top of page

Natuurwetenschap en geesteswetenschap liggen in elkaars verlengde


In dit gesprek legt Jesse Mulder, filosoof en auteur van het boek Wetenschap en Wereldbeeld, uit waarom de natuurwetenschap en de geesteswetenschap (die een spiritueel wereldbeeld als basis heeft) in elkaars verlengde liggen. Dat de tegenstelling tussen beide dus niet zo groot is zoals we in onze huidige cultuur geneigd zijn te denken.

Mulder beschrijft hoe (geestes)wetenschapper Rudolf Steiner honderd jaar geleden al een basis legde voor de door-ontwikkeling van onze huidige wetenschap. Onze huidige 'mainstream' wetenschap wordt bedreven vanuit een mechanistisch wereldbeeld. Dat leidt tot een wetenschappelijke methode die fenomenen zoals we die via onze zintuigen waar kunnen nemen beschrijft. Deze laat echter datgene buiten beschouwing dat we ook waar kunnen nemen als we onze zintuigen verder scholen. Want daardoor zijn we in staat ons gewaar te worden van een grotere werkelijkheid. En kunnen we de werking van die grotere werkelijkheid onderzoeken. Dat is wat we op deze website vanuit verschillende perspectieven proberen te beschrijven.

Als je die stap wilt zetten dan begint dat met diepgaande vragen durven stellen bij het beeld waarmee en van waaruit je naar de wereld kijkt, zoals: wie of wat is een mens eigenlijk? Waar komt hij vandaan? Waar gaat hij naartoe?


ZELFDE VERTREKPUNT, ANDER TIJDSBEELD

Op Deja.Nu komen die vragen ook steeds weer aan de orde en worden vanuit een bepaald perspectief (wereldbeeld) belicht. Weergegeven in een taal die de 21ste eeuwse mens bekend voor komt. Jesse Mulder vertelt in dit interview hoe je deze vragen vanuit het geesteswetenschappelijk perspectief van Rudolf Steiner kunt onderzoeken. En hoe je antwoorden kunt (gaan) vinden. Sommige mensen hebben moeite met de taal zoals Steiner die 100 jaar geleden sprak. Dit interview laat echter zien hoe toegankelijk het baanbrekende geesteswetenschappelijke werk van Rudolf Steiner was en is. Wellicht voel je voor een verdere kennismaking...
Klik op de foto om naar de video te gaan of gebruik deze link:
Comments


Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page