top of page

Wetenschap zonder spiritualiteit is kreupel. Spiritualiteit zonder wetenschap is blind.

Albert Einstein

Spirituele wetenschap

Als je kijkt naar wat de twee woorden 'spiritueel' en 'wetenschap' volgens de huidige definities betekenen, dan kom je uit op deze algemene omschrijvingen:

 

 

Omschrijven wat spiritueel is, is vaak het makkelijkst als je begint bij wat het volgens de algemene zienswijze niet is. Namelijk alles dat te maken heeft met:

 

  • wat we met onze vijf zintuigen kunnen waarnemen. Dus dat wat we met onze ogen, neus, oren, handen, tong kunnen zien, ruiken, horen, voelen en proeven.

  • het 'psychologische' zoals onze gevoelens, emoties, verlangens enzovoort.

  • het 'intellectuele' en dus ons rationele vermogen. Dat wat bepaalt dat we kunnen denken en redeneren. 

 

Wat we dan overhouden is dat 'spiritualiteit' zou gaan over alles dat voorbij gaat aan het materiële, het grofstoffelijke en het geestelijke (met een kleine letter 'g').

INTEGRAAL

Nu is in alle informatie op Deja.Nu te lezen dat het psychologische, intellectuele en het materiële wel degelijk onderdeel uitmaken van het spirituele. En ook hoe we ze heel praktisch en ordelijk kunnen verenigen binnen het wetenschappelijke kader van de virtuele werkelijkheid. En daarmee is dat een wetenschappelijke theorie die het materiële, geestelijke en spirituele omvat. Dat is we hier spirituele wetenschap noemen.

 

Spirituele wetenschap definieert zichzelf net zoals 'wetenschap' dat doet én voegt er nog iets aan toe. De algemene definitie van wetenschap is:

 

  • de systematische studie van het structuur en gedrag van de grofstoffelijke en natuurlijke wereld door middel van meten, registreren, waarnemen, en experimenteren, ordenen en interpreteren, begripsvorming en verwoording, afleiden en voorspellen, hypothesevorming en -toetsing, evaluatie en planning en leidend tot systematische georganiseerde kennis.

 

De nieuw(st)e wetenschap, waarop de informatie op Deja.Nu is gebaseerd verbreedt die definitie door daar aan toe te voegen dat die wetenschap zich richt op:

 

  • de grofstoffelijke

  • de natuurlijke én

  • de spirituele werkelijkheid.

 

Omdat die alle deel uitmaken van het evolutionaire bewustzijn systeem waar onze werkelijkheid onderdeel van is.  Verder is wetenschap is dat wat bij herhaling ervaren kan worden in welke werkelijkheid dan ook. Onder dezelfde experimentele condities. En door iedereen die zich die condities eigen wil maken. Daar vallen dus ook 'spirituele ervaringen' onder.

WETENSCHAP IN EEN EVOLUTIONAIR PERSPECTIEF

Toen de kwantummechanica begin 20ste eeuw het levenslicht zag, was dat het begin van een grote omwenteling in het wetenschappelijke denken. Eentje waar we nog steeds middenin zitten. Want dat wat volgens oude wetenschappelijke wetten, gebaseerd op logica, niet zou mogen en kunnen, gebeurde in kwantummechanische experimenten wel. Wat te denken van:

- een entiteit die zich op twee en meer plaatsen tegelijkertijd kan bevinden.

- een golfje dat tegelijkertijd ook een deeltje is...

 

 

Wetenschappers konden geen sluitende verklaring vinden voor deze fenomemen. En de kwantummechanica leerde ons zo te wennen aan het idee van 'onvoorspelbaarbaarheid'. Omdat talloze ongeziene zaken van invloed zijn op dat wat onze werkelijkheid vormt, kunnen we niet meer spreken van 'voorspelbaarheid' zoals we gewend waren. Maar hebben we het steeds meer over 'statistische kansen'. En leven we, zoals je op Deja.Nu kunt lezen, veel meer in een wereld van 'waarschijnlijkheden' dan we denken.

 

Kwantumfysici worstelen al heel erg lang met allerlei vragen, die ze binnen de kaders van hun huidige denken niet beantwoorden kunnen.

Binnen de nog nieuwere kaders van de 'virtuele werkelijkheidstheorie' vinden we die antwoorden wel (zoals je hier en hier kunt lezen).

 

bottom of page