top of page

'Op afstand kijken': hoe werkt het?

In deze blog kwam al uitgebreid aan de orde wat 'op afstand kijken' is (sommigen kennen dat beter als de Engelse term 'remote viewing'). Lees die dus graag nog even als je meer achtergrondinformatie wilt.

Hoe meer je de informatie in deze blogs hebt gevolgd, hoe beter je de principes zult herkennen die steeds terugkomen. En op basis waarvan je een bepaalde eenvoud begint te zien en te ervaren als het gaat om hoe wij, als zijnde een onderdeel van het Grote Bewustzijn Systeem, met de principes van dat systeem kunnen werken ten behoeve van onze bewustzijnsgroei en -ontwikkeling. Ook in deze blog komen een aantal van die principes weer voorbij.

Vanuit de virtuele werkelijkheidstheorie bekeken, zijn allerlei dingen die we als 'paranormaal' betitelen helemaal niet zo 'niet-normaal'. Een virtuele werkelijkheid is gebaseerd op informatie. De werkelijkheid bestaat dus uit 'datastromen'. Als je dat eenmaal ziet en ervaren kunt, dan is het ook vrij makkelijk om te zien dat 'op afstand kijken' betekent dat je informatie genereert uit een andere dan die van jezelf.

DE DATABASE

Technisch gezien betekent het dat je data haalt uit de database die het Grote Bewustzijn Systeem is (heb je nog niet eerder gelezen over deze data-archieven, lees dan graag deze blog daarover). In die database is alle relevante informatie van deze en andere werkelijkheden opgeslagen. En we hebben er allemaal toegang toe. Dat vraagt voor de meesten van ons wel enige training, maar het is niet moeilijk omdat onder de knie te krijgen als je dat wilt.

Als je de database raadpleegt, dan bevind je je in een soort van interactieve, persoonlijke bibliotheek. Want je tuned erop in via jouw eigen en dus subjectieve bewustzijn (datastroom). De kwaliteit van jouw bewustzijn bepaalt de accuraatheid van de data die je oppikt. En de kwaliteit van je bewustzijn wordt bepaald door de kwaliteit van je intentie. Daarover hieronder meer.

Zodra je dus intuned op de database van het GBS, en je haalt daar informatie uit, dan wordt die informatie door jou geïnterpreteerd. En dat is het mooie van oefenen met 'op afstand kijken', want je kunt zo goed nagaan hoe jij informatie interpreteert en dus ook hoe accuraat je bent.

HOE? EEN VOORBEELD

Als je gaat oefenen met 'op afstand kijken' dan kun je dat op verschillende manieren doen. Eén daarvan is dat je iemand vraagt om ergens in zijn huis een voorwerp neer te leggen. Het is belangrijk dat dat een simpel voorwerp is en ook niet iets dat je elke dag gebruikt. Voorbeeld daarvan zijn: een cactus die uit een goed herkenbare, dus simpele vorm bestaat, een losse scharnier van een deur of een klokhuisverwijderaar.

Jij gaat vervolgens op afstand na hoe het voorwerp eruit ziet.

Dat doe je door:

- ervoor te zorgen dat je eigen datastroom verstomt, zodat er geen verwachtingen, faalangsten en dergelijke zijn, die in de weg staan van de helderheid van de informatie die je ontvangt (dat kun je bijvoorbeeld doen door meditatie en als je getraind bent in je intentie echt focussen dan kun je het ook doen door je intentie te richten op dat je bepaalde data wilt ophalen).

- dat wat als eerste bij je binnenkomt serieus te nemen. Meestal klopt dat namelijk en laten we ons verleiden door alle informatie die daarop volgt. Die is heel vaak afkomstig van onze geest en voornamelijk gericht op plaatsen van vraagtekens bij dat wat je als eerste ziet of ervaart.

- dat wat je ziet niet beter of mooier te maken dan het is, houd het simpel (het beeld dat we zien of de data die we ervaren hebben vaak niet veel detail dus houd het eenvoudig en richt je op hoofdlijnen).

- dat wat je oppikt te tekenen, want dat maakt dat je minder in je hoofd gaat zitten en meer door kunt laten komen wat je uit de database in plaats van je hoofd haalt.

TRAINING RUIS VERMINDEREN

Omdat we bij het raadplegen van de database altijd te maken zullen hebben met dat we de informatie interpreteren via onze gedachten die weer gevoed zijn door normen, waarden, overtuigen zul je zien dat het lastig kan zijn om die los te laten. Vaak is er dus meer of minder ruis op de lijn. Hoeveel ruis dat is, kun je aflezen aan je uitkomsten.

Stel dat het voorwerp waar je 'op afstand' naar wilt kijken inderdaad een cactus is. Je bent de vorm van de cactus gaan tekenen bijvoorbeeld door middel van een rondje. En toen je de stekeltjes begon te zien, heb je gedacht dat dat mogelijk zonnestralen zijn. Daardoor heb je het idee opgevat dat het voorwerp een beeld/plaatje van een zon is.

INTENTIE EN FOCUS

Zo kun je zien dat je vaak heel dichtbij de vorm van het voorwerp bent. En als je het vaker doet dan word je geoefender in het loslaten van gedachten over wat je aan het doen bent. En leer je meer en meer om vanuit je zijnsniveau de database te raadplegen, waardoor de informatie die je oppikt steeds accurater zal zijn.

Voor iedereen die zich afvraagt wat het nut van dit soort exercities is: het is een adequate manier om te oefenen met:

- vergroten van de kwaliteit van je intentie

- langere tijd focus aanhouden

Dat heeft weer effect op de kwaliteit van je bewustzijn en daarmee de kwaliteit van je leven.

Oefenen met 'op afstand kijken' kun je ook in je eentje doen. Neem bijvoorbeeld een pak ansichtkaarten (handig als de plaatjes niet al te ingewikkeld zijn qua vorm), trek er één uit en zonder ernaar te kijken ga je tekenen wat er in je opkomt.

ETHISCHE CODES

Net als bij heling gelden ook bij 'op afstand kijken' ethische codes. Bij heling ging het erom dat je de vrije wil van de ander respecteert. Bij 'op afstand kijken' gaat het erom dat je de privacy van een ander respecteert.

Haal geen data uit de database waarvan je weet dat het niet juist is om die te willen weten. Het Grote Bewustzijn Systeem is gericht op groei en ontwikkeling (in termen van de virtuele werkelijkheidstheorie noemen we dat 'het verlagen van entropie' (afnemende wanorde) en vergroten van liefde (toenemende orde)). Als je dat uitgangspunt geweld aan doet, dan merk je vroeg of laat dat je gestopt wordt in je weinig heilzame acties. Omdat het systeem zich daar niet voor wil lenen.

En tot slot: hoe meer je oefent, hoe meer je aan de uitkomsten kunt zien hoe accuraat de data zijn die je ophaalt. Veel plezier!

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page