top of page

Aardse én kosmische weerberichten: je creativiteit als interface (6-I/8)

In de eerste vijf delen van deze blog hebben we gekeken naar instrumenten, die we kunnen gebruiken als we meer willen weten over de grotere datastromen in en om ons heen. Het is erg nuttig dat die instrumenten er zijn, want ze geven ons een perspectief op de werkelijkheid dat we wellicht nog niet hadden. En met die nieuwe informatie kan je hele bewustzijnssysteem zijn voordeel doen.

Tegelijkertijd is het ook belangrijk om ons steeds te realiseren dat wij zelf 'een instrument' zijn. Ons bewustzijn beschikt over hoogwaardige technologie die ons in staat stelt om veel meer te kunnen kennen en weten, dan we geneigd zijn te denken. Tijd dus om daar ook in deze serie aandacht aan te geven. Met name als het gaat om de rol van onze eigen creativiteit.

INDRUKWEKKENDE CREATIEKRACHT

Van Dale definieert 'creativiteit' als scheppend vermogen. Dat is een mooie, want ruime, definitie die maakt dat we kunnen zien dat creativiteit schuil gaat in het bakken van een taart, het maken van een schilderij en in communicatie met grotere werkelijkheden (waarmee we nieuwe informatie scheppen).

Zo bekeken, is het indrukwekkend om te zien hoeveel creaties we als mens per dag scheppen. En het geeft ons meteen een indruk van hoe veelzijdig en krachtig dat vermogen is. Vele malen krachtiger dan we beseffen. En daarmee vaak ook onderbenut, zoals we in deze blog zullen zien.

Als je mensen vraagt naar hun creatieve vermogen dan hoor je nogal eens dat ze zichzelf helemaal niet creatief vinden. En dat heeft er dan vaak mee te maken, dat we bepaalde plaatjes hebben bij het begrip 'creativiteit'. Kunstenaars zijn creatief, want die kunnen tekenen (ik niet). Schrijvers zijn creatief, want die kunnen met mooie zinnen een boek maken (ik niet). Architecten zijn creatief, want die kunnen met hun technische kennis en fantasie een gebouw creëren (ik niet). We hebben ons vergelijkingsmateriaal meestal paraat en dat heeft, zoals we verderop zullen zien, nogal een impact op onze (on)mogelijkheden.

Een van de eerste dingen die we mogelijk te doen hebben, als we ons eigen instrumentarium (steeds) meer willen gebruiken, is nagaan waar we onze creativiteit blokkeren. Bijvoorbeeld door ideeën, plaatjes, gedachten en gevoelens te hebben, die ons vertellen dat we niet creatief zijn. Of dat we op één heel bepaald gebied wel heel creatief zijn, maar dat we zeker niet in staat zijn om die te gebruiken om in te tunen op datastromen van andere werkelijkheden.

In Deja.Nu-taal zijn die ideeën, plaatjes, gedachten, gevoelens 'programma's van het gewoonte ik'. En die kunnen we leren herprogrammeren en/of verwijderen. Bijvoorbeeld door nieuwe data toe te laten in ons bewustzijnssysteem.

DE KUNST VAN HET HERPROGRAMMEREN

Nu is dat vaak makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als het gaat om beelden die we hebben over onze eigen vermogens, want in onze cultuur is het niet gebruikelijk om jezelf werkelijk te waarderen. Omdat herprogrammering essentieel is voor het verder en dieper aanboren van de ware kracht van je creativiteit, gaan we nog even na hoe dat opnieuw programmeren in zijn werk kan gaan.

In deze blog kon je al lezen over hoe ons sensorische systeem continu filtert welke data we toelaten tot onze bewuste geest en welke niet. En in die zin is de werkelijkheid, zoals we die om ons heen zien en ervaren, dan ook een letterlijke afspiegeling van onze overtuigingen. Dus daar zit je eerste mogelijkheid om eens te checken hoe de programma's eruit zouden kunnen zien, die maken dat je minder in je creatieve kracht staat dan je zou willen (waar zijn dingen niet zoals je wilt, waar ondervind je last, wat doet steeds pijn en welke plaatjes, gedachten, gevoelens etc., maken dat je je niet voor kunt stellen dat je daar invloed op zou kunnen hebben?).

Ben je je eenmaal bewust(er) van een bepaalde programma, dan kan het zo zijn dat herprogrammeren nog steeds niet altijd even makkelijk is. De voor de hand liggende reden is dat we proberen om met onze bewuste geest - die dus maar 5 procent wil toelaten van alle informatie die we tot ons kunnen nemen - verandering willen aanbrengen in de programma's van ons onderbewuste. Terwijl dat onderbewuste voor 95 procent ons gedrag bepaalt en vele malen sneller werkt, en reageren kan, dan onze bewuste geest.

NIET 'ER VAN AF' MAAR 'ER NAAR TOE'

Nu is onze menselijke neiging meestal om 'af te willen' van iets dat een ongewenste invloed op ons heeft. Het onderbewuste wordt dan 'de boeman'. De truc hier is niet 'er vanaf willen' (en daar met allerlei intenties vanuit je bewuste geest je best voor te doen), maar 'er naartoe bewegen'. Dat doen we in de eerste plaats door beter leren begrijpen dat het onderbewuste doet waarvoor het gemaakt is: het systeem helpen om te overleven. Dat begrip is essentieel om onze neiging tot het aangaan van de strijd te reduceren.

En in de tweede plaats door te zien hoe het dat doet: binnenkomende informatie filteren op basis van de bestaande programma's (die opgebouwd zijn uit al je ervaringen in het verleden). Dus op elke prikkel uit je omgeving reageert het onderbewuste automatisch, want het denkt op basis van ervaringen in je verleden te weten wat je wel en niet moet doen. Vandaar dat we een 'geprogrammeerd ik' ook wel het 'gewoonte ik' noemen.

Een van de belangrijkste redenen om ons bewustzijn te willen verruimen, is dat we daardoor bewuster aandacht kunnen geven aan de dingen die opkomen in dat ruimere gewaar-zijn. Zowel aan dat wat er in ons omgaat als om ons heen. Zonder dat groeiende gewaar-zijn, hebben onze onbewuste programma's veel meer de ruimte om ons leven aan te sturen op manieren die we ons vaak niet wensen.

En in de derde plaats door het onderbewuste te gaan leren 'verstaan'. Het heeft namelijk zijn heel eigen taal en die kennen we ook heel goed. Want we gebruiken die via het sensorische systeem (het besturingssysteem van het onderbewuste) de hele dag door. De naam 'sensorisch systeem' geeft al weer dat het gaat om een 'zintuigelijke taal'. Dat is taal die letterlijk beschrijft hoe we de wereld via onze zintuigen ervaren. Het onderbewuste laat zich dus kennen via directe ervaringen van zien, horen, voelen, proeven, ruiken (waarbij zien, horen en voelen vaak dominant zijn). En daar hoort dus concrete, tastbare taal bij.

VOORBEELD: CREATIVITEIT

Laten we als voorbeeld het onderwerp van deze blog nemen: creativiteit. Stel dat je al heel lang de wens hebt om op een bepaald vlak creatiever te zijn (dat kan gaan om dat je een creatieve hobby wilt die je ontspanning geeft, of omdat je creatiever wilt zijn in hoe je omgaat met bepaalde zaken in je werk, of omdat je beter in staat wilt zijn om datastromen aan te boren die buiten de perceptie van je dagelijkse werkelijkheid te vinden).

Je hebt inmiddels allerlei dingen gedaan om je wens tot werkelijkheid te maken: nieuwe kennis/inzichten opgedaan, je intentie/aandacht gefocust, je motivatie gevoed. En toch lukt het niet. Als je dat begint te bemerken, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat een gesprek met de datastroom van je onderbewuste aan de orde is.

Bij alles wat je ondernam heb je vermoedelijk de taal van je bewuste geest gehanteerd. Dat gaat zo ongeveer zo:

- ik wil graag creatiever zijn als het gaat om ... en dus neem ik me voor om dit en dat te doen.

- ik heb nu gelezen over ... en ik begrijp dat ik het zus en zo kan aanpakken, dat ga ik doen!

- ik begin elke dag met een positieve uitspraak, waardoor ik mijn voornemen steeds bevestig.

In de taal van het onderbewuste, klinkt het heel anders namelijk ongeveer zo:

- ik zie dat ik al doe wat ik wil

- ik hoor wat iemand tegen me zegt als ik dit aan het doen ben

- ik voel wat ik ervaar als ik dit doe (en dat kan bij bepaalde programma's wel eens lastig zijn, dus dan ga je naar een periode waarin je een ervaring van dat gevoel opdeed en je voelt het opnieuw).

Je onderbewuste snapt dus alleen wat je bedoelt als het een directe ervaring heeft. Het kan niet overweg met de vaak abstracte concepten van de bewuste geest. En daar ontstaat dan ook strijd. Want dat wat de bewuste geest zich voorneemt kan helemaal haaks staan op de taak van het onderbewuste om voor veiligheid en overleving te zorgen. Niet gek dus dat we het dan niet voor elkaar krijgen om te doen, waarvan onze bewuste geest denkt het zo graag te willen.

Voor iedereen die zijn creatieve kracht graag wil gebruiken om in te kunnen tunen op andere dan gebruikelijke datastromen, kan het zinvol zijn om nog eens terug te gaan naar de blogserie over 'navigeren van het grote bewustzijn systeem' (zoek op de startpagina en via de zoekmachine op 'navigeren' en je vindt alle vijf delen). Bij de beschrijvingen van hoe je dit kunt doen, zie je dat het er steeds om gaat om je te verplaatsen in de directe ervaring van die navigatie. Je gaat dus voorbij aan de abstracties van je bewuste geest en creëert een directe ervaring. Van daaruit ontwikkel je je verdere vermogens.

Nu kan het zeker zo zijn dat je ergens in dat proces blijft steken. Dus ondanks nieuwe inzichten (die je bijvoorbeeld opdoet via de blogs hier :) en ondanks je oprechte intentie en motivatie. In dat geval kan meer inzicht in je onderbewuste programma's aan de orde zijn. Zodat een bepaalde onbewuste overtuiging, waardoor je een grens ervaart, getransformeerd kan worden in een bekrachtigende ervaring.

INTEGRATIE: HET GEËXPANDEERDE IK

De blogs op Deja.Nu zijn bedoeld om ons bewustzijn te vergroten over onze 'ware aard'. Om ons te laten zien dat de werkelijkheid mogelijk anders in elkaar steekt dan we van onze ouders en op school hebben geleerd. Die verandering van perceptie, heeft zijn invloed op onze datastromen en dus de programma's in ons systeem. De bovenstaande informatie laat nog eens zien, dat dat systeem functioneert volgens een bepaalde regelset. En dat als we de regels beter kennen, we het systeem als geheel beter kunnen laten opereren.

En in de context van Deja.Nu betekent 'beter kunnen opereren' dat je als mens steeds beter in staat bent om afgestemd te zijn op de 'live stream' van het Grote Bewustzijn Systeem. Ons bewustzijn is dan zodanig verruimd dat we primair leven vanuit een 'geëxpandeerd ik'. Want daar schuilt de bron van doorgaande creatieve kracht. Bekijk je dit vanuit een biologisch perspectief, dan maakt je 'geëxpandeerde ik' gebruik van zowel je linker- als je rechterhersenhelft om je zo af te kunnen stemmen op de live stream van het het Grote Bewustzijn Systeem (waar je bewuste geest de linkerhelft als besturingssysteem heeft en het onderbewuste gebruik maakt van één van beide al naargelang het programma). Het geëxpandeerde ik is daarmee de faculteit, die de verschillende faculteiten van ons biologische systeem integreert (meditatie is een van de instrumenten, die we kunnen gebruiken om die integratie te faciliteren).

Het gaat er dus niet om dat we de bewuste geest en het onderbewuste niet meer nodig zouden moeten hebben. In deze fysiek lijkende werkelijkheid, waar ons bewustzijn gelokaliseerd is, hebben we die faculteiten zeker wel nodig. Maar wat we aan het doen en leren zijn, is ervoor zorgen dat al die faculteiten hun rechtmatige plek en functie hebben in het systeem als geheel. Er is dus een natuurlijke hiërarchie, die maakt dat ze samen een geïntegreerd geheel kunnen zijn. Zoveel als maar gaat en steeds een beetje meer (er zijn verschillende manieren om te leren (samen)werken met/aan onderbewuste programmering, ook onder begeleiding als je dat wilt. Wil daar meer informatie over stuur me dan even een mail).

In dit evolutieproces zal het op termijn ook zo zijn dat de set aan regels dat nu bepaalt hoe het systeem functioneert verandert. Als de datastroom, die deze werkelijkheid maakt tot wat die is, verandert dan verandert ook de regelset van deze werkelijkheid. Daar dragen we als individuele bewustzijnsunits via onze eigen creatieve ontwikkeling dus allemaal aan bij.

Lees in deel 2 over hoe we met onze creativiteit (meer kunnen) experimenteren en inzetten voor bewustzijnsontwikkeling.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page