Het enige wat je nodig hebt is een open geest en zeker ook je kritische blik.

  • de intuïtieven onder ons kunnen inzicht verwerven in hoe hun intuïtie technisch gezien - en dus heel precies - werkt. En hoe je die steeds accurater kunt inzetten. En zo kunnen zij aan medemensen - die leven in een cultuur waar de logica regeert - beter uitleggen dat 'intuïtie' niet iets vaags is, maar juist heel logisch.


WAT ER NOG KOMT

Ben je geïnteresseerd, dan is het misschien leuk te weten dat er op deze site van alles aan de orde gaat komen:


  • leren hoe je op een heilzame manier (via de logica, de intuïtie of nog anders) je weg vindt in het Grote Bewustzijn Systeem

  • de werking van zogeheten 'paranormale verschijnselen' (om er een paar te noemen: heling op afstand, kijken op afstand, praten met overleden mensen, praten met je huisdier)

  • welke ethische codes je kunt afleiden uit de virtuele werkelijkheidstheorie

  • de invloed die die theorie zal kunnen hebben op onze samenleving.

Ik waardeer je aandacht zeer, dankjewel daarvoor en wellicht tot een volgende keer!

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page