top of page

De regels van ons biologische systeem

Elke virtuele werkelijkheid in het Grote Bewustzijn Systeem, kent zijn eigen set aan regels (als je nog niet bekend met dat begrip dan kun je er op deze pagina onder het kopje 'Feedback' meer over lezen).

Zo kennen we in onze werkelijkheid bijvoorbeeld bepaalde natuurregels als de zwaartekracht, of eb en vloed, of het op en ondergaan van de zon. Dat zijn kenmerken van onze virtuele werkelijkheid. Die hebben veel invloed op hoe leven op aarde 'georganiseerd' is.

Er zijn ook bepaalde biologische regels. Zo is de regelset die bepaalt hoe ons lichaam werkt voor ons een hele belangrijke. Verschillende vormen van geneeskunde leggen zich erop toe om die regels te ontdekken. En op basis daarvan na te gaan wat gezondheid en ziekte bepaalt.

We kunnen dus de vele uiteenlopende manieren waarop gezondheidswerkers naar ziekte en gezondheid kijken, zien als systemen die specifieke regelsets hebben. Een aantal bekende op een rij om een beeld te vormen van de verschillende regelsets die zij gebruiken.

 • De mainstream geneeskunde, maar ook de homeopathie (zie hieronder), gaat vooral uit van de 'biochemische' regelset. Bij de mainstream geneeskunde horen bijvoorbeeld de virologie en bacteriologie daaronder, die bepalen hoe je omgaat met ziekte en gezondheid. En microscopisch- en laboratoriumonderzoek zijn voorbeelden van middelen van deze regelset, die worden gebruikt om vast te stellen welke biochemische processen in het lichaam uit balans zijn. Waardoor volgens de hier gehanteerde regels ziekte ontstaat. Natuurlijke of (half)-synthetische medicijnen zijn ook middelen die bij deze benadering worden gebruikt om (symptomen van) de ziekte weg te nemen.

 • Bij de homeopathische set van regels gaat het om nauwkeurig alle symptomen in beeld te brengen die 'de zieke' ervaart en die de behandelaar opvallen. Daarbij worden ook bepaalde kenmerken van deze specifieke mens betrokken en diens (ziekte)geschiedenis. Heeft de behandelaar volgens de gehanteerde regelset vast kunnen stellen om welke disbalans het gaat, dan krijgt de zieke een middel dat bestaat uit een verdunde oplossing van de stof die dezelfde symptomen veroorzaakt als die van de ziekte. Het uitgangspunt bij deze regelset is: je kunt iets alleen maar genezen door het daarop lijkende toe te dienen, maar dan in zeer verdunde vorm.

 • Andere 'alternatieve' geneeswijzen - zoals acupunctuur, maar ook energetische helingsmethoden als 'Reiki' - hebben een regelset die maakt dat er vanuit een energetisch perspectief naar het lichaam wordt gekeken. In het lichaam lopen bepaalde energiebanen. En de regels zeggen dat ziekte betekent dat die stromen niet in balans zijn. Ziekte heeft dus zijn oorsprong in het energetische lichaam en manifesteert zich dan in het fysieke lichaam, zo zeggen de regels. De acupunctuur gebruikt vervolgens naalden die op bepaalde plekken in het lichaam worden aangebracht, zodat de balans herstelt. Bij Reiki (en aanverwante energetische heling) gebruikt de behandelaar alleen zijn handen. Die faciliteren een bepaalde 'levensenergie', waardoor de energiebalans hersteld kan worden.

EEN HEEL NIEUWE MANIER VAN KIJKEN

Als je de vorige blog over 'zelf-genezing' hebt gelezen, dan is het geen verrassing als ik schrijf dat ik gedurende mijn leven allerlei verschillende geneeswijzen ben gaan uitproberen. En dat heeft ertoe geleid, dat ik gaandeweg een eigen systeem ontwikkelde als het gaat om de vraag:

Welke set aan regels is volgens mij het meest passend bij behandeling van de kwaal die ik nu heb?

Een paar voorbeelden om een idee

te geven:

 • iets dat gebroken is > regulier

 • keelontsteking > homeopaat

 • moeheid > energetische heling

Het was een systeem dat prima voor me werkte (al was mijn huisarts er niet altijd blij mee ;) Maar op bepaalde momenten voldeed het toch ook niet helemaal. Bijvoorbeeld als iemand in mijn omgeving ernstig ziek werd. Ik merkte dat ik het dan lastig vond om voor mezelf vast te stellen bij welk soort behandeling iemand nu het beste gebaat zou kunnen zijn. Want ga maar na: als je zelf geen synthetische medicijnen gebruikt, durf je dan op basis van jouw uitgangspunten tegen iemand die kanker heeft te zeggen dat chemo jou geen wijze weg lijkt?

Dus toen mijn moeder volgens de regelset van de reguliere geneeskunde de diagnose 'borstkanker met uitzaaiingen' kreeg, waren dit soort dillema's voor mij aan de orde van de dag. Ik zou zelf niet kiezen voor alle behandelingen, die ze door haar ziekenhuisarts geadviseerd kreeg. Maar zij moest dat zelf kunnen bepalen. Het enige dat ik kon doen, was eerlijk antwoord geven op haar vragen over hoe ik over een bepaalde behandeling dacht. En ik wist heel goed te vertellen wat ik niet zou doen, maar ik kon niet met eenzelfde trefzekerheid zeggen wat een alternatief zou zijn.

Dus ging ik weer op zoek naar manieren van kijken, die ik misschien nog niet kende en die meer helderheid zouden kunnen geven. Tijdens die zoektocht ontdekte ik de biologische natuurwetten*. Weer een nieuwe regelset, die ik uit en te na ben gaan onderzoeken.

Een paar aspecten maakten dat de biologische wetten voor mij een regelset zijn geworden die ik als algemeen uitgangspunt hanteer voor omgaan met mijn gezondheid:

 1. Ze geven op zeer gedetailleerde wijze weer wat ziekteprocessen zijn (bezien vanuit een bio-chemisch perspectief, maar radicaal anders gehanteerd dan in de reguliere geneeskunde). Ze laten zien hoe die processen verlopen. Je krijgt daardoor meer zicht op wat je kunt doen of laten om het proces zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

 2. De biologische wetten zijn niet gekoppeld aan een bepaalde leefwijze. Noch aan een bepaalde manier van genezen. Het zijn 'wetten' die we kunnen leren begrijpen en op basis waarvan we zelf kunnen leren handelen. Ze zijn dus op zichzelf geen behandeling of therapie. Naast dat we ons lichaam de kans geven zijn eigen helingsproces door te maken, kunnen we behandelingen en therapieën inzetten die de genezing ondersteunen.

 3. We leren hoe en wanneer ziekte-/genezingsprocessen heftig kunnen zijn, vooral ook wanneer er meerdere processen spelen. Daardoor kun je jezelf voorbereiden op wat er zou kunnen komen. En het maakt ook dat we gaan begrijpen waarom iemand die processen uiteindelijk niet overleeft (terwijl die een aantal van zijn aandoeningen wel geneest).

 4. Zo goed als alle ziekten die wij kennen, hebben een logische plek in het systeem van de biologische wetten.

 5. Door bewustzijnsgroei kun je uiteindelijk ook aan deze biologische wetten ontstijgen. We zijn immers - zoals deze blogs steeds weergeven - aan de basis niet ons lichaam, maar bewustzijn. Als we groeien in dat besef, dan beïnvloeden we daardoor onze datastroom (= de biochemie). De wetten worden dan minder wetmatig.

DE ESSENTIE

Als je de biologische natuurwetten bestudeert, dan begint dat met leren dat wat wij 'ziekte' noemen, veroorzaakt wordt door een gebeurtenis die je emotioneel raakt. En dat kan van alles zijn: van een verbroken relatie tot je werk kwijt raken, van een diagnose tot een voor jouw schaamtevol moment (waar je je op zich helemaal niet zo bewust van hoeft te zijn als het gebeurt). Als je zoiets meemaakt, en het grijpt je bewust of onbewust erg aan, dan laten de biologische wetten zien dat er steevast een bepaald patroon wordt gevolgd. Dat bestaat uit verschillende fasen:

1. Stressfase (de conflictfase die begint op het moment dat je iets als traumatisch hebt ervaren): kenmerkend is dat je veel energie hebt, die je vaak als 'spanning' ervaart.

Nut van deze fase: door de boost aan energie ben je in staat het probleem dat de stress veroorzaakte op te lossen (herkenbaar is bijvoorbeeld 's nachts niet kunnen slapen omdat al je aandacht gaat naar de gebeurtenis die de stress veroorzaakte en je bezig bent een oplossing te vinden).

2. Start genezingsfase: kenmerkend is dat je je weer ontspannen kunt (je slaapt 's nachts bijvoorbeeld weer).

Nut van deze fase: als de gebeurtenis die zo'n impact had is opgelost/verwekt, dan zijn de maatregelen die het lichaam inzette tijdens de stressfase niet meer nodig. Er volgt een ontlading van de opgebouwde spanning. Dat is het moment waarop we ziek worden (ziek zijn is dan dus een teken van herstel!).

3. Genezingscrisis: kenmerkend is dat de symptomen die je ervoer tijdens de stressfase nog een keer in meer of minder heftige mate terugkomen. De crisis is altijd kort, maar kan wel heel heftig zijn.

Nut van deze fase: genezingsprocessen gaan bijvoorbeeld gepaard met vochtvorming en in de crisis wordt dat vocht uitgestoten (dat kan dus ook bloed zijn in bijvoorbeeld slijm of urine of ontlasting).

4. Tweede genezingsfase: de symptomen nemen verder af in de tweede en laatste fase van het genezingsproces. En daarmee eindigt dus ook het genezingsproces.

Dr. Hamer (zie onderaan bij het * voor meer informatie) is de ontdekker van de biologische wetten. Hij heeft deze fasen weergegeven in een schema. Dat zie je hieronder. Verderop gaan we nog dieper in op wat deze verschillende fasen zijn.

HET BIOLOGISCHE PROCES

Een ziekteproces begint dus bij een conflict. Niet zomaar ieder conflict. Het gaat om iets dat je als 'ingrijpend' hebt ervaren. En daarvan hoef je je niet altijd bewust te zijn geweest. Vanaf het moment van die gebeurtenis start de conflictfase. Die als nut heeft dat je lichaam alles op alles zet, zodat je het conflict het hoofd kunt bieden. Je lichaam helpt je dus om in deze toestand te kunnen overleven.

Daarbij is het goed te zien dat de biologische wetten niet voor niks zo heten. Ze zijn niet uitgevonden, maar ontdekt en gebaseerd op wetten in de natuur. We kunnen dat goed zien aan de hand van de conflictfase. Als dieren in de natuur te maken krijgen met een conflict dan zijn er twee reacties mogelijk: vechten of vluchten. Daaraan kun je zien hoe het lichaam zorgt voor die extra energieboost. Dat geeft het dier de kracht en dus de kans om te overleven.

Datzelfde geldt ook voor ons mensen met één groot verschil: dieren schieten alleen in de stress als er in het moment zelf iets gebeurt dat levensbedreigend is. Zoals gescheiden worden van de kudde, aangevallen worden of een gebrek hebben aan water of voedsel.

Als mensen kunnen wij echter de hele dag door in de stress raken, omdat we een voorstellingsvermogen hebben. We kunnen ons veel zorgen maken over de toekomst. Daardoor ervaren we stress. Als de mate waarin ernstig genoeg is, dan wordt het lichaam ertoe aangezet om de processen in gang te zetten die de kans vergroten dat een moeilijke situatie overleeft.

Is een conflict opgelost, dan wordt de spanning die ermee gepaard ging ook opgelost. Het lichaam moet zich nu herstellen: we worden moe en kunnen vervolgens ook ziek worden. Weefsels zullen zich bijvoorbeeld herstellen, waarbij het lichaam vocht aanmaakt. Er ontstaan dan zwellingen (die op bepaalde plekken veel pijn kunnen veroorzaken, denk maar de pijn van een verstuikte enkel opzwelt).

In de genezingscrisis, die op het hoogtepunt van de genezingsfase plaatsvindt, ervaar je de symptomen van de conflictfase nog een keer kort en dat kan ook heftig zijn. Doel daarvan is dat het lichaam het vocht van de genezing uit kan scheiden. En met dat vocht kan ook bloed meekomen. Weefsels worden met bloed gevoed en dat vloeit met het vocht mee naar buiten. Bijvoorbeeld via je urine als er een genezingsproces plaatsvond in je blaas. Of via slijm dat je ophoest als een proces gaande was in je ademhalingsapparaat. Of in je uitwerpselen als er een genezingsproces in je darmen gaande was.

We hebben geleerd dat dit soort verschijnselen ernstig kunnen zijn. Maar het zijn signalen dat je aan het herstellen bent. En dat geldt ook voor symptomen als rillingen, koud zweet, duizeligheid en spierkrampen. Ze wijzen erop dat de genezing zich op zijn hoogtepunt bevindt.

Na de genezingscrisis nemen de symptomen af. Je ervaart je lichaam weer als gezond, wat in het kader van de biologische wetten betekent dat je een en ander mentaal en fysiek geïntegreerd hebt. En vaak als we iets goed doorstaan hebben, dan voelen we ons rijker. Omdat we een ervaring hebben opgedaan, die ons sterker maakt.

Het kan overigens wel zijn dat je iets niet in één verwerkt hebt en dat je op enig moment 'in de herhaling' gaat. Dat gebeurt via gebeurtenissen die een herinnering aan een conflict triggeren, waardoor het proces zich weer (even) voordoet. Dat kan in een mildere vorm zijn. Doet zo'n herhaling zich vaker voor, dan is dat een zogeheten 'hangende genezing'. Heeft dat ernstige gevolgen, dan heb je dus meer werk te doen om te zien wat de oorzaak is. En hoe je het daadwerkelijk kunt oplossen.

DE PRAKTIJK

Ik ben hier kort ingegaan op de theorie van de biologische wetten, want een blog als dit is niet een geschikte plek om die helemaal uiteen te zetten. Wil je meer weten, start dan met de wetten zelf te bestuderen. Je vindt hier een beknopte uitleg en je merkt vanzelf of die helpend voor je zijn of niet.

Begin nooit zomaar met diagnosticeren op basis van een oppervlakkige zelfstudie. Is er iets ernstigs aan de hand en wil je werken met de biologische wette, volg dan een cursus. Of laat je allereerst adviseren/begeleiden door één van de mensen in Nederland die zich hierin bekwaamd hebben. In Nederland is dat allemaal heel betaalbaar. Ik kan je verwijzen. En je kunt ook kijken op deze Engelstalige website, waar ook veel informatie in het Nederlands te vinden is.

Ik heb de biologische wetten leren kennen, doordat ik op zoek was naar hoe ik om kon gaan met de vragen die er rezen tijdens het ziekteproces van mijn moeder. Zij werd door reguliere behandelingen (medicijnen en bestraling) steeds zwakker. En wilde dat proces een halt toeroepen door een andere weg te kiezen.

Ze koos voor de benadering van de biologische wetten. En zoals ik hierboven al schreef: doordat deze processen heftig kunnen zijn - zeker als er meerdere tegelijk plaatsvinden - kan iemand daar aan overlijden. Zo is het ook gegaan met mijn moeder. Ze heeft verschillende genezingsprocessen doorgemaakt. Maar toen ze koos voor deze weg, was haar lichaam al zo verzwakt dat ze dat uiteindelijk toch niet aan heeft gekund.

Ze wist toen ze haar keuze maakte dat dat kon gebeuren. Doordat de biologische wetten zo gedetailleerd beschrijven hoe de processen verlopen, konden we goed in beeld brengen wat ze mogelijk door zou moeten maken. En dat maakte helder dat het zwaar zou kunnen zijn.

En toch, en dat is het wonder van deze wetten, hoewel we te maken hadden met nogal een ziekteproces (kanker, uitzaaiingen en allerlei ander ongemak vanwege behandelingen) maakte het begrip van de wetten dat er geen angst hoefde te zijn. Mijn moeder wist dat allerlei dingen die men in het ziekenhuis als 'ziekte' had aangemerkt een signaal van genezing waren. En ze wist ook dat ze dat proces van genezing zelf op de voet kon gaan volgen. Dat gaf haar ineens een heel andere positie dan ze als patiënt had gehad.

Ze was een 'patiënt', die haar situatie zoals beschreven in haar medische dossier, niet goed kon begrijpen. Hoewel we daar hard op studeerden. En ze werd een mens, die haar eigen ziekte kon gaan bestuderen en begrijpen. Waardoor ze zelf meer bewuste keuzes kon gaan maken. De ziekte gaan zien als 'heling' gaf rust. En het 'helingsproces' kunnen volgen en luisteren naar wat haar lichaam nodig had om het goed door te komen, gaf een gevoel van invloed en dus kracht. Het werd zo een proces van meer en meer bewustwording in plaats van slachtofferschap. Ondanks het feit dat ze het lichamelijk niet heeft gered, is ze er geestelijk rijker van geworden. En dat heeft veel uitgemaakt voor de wijze waarop ze haar aardse lichaam verliet.

Op wat ze heeft doorgemaakt in de genezing van kanker in bepaalde delen van haar lichaam, ga ik nu niet in. Dat vergt een hoop uitleg over de biologische wetten toegespitst op deze aandoening. En in alle informatie die je via de links kunt vinden, kun je daarover heel makkelijk van alles vinden.

Processen in je lichaam gaan begrijpen, in plaats van steeds bang daarvoor te zijn, kan helpen om ze makkelijker/sneller te laten verlopen. Zo had mijn moeder naast de meest belangrijke aandoeningen (waarvan een aantal is genezen), ook een paar kleinere ongemakkelijkheden.

Zoals een zere pols - die vanuit de biologische wetten bezien - was voortgekomen uit het feit dat ze zich door haar ziek-zijn 'onthand voelde'. Ze kon niet meer doen wat ze wilde. En heeft dat gevoel van 'gebrekkig zijn' als een conflict ervaren, maar het ook kunnen oplossen door meer begrip voor zichzelf te leren hebben en te leren accepteren. De pols is gaan genezen en de zwelling deed pijn. Door ook dat weer te zien en te volgen (het wordt ook werkelijk interessant om dat te doen!), verloopt zo'n genezingsproces opeens heel vlot. Je werkt het niet meer tegen, je snapt de pijn ook al is die niet fijn, en dat alles scheelt klaarblijkelijk veel.

JE BENT BEWUSTZIJN

De biologische wetten gaan over wat wij in deze virtuele werkelijkheid 'fysieke problemen' noemen (al zijn de wetten ook toe te passen op psychische aandoeningen). Toch hebben ze vooral invloed op je mentale en emotionele zijn. Word je je eenmaal bewust van de werking ervan, dan open je daarmee de mogelijkheid om jezelf, en patronen die leiden tot conflicten, beter te leren zien en doorgronden. Je kunt daardoor anders met dingen die je gebeuren leren omgaan.

En daar zit ook meteen een lastig aspect. We zijn soms behept met patronen die diep zitten. Denk maar eens aan dingen die te maken hebben met onze 'eigen waarde'. Het gevoel niet goed genoeg, niet slim genoeg, niet mooi genoeg te zijn. Dat kunnen lastige thema's zijn om ten diepste iets aan te veranderen. Daarvoor kunnen we soms dan ook de hulp in moeten roepen van hulpverleners (als je dat doet wees je er dan van bewust dat je via die hulp inzichten op kunt doen, die maken dat je ziek kunt worden omdat je een conflict oplost!).

De biologische wetten zijn dan ook een perfecte ingang om naar onszelf te leren kijken als zijnde bewustzijn. Want dat is iets heel anders dan het bio-chemische wezen die we denken te zijn (en die zelf nauwelijks iets weten van de regels die bepalen hoe ons lichaam functioneert).

We maken ons in grote mate en onnodig afhankelijk van het advies van anderen (artsen) en van middelen (medicijnen). Adviezen die over het algemeen gericht zijn op symptomen tegen gaan, in plaats van herkenning dat de ziekte mogelijk genezing is en dus niet weggenomen hoeft te worden. En zo wordt een genezingsproces, vaak vanuit de beste bedoelingen, afgeremd of zelfs verstoord. Dat geldt zowel voor reguliere als voor de meeste alternatieve geneeswijzen. Al grijpen de middelen van de eerste vaak wat dieper in op ons systeem, dan die van de tweede.

OPGROEIEN

Terug naar het thema van deze site: de virtuele werkelijkheidstheorie. Die stelt dat het enige dat wij hier te doen hebben (op)groeien en ontwikkelen is. Op alle gebieden van ons leven en dus ook als het gaat om onze gezondheid. Dat leidt ertoe dat we groeien van vooral 'slachtofferschap' naar het ter hand leren nemen van onze 'eigen genezingskracht'. Zowel door onze emotionele staat van zijn onder de loep te nemen (waarom ervaar ik stress? waar ben ik bang voor? wat maakt dat ik me minderwaardig voel?), als ook door tijdens ziekte- en genezingsprocessen goed voor onszelf te zorgen. Want ook als we weten dat we aan het herstellen zijn, dan hebben we dat proces soms te ondersteunen. Dat begint met compassie kunnen hebben voor wie en waar we zijn.

En je kunt daarbij natuurlijk de hulp van (alternatieve) artsen inroepen. Maar alleen als ze bereid zijn om niet meer naar jouw ziekte als 'ziekte' te kijken, maar met jou te onderzoeken hoe dit ook heling kan zijn. Waardoor eventuele hulp/middelen niet gericht zijn op wegnemen van de ziekte, maar ondersteunen van de genezing.

De kern van dit lange verhaal is dat we ons in deze virtuele werkelijkheid hebben te richten op transformeren van onze angsten, geloof-systemen en overtuigingen. Want steeds als ingrijpende conflicten veel stress in je teweeg brengen, is er ook kans op ziekte. Als je contra-productieve overtuigingen leert onderzoeken en veranderen, dan verander je de datastroom die je bent. En daarmee verandert de virtuele werkelijkheid waarin je leeft, waaronder de mate van invloed die je hebt op je gezondheid. (Op)groeien en ontwikkelen doe je dus ook door bewuster ziek te zijn en bewuster te genezen of bewuster te sterven.

Nu deze serie van 5 blogs over hoe je het Grote Bewustzijn Systeem zelf kunt leren navigeren eindigt, zal ik in de volgende blog weer wat preciezer uitleggen wat 'de techniek' is achter alle oefeningen die in de afgelopen 5 blogs voorbij zijn gekomen. Er komen daarbij vragen aan de orde als:

 • waarom werkt 'op afstand' kijken?

 • wat is het mechanisme achter 'zelf-genezing'?

 • hoe kun je ook anderen kunt helpen in hun genezingsproces door gebruik te maken van de mechanismen van het Grote Bewustzijn Systeem?

Alle dank weer voor je aandacht en zie je graag daar!

___________________

* De biologische wetten zijn in de jaren 80 van de vorige eeuw door Dr. Ryke Geerd Hamer in de bekendheid gebracht. Hij werkte daarvoor als internist in een ziekenhuis en heeft talloze van zijn patiënten gevraagd of en welke traumatische gebeurtenis(sen) voorafgaand aan hun ziekte zijn voorgevallen. Ook heeft hij ontdekt dat een hersenscan laat zien waar het conflict dat iemand heeft geleden in de hersenen is ingeslagen. En hoe je het verloop van het ziekte-/genezingsproces via hersenscans kunt volgen. Hij heeft de ziekten en hun verloop ook uitgebreid beschreven in een wetenschappelijke tabel. De meesten van ons hebben geen medische opleiding gehad en kunnen geen scans lezen. Door dat de wetten en hun verloop per ziekte zo gedetailleerd beschreven zijn, is het voor ons leken ook mogelijk geworden die processen in onszelf waar te nemen.

De biologische wetten hebben in de loop der tijd verschillende benamingen gehad, je vindt ze onder meer onder namen als: Nieuwe Geneeskunde, Nieuwe Germaanse Geneeskunde, Germaanse Geneeskunde, Heelkunde.

De reguliere geneeskunde heeft zijn bevindingen tot nu toe niet willen erkennen. Inmiddels worden er wereldwijd doorgaand ervaringsverhalen verzameld van mensen die hun ziekte benaderen op grond van de biologische wetten. En lijken ze op die manier hun weg te vinden in ons collectieve bewustzijn.

Meer informatie in het Nederlands onder meer hier:Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page