top of page

Levensspel: groeien van vooral 'avatar*' naar steeds meer 'spelspeler' zijn

Met graagte kruip ik vaak achter de computer om te gaan schrijven over hoe we een samenleving zo kunnen bekijken en inrichten dat alle mensen daar een plek kunnen hebben, die hun welzijn en dus groei ten goede komt. En heel vaak realiseer ik me dat als je praat over zoiets als 'een samenleving', dat je het dan aan de basis hebt over 'een groep van mensen'. Zo bekeken lijkt het dus zo te zijn, dat 'een anders ingerichte samenleving' begint bij de ontwikkeling van onszelf als individu.

Een hele belangrijke vraag, die ik me juist op een plek als deze steeds maar weer heb te stellen, is dan ook hoe we ons - in de diepte van onze eigen ervaring - steeds direct(er) gewaar kunnen worden van het verschil tussen de avatar en de spelspeler? Het verschil dus tussen onze persoonlijkheid, die elke dag weer zijn/haar weg aan het zoeken en vinden is in dit levensspel, en dat deel van onszelf dat dit levensspel overziet.

HET VERSCHIL ERVAREN

Om dat te leren, en er steeds vaardiger in te worden, kun je talloze wegen bewandelen. Het ene pad past vaak beter bij je dan het andere. Daarom zijn er op deze site al veel verschillende manieren in beeld gebracht (via trefwoorden als 'bewustzijnsonderzoek' en in categorieën als 'toepassing' vind je er vanzelf meer). Dit keer duiken we in een wijze, die kan helpen om de shift van het perspectief van de 'avatar' naar dat van de 'spelspeler' vrij makkelijk te maken. Dat kan voor iedereen een nuttige oefening zijn. Maar het is vooral ook handig als je meer ervaring op wilt doen met het verschil tussen deze perspectieven steeds beter aanvoelen.

De 'tool' die we gebruiken is het proces van Big Mind/Big Heart. Die helpt ons om in gesprek te gaan met verschillende delen van onze avatar en de spelspeler. Zodat we zo (steeds) meer zicht te krijgen op het functioneren van die beide datastromen in onze werkelijkheid.

BEWUST VERANDEREN VAN WERKELIJKHEID

Eerst een paar fundamentele uitgangspunten die onderliggend zijn aan hoe dit proces werkt. Zodat het optimaal zijn werk kan doen.

Onze werkelijkheid is gebaseerd op bewustzijn (informatie). Dat geldt ook voor wie wij zijn. Wij zijn bewustzijn en we nemen continu data tot ons via onder meer onze zintuigen. Zo worden we ons gewaar van bepaalde informatie in onze werkelijkheid (datastromen). De programmering van onze avatar bepaalt hoe we die informatie interpreteren.

De tool die we hier gaan gebruiken helpt ons om onze intentie op een specifieke manier te focussen. Onze intentie is immers het instrument voor het navigeren van deze werkelijkheid en het genereren van informatie, die ons helpt om onze werkelijkheid te creëren. Via onze gefocuste intentie kunnen we bewust en optimaal intunen op verschillende datastromen.

En zo dus ook informatie genereren over onszelf als avatar en spelspeler, waarbij de laatste de programma's van de avatar beziet in totale objectiviteit. Er is zo een direct ervaren van de virtualiteit van ons 'zijn'. Waarin we door van datastroom te veranderen, merken dat onze werkelijkheid meteen een radicale andere wordt.

VOORBEREIDING

Om te beginnen is het nuttig om voor jezelf na te gaan of je dit proces aan een stuk wilt doen - dat vraagt gemiddeld een uur of twee - of dat je het in onderdelen doorloopt.

Waar je ook voor kiest, het is hoe dan ook fijn om op een lekkere plek te gaan zitten, zoals een fijne stoel. Zodat je je prettig ontspannen kunt, terwijl je ook redelijk rechtop - en dus 'wakker' - kunt zijn.

Wat hieronder volgt is een beschrijving van de stappen van een gesprek dat we met verschillende delen van onze avatar zullen hebben. Daarin zit een bepaalde logische volgorde, dus houd je daar graag aan want dat draagt erg bij aan het gemak en het resultaat. Dat geldt ook voor de volgorde van de aspecten van de avatar (dus ook al merk je dat een gesprek met een van die aspecten minder vlot loopt. Dat geeft je informatie over bepaalde delen van jezelf die mogelijk minder goed in beeld zijn voor je, terwijl ze wel zo hun impact kunnen hebben op je leven).

Als je onderstaande uitleg volgt, dan ontvouwt de hele oefening zich als vanzelf. Maar bij elk aspect van de avatar vind je ook een filmpje (je klikt daarvoor gewoon op de link, ze zijn allemaal in het Engels).

In de filmpjes zie je hoe de grondlegger van deze methode het gesprek met dit deel van onszelf voert. Hij maakt daarbij gebruik van een live publiek. Dat levert weer meer perspectieven en dus extra inzichten voor onszelf op. Je kunt een filmpje bekijken en vervolgens zelf de oefening doen, of je doet meteen mee tijdens het filmpje. Zo kom je als het goed is vanzelf op gang. De hele reeks gesprekken geeft inzicht in en een ervaring van hoe de programma's in onze avatars hun uitwerking hebben in onze werkelijkheid van alledag. En ook in hoe we die verschillende delen niet hoeven af te wijzen, maar om hele specifieke redenen vooral ook dankbaar kunnen zijn.

Klaar voor de start? Dan gaan we...

We beginnen het gesprek door contact te zoeken met dat deel van de avatar dat we 'de controleur' noemen. Hieronder staat een letterlijke uitwerking van hoe zo'n gesprek kan gaan. Zo heb je hopelijk een idee bij hoe dat gesprek met elk afzonderlijk deel steeds in zijn werk gaat. Maar klik gerust en vooral ook direct op de link naar het filmpje over de controleur, want dan heb je meteen een duidelijk beeld.

Zoals gezegd, is het belangrijk dat je de volgorde van de gesprekken zoals hier weergegeven aanhoudt. Omdat er een logica in schuil gaat, die maakt dat je optimaal gebruik kunt maken van de tool.

 

De reden dat de reeks gesprekken begint met 'de controleur', is dat dit deel van de avatar als functie heeft om door de dag heen te bepalen wat er wel en niet kan. Hij houdt als het ware de wacht. Het aspect volgt dus een programma dat bijdraagt aan of we open of gesloten zijn/blijven voor bepaalde ervaringen. En in dit geval is het heel handig als de controleur optimaal meewerkt aan de oefening.

Dit is in het kort het stramien van elk gesprek, in dit geval dat met 'de controleur':

1. Stel de vraag: ik zou graag willen spreken met de 'controleur', kan dat?

Je zit nu even stil en vraagt vervolgens: met wie spreek ik?

Dan beweeg je een beetje op je stoel, als teken dat je van perspectief/datastroom gaat veranderen, en laat het antwoord komen. Het antwoord zal vermoedelijk zijn: met de controleur.

Omdat dit aspect van de avatar graag maximaal invloed heeft op wat er wel en niet gebeurt, beginnen we het gesprek als volgt:

Ik zou in deze oefening ook graag willen spreken met de andere aspecten van mijn avatar, kan dat?

(antwoord van de controleur: ...)

En zou jij er ondertussen voor willen zorgen dat de verschillende aspecten stil zijn als ik niet met ze in gesprek ben?

(antwoord van de controleur: ...)

2. Dan begin je je gesprek met en vooral ook over de controleur. Je vraagt:

- wat is jouw functie als controleur?

Je beweegt even weer wat heen en weer op je stoel, dat is een klein intermezzo waarmee je jezelf kunt helpen om te shiften naar de datastroom van de controleur. En je laat vervolgens gewoon komen wat er in je opkomt, zonder na te denken over een antwoord. Je antwoordt steeds als de controleur, dus in de ik-vorm. Bijvoorbeeld:

"Ik ben er om controle te houden".

3. Je stelt vervolgens vragen als deze:

- wat zou je graag allemaal willen controleren?

"Alles"

- geef eens een voorbeeld?

"Ik heb graag controle over de boze buien van (naam van de avatar/het zelf)"

- wat is jouw grootste angst als controleur?

"Dat er chaos ontstaat"

- wat is voor jou chaos?

"Als ik geen overzicht meer heb"

"Als ik geen stokje kan steken voor..."

- wat/waar zou de avatar (het 'zelf') zijn als jij er niet zou zijn?

"Zij zou veel moeilijkheden hebben veroorzaakt met haar boze buien"

"Ze zou allerlei dingen doen die niet belangrijk zijn en haar tijd verspillen"

 

Wat we nu ontdekken door dit gesprek met dit deel van de avatar, is bijvoorbeeld dat de controleur via het controleren vooral een beschermer wil zijn. Hij beschermt ons tegen dat wat ons naar zijn idee kan bedreigen - zoals in dit geval emoties als die ons te zeer in beslag nemen.

We ontdekken vermoedelijk ook dat we dit deel van ons virtuele ik nog heel anders kunnen bekijken dan we gewend zijn te doen. Daardoor kunnen we ook anders gaan kijken naar waarom we bepaalde programma's in ons meedragen.Waardoor het gaandeweg dit proces makkelijker wordt om te zien dat het ook niet meer is dan dat: een programma in ons systeem. We hoeven het niet te bestrijden, maar leren het meer en meer te objectiveren. En zo maken we de weg vrij om ons leven (steeds vaker) vanuit het perspectief van de spelspeler te bekijken.

BEWUST AFSTEMMEN

Nu kunnen we verder intunen op de volgende aspecten van onze avatar (en dan werken we vanzelf toe naar het perspectief van ons grotere ik 'de spelspeler'). Het in kijk vooral via de links naar de filmpjes voor verdere inspiratie.

We tunen in op de datastromen van:

DE SPELSPELER Nu we verschillende aspecten van de avatar hebben onderzocht, vervolgen we met intunen op de datastroom van de spelspeler. In deze tool zijn er verschillende namen daarvoor, zoals je hieronder kunt zien. We doen weer hetzelfde als bij stap 1, 2 en 3 hierboven. De links naar de filmpjes laten ook hier weer zien hoe je verder te werk kunt gaan. Te beginnen met een kleine instructie hier.

We tunen in op de datastromen van:

Als we dit proces helemaal doorgaan dan merken we vermoedelijk dat we als 'spelspeler' geen issues hebben met de dingen waar de avatar de grootste moeite mee kan hebben.

En het goede nieuws daarbij is steeds weer dat we leven in een virtuele werkelijkheid, wat betekent dat we kunnen intunen op alle mogelijke datastromen waar we ons maar bewust van (willen) zijn. Daardoor ervaren we dat intunen op de datastroom van de spelspeler ons leidt naar een radicaal andere werkelijkheid.

Dit filmpje laat tot slot zien hoe je bewust kunt werken met het maken van die shifts, zodat we onze intentie (steeds) makkelijker kunnen focussen op de datastromen die heilzaam zijn voor onszelf, de mensen om ons heen en dus het grotere geheel. En zo ben ik dan toch weer terug bij 'de samenleving'.

* Als we op Deja.Nu het woord 'avatar' gebruiken dan bedoelen we daarmee dat wij mensen allemaal creaties zijn binnen een Groot Bewustzijn Systeem. We zijn dus veel meer omvattend dan dat we in ons dagelijkse doen geneigd zijn te denken.

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page