top of page

De datastromen van je werkelijkheid doorgronden

Onze werkelijkheid is gebaseerd op uitwisseling van informatie. Dat is de kern van alle informatie die je, tot nu toe, op Deja.Nu kon lezen. En als je geïnteresseerd bent in deze informatie, dan heb je vermoedelijk wel een beeld bij wat dat betekent. Tegelijkertijd is het ook goed om ons steeds te realiseren dat je begrip zich alsmaar verdiept. Al naargelang de mate waarop je je erin verdiept. Dat maakt ook dat de inhoud van Deja.Nu evolueert, die is niet gebaseerd op een aantal statische uitgangspunten, maar op doorgaand onderzoek.

WAT ZIJN DATA

Hoe ver of diep je ook wilt gaan in het begrijpen van dit alles, terug kunnen gaan naar de basis is altijd weer belangrijk. Als we het op Deja.Nu hebben over 'informatie', dan helpt het ons om daarbij te denken in termen als 'data' en 'datastromen'. Bekijk je het vanuit deze termen, dan zijn data 'bits' of 'tekens' die in hun abstractie voor ons niet te begrijpen zijn. En dus worden die in een informatiesysteem vertaald naar een vorm, die maakt dat wij betekenis kunnen geven aan de datastromen in onze werkelijkheid. Zo kunnen we de informatie - die gecodeerd is in de bits/tekens - begrijpen. En naarmate je geoefender wordt in het leren decoderen van de gelaagdheid van de data, kun je ook de diepere betekenis van onze werkelijkheid leren begrijpen.

Alles dat we in onze werkelijkheid zien en ervaren is gebaseerd op data. En zoals we er op deze plek naar kijken maakt onze werkelijkheid deel uit van een Groot Bewustzijn Systeem. De data waar onze werkelijkheid uit bestaat, zijn in- of outputgegevens die in dit informatiesysteem circuleren (in deze blog heb je kunnen lezen over de databases van het systeem).

DATASTROMEN IN JE EIGEN WERKELIJKHEID

In onder meer de blog over de mechanismen van het Grote Bewustzijn Systeem (zie linkje hierboven), staat hoe je kunt leren werken met de datastromen in je werkelijkheid. Als je daarmee begint, dan is het een kwestie van oefenen. En gaandeweg merk je dat je je werkelijkheid anders begint te bekijken. Dat je alledaagse gebeurtenissen anders interpreteert. Je kunt dat heel goed zelf doen onder meer op basis van de informatie in de blogs op Deja.Nu (en als je dat nodig of wenselijk vindt, dan kun je er ook (online) training/coaching bij inschakelen).

Langzaamaan ontdek je óók datastromen die je eerder niet zag. En dan wordt het ook echt spannend - en vooral nuttig - om er op manieren mee te werken, die steeds meer verdieping brengen in je begrip ervan. Daarover zal het de komende periode in deze blogs gaan. Wat zijn de datastromen die we niet zien en die wel van grote invloed zijn op hoe we ons leven beleven?

Als we de onderliggende datastromen in onze werkelijkheid leren herkennen, dan ga je beter begrijpen waarom het bijvoorbeeld zo lastig kan zijn om bepaalde dingen in je leven te veranderen. In deze blog staat hoe onze angsten, geloof-systemen en ongezonde ego heel bepalend zijn voor hoe we onze werkelijkheid beleven. Maar wat bepaalt nu precies de inhoud van deze datastromen in onszelf? Dat scherper in beeld hebben - vanuit een groter plaatje dan we gewend zijn van de meest gangbare psychologische of spirituele kaders - heeft een groot effect op ons bewustzijn, daarmee op ons leven en de kwaliteit ervan.

CONSTANTE UITWISSELING

Wat we ons allereerst hebben te realiseren, is dat we deel uitmaken van een constante uitwisseling van data. Of het nu in en met onze eigen gedachten is, met een ander mens of met een object. En, zoals de eerdere blogs lieten zien, die uitwisseling betreft de - voor ons - fysieke werkelijkheid waarin we leven als ook niet-fysieke werkelijkheden waar we al dan niet bekend mee zijn.

Laten we even kijken naar hoe, volgens de neuro-wetenschap, ons brein te werk gaat als het al die data moet processen. Dagelijks nemen we grote hoeveelheden data tot ons. Onze vijf zintuigen zijn over het algemeen de instrumenten die we daarvoor gebruiken, dus alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt, ruikt wordt geregistreerd. Het sensorisch systeem in ons brein verwerkt die data en filtert die bovenal, zodat dat we er niet door overweldigd worden.

Het sensorisch systeem selecteert op basis van een aantal criteria: dat wat we nodig hebben om te kunnen overleven en ervaringen uit ons verleden (in de termen die we hier gebruiken is dat de database met alle info uit ons gerealiseerde verleden).

Het overgrote deel van de data wordt daarbij als niet belangrijk gekenmerkt, want het systeem laat vooral die data door die van belang zijn volgens de criteria van ons korte termijn geheugen. Er gaat dus een hele grote hoeveelheid data verloren. Die zijn - bezien vanuit het kleine perspectief van de korte termijn wellicht niet bruikbaar - maar hoe zit dat met het veel grotere perspectief van de veel langere termijn en buiten de ons bekende werkelijkheid?

HET GEWOONTE IK

Wat het bovenstaande ons laat zien, is dat we onze dagelijkse werkelijkheid vooral bekijken en beleven vanuit wat ik noem onze 'gewoonte ik'. Dus dat deel van onszelf dat leeft volgens de patronen, die onze kans op overleving zo groot mogelijk laat zijn. En dat deel van onszelf dat zich vooral bezighoudt met wat het dagelijks, wekelijks, maandelijks gewend is te doen, en niet met de langere termijn en het grotere perspectief op leven.

Wat betekent dat voor wie dagelijks de besluiten neemt in jouw werkelijkheid? Wie is dat? En welk effect heeft dat op hoe je leven zich ontvouwt? Waarschijnlijk is het grootste effect daarvan dat je vaker dan je denkt uitgaat van je beperkingen. Want als we - veel meer dan we ons realiseren - besluiten nemen op basis van informatie uit ons al gerealiseerde verleden, dan gaan we uit van wat kenden en deden. En niet van wat we nog niet kennen en niet deden. En misschien stellen we onze kaders hier en daar soms wat bij, omdat we wel eens 'iets anders' willen. Maar over het algemeen doen we dat binnen kaders die ons op een of andere manier bekend zijn. Herkenbaar?

Als je dat graag anders zou willen, dan is het belangrijk dat je de datastroom van een groter jij leert (h)erkennen. En dat is een proces dat veel aandacht vraagt voor allerlei subtiels dat zich in onze werkelijkheid voordoet vraagt. Want we zijn geneigd te denken dat we niet worden geleefd door ons 'gewoonte ik', omdat dat nu eenmaal geen fijne gedachte is. Als je echter de blog leest met een aantal voorbeelden van wat onze angsten, geloof-systemen en ongezonde ego-trekken kunnen zijn, dan herken je er wellicht wel een paar.

HET GEËXPANDEERDE IK

Eén van de belangrijkste redenen voor het uitgeven van informatie op Deja.Nu, is dat die helpt om je besef en gewaar-zijn te vergroten van wie je bent: bewustzijn dat in deze specifieke werkelijkheid een lichaam bewoond, maar niet dat lichaam is.

We beschrijven de werking daarvan in technische termen, omdat het er niet om gaat dat we een nieuw geloof aannemen maar dat we in en met onze eigen logica kunnen nagaan of dit zou kunnen kloppen. En het vervolgens via onze eigen ervaring kunnen onderzoeken.

De vraag die we ons steeds kunnen stellen is: als ik dit hele proces bekijk, waar ben ik? Leef ik vooral vanuit alsmaar terugkerende gewoonten? Of durf ik soms of stelselmatig voorbij te gaan aan dat soort geautomatiseerde cycli?

Het helpt je eigen proces als je je durft te identificeren waar het leven bestaat uit cyclische patronen. En om je vervolgens te durven realiseren dat je dus ook leeft volgens allerlei programma's. Die hebben we vanaf het moment van onze geboorte ingegeven gekregen, via opvoeders/familie en voorouders, gevestigde instituten als onderwijs, politiek en natuurlijk alle geschreven en ongeschreven regels van de cultuur waarin je opgroeit.

De uitgangspunten van programma's zijn aan de basis overal hetzelfde, want gebaseerd op overleven in plaats van leven. Ik noem het dan ook met opzet een 'programma', omdat dat woord zo expliciet het verschil weergeeft tussen wat een gewoonte is en wat we ons voorstellen bij authentieke levendigheid, spontaniteit en frisheid.

Het is belangrijk om te zien dat 'onze programma's' niet slecht zijn, ze dienden een bepaald evolutionair doel én het systeem zelf is alleszins ingenieus. Maar voor iedereen die de aspiratie heeft om niet in en volgens constante, voorgeschreven cycli te leven, is het belangrijk om de datastroom van die programma's te gaan begrijpen en doorzien. En daarvoor hebben we nieuwe informatie nodig, zoals op deze en ook steeds meer andere plekken te vinden is.

In de volgende blog gaan we verder in op de werking van het 'geëxpandeerde ik', omdat het menselijk bewustzijn toeneemt. En we kunnen die datastromen meer en meer gaan belichamen als we dat willen. Niet door er op te wachten, maar door het stuur van ons bewustzijn in eigen hand te nemen.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page