top of page

Wat is het nut van deze informatie?

De eerste 20 blogs op Deja.Nu geven met elkaar een beeld van hoe je op een andere manier naar de werkelijkheid kunt kijken. Hoe je kunt leren zien dat je onderdeel bent van een veel groter geheel, dan we ons vaak beseffen. En, hoe je kunt ontdekken hoe dat grote geheel werkt, als je er bewust onderzoek naar doet, en waarom. Je kunt zo steeds meer inzicht op doen: wat kan dit praktisch betekenen voor mijn leven? Voor de keuzes die ik maak? En wat is daarvan het effect op de mensen om mij heen en dus de wereld waarin ik leef?

Die eerste blogs zijn bedoeld als een basis, een kader. Het idee was om - ook voor al diegenen voor wie intuïtief weten niet genoeg is - duidelijk uiteen te zetten dat je spirituele werkelijkheden op allerlei manieren kunt bekijken, beschrijven en beleven. Van heel intuïtief tot heel technisch en gedetailleerd.

Iedereen die dat wil kan zijn blik verbreden, op een manier die passend is. Je hoeft er niks voor te geloven (beter van niet zelfs), je kunt het gewoon zelf doen, meemaken, beoordelen etc (en wil je meer technische, gedetailleerde informatie, dan vind je op Deja.Nu voldoende bronnen daarvoor zodat je zelf verder kunt met waar je aandacht naar uit gaat).

ECHT EN NIET-ECHT

Onze werkelijkheid is vanuit ons menselijke perspectief bekeken echt. En uit het onderzoek dat ik hier heb weergegeven - bijvoorbeeld op basis van de virtuele werkelijkheidstheorie en eigen beleving - blijkt dat we met Boeddha zouden kunnen concluderen dat onze wereld óók een illusie is. De eerste opvatting is vaak gebaseerd op onze aanname dat deze werkelijkheid een materiële werkelijkheid is (en die conclusie hangt dan heel vaak weer samen met een niet (meer) beschikbaar zijn van het bewustzijn van een grotere werkelijkheid die op deze site wordt beschreven én ervaren). En als je vooral of alleen de vastigheid van de dingen om ons heen ervaart, dan voelen die ook wel heel erg écht. De tweede opvatting stamt uit een tijd dat de mens zich nog geheel en al verbonden voelde met de wereld van de goden, met een werkelijkheid waar bewustzijn het fundament is. De uiterlijke, vaak donkere en dus lagere, wereld rijst daar uit op. Die is dus niet echt, want dat is alleen bewustzijn. Er was dan ook maar een levensdoel: jezelf zo snel mogelijk te bevrijden van 'het rad van reïncarnatie', zodat je hier niet steeds maar weer terug hoefde te keren. Wat is waar?

Wie voor zichzelf in diepere zin wil nagaan wat klopt en wat je eigen conclusies voor jou betekenen, die kan een aantal vragen gebruiken die steeds actueel zijn:

  • wat is eigenlijk mijn model van de werkelijkheid?

  • waar bestaat dat uit?

  • is dat model voor mij hét model?

  • zou er een model kunnen zijn dat meer of zelfs alles omvatten kan?

  • of zouden we altijd weer verder kunnen kijken en reiken?

Voor iedereen die niet per se in zijn huidige model wil blijven wonen, is het belangrijk om doorgaand het soort van onderzoek te doen waar die eerste 20 blogs mee startten. En waar de bovenstaande vragen deel van uitmaken.

Aan de basis gaat het er steeds om dat je je geest - en alles dat het produceert - niet meteen 100 procent serieus neemt, nagaat wat je eigenlijk aan het denken bent door de dag heen, waar het vandaan komt (is het van jou of aangeleerd?), wat je er écht van vindt en of er nog iets zou kunnen zijn dat voorbij gaat aan wat je huidige gedachten en kaders zijn.

Mijn ervaring is dat er altijd weer iets is dat me verder brengt dan huidige gedachten en kaders, omdat het onderzoek van 'de werkelijkheid' geen einde lijkt te kennen.

BEREIDWILLIGHEID

Dat is meteen ook het meest wezenlijke wat de informatie op Deja.Nu beoogt: onderzoeken of er een einde is en wat dat dan betekent voor leven. Zowel in theorie als in praktijk.

De eerste blogs hebben vermoedelijk laten zien dat doorgaand groeien en ontwikkelen, op een zo autonoom mogelijke manier, begint bij de bereidwilligheid om je perspectief te vergroten, verbreden en verdiepen. Als we dat willen dan hebben we ons bewustzijn, om het nog even weer in systeemtermen uit te drukken, continu te upgraden. Want het is onze innerlijke technologie, en allesbepalend voor hoe we het leven (be)leven.

Ook Deja.Nu evolueert, en er is na 20 basisblogs een andere fase aangebroken. Eén waarin de blik weer verder naar binnen gericht én verbreed wordt. Dat is vermoedelijk waar het verdere onderzoek zich op toelegt (maar je weet het met bewustzijnsonderzoek nooit helemaal zeker, dus we gaan de verdere reis beginnen en zien waar dat toe leidt ;))

Ik heb het graag over onze oorspronkelijkheid: wat en wie we zijn, onderzocht vanuit de grootste kaders die we maar kunnen ontdekken en de diepste krochten van onze psyche - zowel persoonlijk als collectief. Daar zal het de komende blogs vermoedelijk allereerst over gaan.

VAN NUT?

En of deze informatie van nut is, zo is de vraag in de titel van deze blog, is natuurlijk aan jou als lezer om te bepalen. Ik hoop met bovenstaande in elk geval wat licht te hebben geschenen op waarom het volgens mij van nut is.

Dus wellicht ben je er voor het vervolg weer bij. Als dat zo is, laat het me dan graag weten als er specifieke thema's zijn waar je meer over wilt lezen. Dan kan ik kijken of ik in staat ben om het deel uit te laten maken van het onderzoek dat ik hier met je deel (je kunt dat doen via de reactieruimte hieronder of per mail).

Lees als je wilt graag ook deze blog over het gebruik van specifieke termen en symbolen op Deja.Nu. En waarom je die vooral niet al te letterlijk moet nemen.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page