top of page

Spiritualiteit zonder wetenschap is blind. Wetenschap zonder spiritualiteit is kreupel.

Albert Einstein

Wetenschappelijke spiritualiteit

De nieuw(st)e wetenschap, waarover je op Deja.Nu alles kunt lezen, laat ons zien dat onze werkelijkheid minder 'werkelijk' is dan we denken. En dat die heel organisch tot stand komt: het is het gevolg van een evolutionair proces, waarbij alles in samenhang is met elkaar omdat het deel uitmaakt van een groot bewustzijn systeem (GBS). Die manier van kijken associëren we vooral met 'spiritualiteit', terwijl die dus ook 'wetenschappelijk' is. Dat is dan ook wat we hier wetenschappelijke spiritualiteit noemen.

 

VERENIGBAAR

Als we de vergelijking maken tussen 'wetenschappelijk kijken' en 'spiritueel kijken', dan is het belangrijk om ze eerst eens van elkaar te onderscheiden. Wetenschappelijke bevindingen en spirituele ervaringen zijn twee verschillende fenomenen.

De wetenschappers die de kwantumtheorie ontdekten en ontwikkelden, hielden zich bezig met diepgaande vragen over onze werkelijkheid. Maar ze hadden niet als doel om via hun spirituele ervaringen de eenheid van al het leven te onderzoeken noch te bewijzen.

Het cognitief leren kennen van een nieuw wereldbeeld - zoals via de kwantummechanica - is ook niet hetzelfde als via beoefening groeien in steeds verdiepende spirituele ervaringen.

 

Dat wil niet zeggen dat wetenschappelijke bevindingen niet verenigbaar zijn met spirituele ervaringen. Wetenschap gaat over is dat wat bij herhaling onderzocht kan worden onder dezelfde experimentele condities. De in vele wijsheidstradities door ontelbare mensen opgedane, onderzochte en geregistreerde 'spirituele ervaringen' vallen daar dus ook onder.

En zoals de informatie op Deja.Nu laat zien, kun je als wetenschapper ervaring opdoen in andere werkelijkheden dan de onze. Voorwaarde is dat je je de condities (zoals meditatie) eigen wilt maken, zodat je die ervaring op kunt doen ten behoeve van onderzoek daarvan.

 

SPIRITUELE ERVARING

Wetenschappelijke cognitieve kennis is bedoeld om tijdelijk te zijn en om continu ontkracht te worden. Dat klinkt misschien gek, maar in echte wetenschap is er steeds de hoop dat theorieën gaandeweg steeds weer vervangen worden door zienswijzen die nog kloppender zijn. Zodat we steeds meer ontdekken. En daar is de wetenschap voor bedoeld. Want zo komen we tot verdere verdieping van onze kennis over onze werkelijkheid.

 

Spirituele ervaring gaat niet over dat type onderzoek, maar over ervaren wat fundamenteel onderliggend is aan onze werkelijkheid. En wie dat door oefening ervaart, die doet de ervaring op  dat ' het onderliggende' onveranderlijk en oneindig lijkt te zijn. Maar ook bij het opdoen van spirituele ervaring, gaat het erom dat je open blijft staan voor wat je nog niet kent. En gaat het erom dat je de bescheidenheid moet durven hebben, dat je ervaring zegt dat het onveranderlijk en oneindig lijkt.  Maar dat je nooit kunt weten of het dat ook is. Want jouw ervaring is misschien niet dé hele waarheid. En ook dat is wetenschappelijke spiritualiteit. We kunnen onze ervaring zo wellicht steeds verder verdiepen.

bottom of page