top of page

"Mijn infarct heeft me een andere manier gegeven om dienstbaar te zijn"

“The stroke has given me another way to serve people. It lets me feel more deeply the pain of others; to help them know by example that ultimately, whatever happens, no harm can come. ‘Death is perfectly safe,’ I like to say.”

Het zijn woorden van Ram Dass. Een westerse spirituele leraar, die sinds de jaren '70 een groot publiek van westerse toehoorders heeft die meer willen weten over de spirituele dimensies van het menselijke bestaan. Eind jaren '90 kreeg hij een herseninfarct. En sindsdien is hij lichamelijk beperkt.

BUITENGEWONE THERAPIE

Zijn vermogen om te kunnen spreken heeft hij voor een groot deel weer kunnen opbouwen, niet in de laatste plaats omdat hij vrij gauw na het infarct weer lezingen is gaan geven. Een vorm van 'therapie' (zoals hij het zelf noemt), die je niet anders dan buitengewoon moedig kunt noemen.

Via zijn spirituele beoefening heeft hij gaandeweg geleerd om zijn infarct als een vorm van 'genade' te ervaren. Omdat die hem, zoals hij zegt, ertoe heeft aangezet om zich steeds diepgaander te realiseren hoe hij 'ziel' is. En niet slechts zijn incarnatie en dus zijn aangedane lichaam. In virtuele werkelijkheidstermen heeft hij het over hoe we als mensen aan het leren zijn dat we in dit oneindige spel de spelspeler zijn en niet alleen een avatar*.

ZIELS-ZIJN

Zijn visie op hoe mensen zich vanuit hun ziels-zijn tot elkaar kunnen verhouden, heeft mij op allerlei manieren in mijn leven geïnspireerd. Dus het is me een eer om dit prachtige document hier te mogen plaatsen in de hoop dat het ook anderen Inspireren kan.

Deze film begint met een zeer bijzonder, want openhartig gesprek dat hij in 2004 had met patiënten en zorgenden in een revalidatiecentrum. Hij gaat diep in op het helingsproces dat hij doormaakte op alle niveaus van zijn z/Zijn.

Daarna volgt er een interview met een van de managers van het revalidatiecentrum over hoe het spirituele onderdeel kan zijn van de zorg. Waarna er nog een deel volgt met een presentatie voor een algemeen publiek over ziekte en dood in een spiritueel perspectief.

De hele film duurt iets meer dan anderhalf uur, maar door de opdeling in verschillende segmenten kun je die makkelijk los van elkaar kunt bekijken.

* Als we op Deja.Nu het woord 'avatar' gebruiken dan bedoelen we daarmee dat wij mensen allemaal creaties zijn binnen een Groot Bewustzijn Systeem. We zijn dus veel meer omvattend dan dat we in ons dagelijkse doen geneigd zijn te denken.

__________________________________________________

Deze blog maakt deel uit van een reeks, waarin we het werk van uiteenlopende experts op verschillende gebieden van menselijke ontwikkeling in beeld brengen. Andere episodes vind je hier (Mooji, over ego en illusie in het licht van non-dualiteit) en hier (Byron Katie, over de virtualiteit van onze werkelijkheid in het licht van The Work). En ook hier, waar het gaat over hoe we 'spirituele intelligentie' kunnen trainen. De definitie daarvan is: het vermogen om te handelen vanuit wijsheid en compassie, terwijl je innerlijke en uiterlijke vrede bewaart, ongeacht de omstandigheden.

Je herkent de verschillende delen in deze serie steeds aan de foto van de zonnebloem (hierboven).

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page