top of page

De wereld van morgen, die vandaag begint

Een aantal jaren geleden kreeg ik de bijzondere mogelijkheid om een visie te mogen schrijven voor een organisatie die zich richt op gezondheidszorg. De visie zou gaan over wat gezondheid betekent voor ieder mens afzonderlijk en voor de samenleving als geheel.

Ik deed een hoop onderzoek en kwam op basis van talloze bronnen in elk geval tot één op zich eenvoudige conclusie: wat 'gezondheid' werkelijk is, kun je niet zomaar een een paar zinnen beschrijven. En hoe je gezondheid bevordert - in mensen en in de samenleving die mensen samen zijn - is heel uiteenlopend. Het vraagt om diepgaand maatwerk. Dat klinkt misschien logisch, maar als je ziet hoe we in onze samenleving vorm en inhoud geven aan alles wat naar ons idee met gezondheid te maken heeft dan komt dat al gauw neer op 'one size fits all'.

VOEDING, ZIEKTE, BEWEGING

Een paar simpele, alledaagse voorbeelden.

Als het gaat om voeding, dan geldt de schijf van vijf zoals het Voedingscentrum die gemaakt heeft. Ik houd me al heel veel jaren niet aan die voorschriften en ben wat heet 'een gezond mens'.

Als het gaat om ziekte dan hebben we voor verschillende kwalen veelal standaardoplossingen: bacteriële infecties bestrijden we met anti-biotica, kanker met chemo's, bestralingen en hormonen, depressies met anti-depressiva en als je geluk hebt therapie enz. Ik kies al jaren voor heel andere en verschillende genezingswijzen en ben wat heet 'een gezond mens'.

Als het gaat om bewegen dan zegt de Nederlandse Norm Gezond Bewegen dat 'gezonde mensen' tot hun 18e in elk geval elke dag 1 uur matig intensief moeten bewegen. En na ons 18e jaar is de richtlijn in elk geval 30 minuten matig intensieve beweging gedurende in elk geval 5 dagen. Ik ben wat heet 'een gezond mens'. En het is daarom, denk ik, dat ik de neiging heb om naar mijn lichaam te luisteren. Dat wil soms heel intensief bewegen, soms matig intensief zoals de norm voorschrijft en soms niks anders dan alleen de dagelijkse beweging die je krijgt door lopen door je huis, boodschappen doen, wassen, schoonmaken, tuinklussen etc.

In al deze voorbeelden heb ik het alleen nog maar over gezondheid die de fitheid van ons lichaam aangaat. Er zijn talloze andere gebieden in het leven, die te maken hebben met hoe gezond we ons voelen en wat daaraan bijdraagt: onze sociale omgeving en onze zingeving bijvoorbeeld. Daar is in onze samenleving nog maar heel weinig aandacht voor.

DE WERELD VAN MORGEN

Vanuit het schrijven over 'de gezonde samenleving', ontstond in de daarop volgende jaren langzaamaan een visie voor 'de wereld van morgen die vandaag al begint'. En in vervolg op de vorige twee blogs over menselijke bewustzijnsontwikkeling - en daarmee de ontwikkeling van samenlevingen - nu een blik op die 'wereld van morgen'. Het is niet alleen een wereld zoals ik die voor me zie, maar ook een wereld die ik op allerlei manieren - en in alle prilheid - al zie ontstaan. En ik vermoed dat je dat wel herkennen kunt.

In deze blog over stadia in menselijke ontwikkeling zoals we die nu kennen, kun je zien hoe we als mens kunnen groeien in steeds alomvattender perspectieven van onszelf, anderen, de aarde en de kosmos. Wat we ons in die 'wereld van morgen' steeds meer zullen gaan realiseren is dat er mensen nodig zijn, die die wereld vorm en inhoud durven geven vanuit die meest alomvattende perspectieven.

En nee, ik heb het niet over dat dit 'nieuwe leiders' zijn, want dit soort mensen voelt zich geen leider in de traditionele zin van het woord en ze passen dan ook niet in de huidige 'leiderschapssystemen'. Dat is ook niet wat 'de wereld van morgen' nodig heeft. Ik heb het over mensen die vanuit diepgevoelde ervaring weten dat hun kwaliteit er één is naast vele andere. Terwijl zij zich ook ten diepste verantwoordelijk weten voor hun eigen specifieke alomvattende kwaliteit en die in willen zetten, zodat de gezamenlijke potentie van kwaliteiten van alle mensen tot volle wasdom kan komen. Dan namelijk beginnen we te spreken over een echt gezonde samenleving.

KRACHT TEN BEHOEVE VAN VREDE

We boren daardoor een ongekende kracht aan, die praktisch gezien zo bestuurd wordt dat die veilig en constructief zijn weg kan vinden. En zo bouwen we gestaag aan vrede. We kunnen ons van alles voorstellen bij wat dat mogelijk zal vergen van de mensen die die verantwoordelijkheid aan durven gaan, samen met ieder die eraan bij wil dragen. Het vraagt om een psychologische volwassenheid, die maakt dat we vrij kunnen zijn van angst.

Een van de belangrijkste veranderingen die we doorgaan, en als je om je heen kijkt dan zie je die al ontstaan, is dat we onze focus op economische waarden gaan verruilen voor een context van zingeving. Dat is het doel dat richting geeft aan de kracht die we ontketenen en van waaruit de wereld van morgen ontstaat, die vandaag al is begonnen.

En ook hier geldt dat zingeving geen 'one size fits all' kent. Voor de een heeft zingeving te maken met alles dat voorbij gaat aan deze wereld en voor de ander zit het hem in de relatie met zijn directe omgeving en alles er tussenin.

Mijn bijzondere respect en waardering voor de virtuele werkelijkheidstheorie zit hem ook precies hierin. Als je leest over het Grote Bewustzijn Systeem, en hoe dat als doel heeft om meer diversiteit, differentiatie en innovatie te creëren resulterend in minder wanorde en meer chaorde, dan begrijp je beter hoe we daar nu al aan werken. We zijn - als geïndividualiseerde bewustzijnsunits - allemaal onderdeel van dat systeem en bepalen elke dag via onze keuzes en acties of we als Grote Maatschappij van de Mensheid meer angst dan wel liefde genereren.

JE EIGEN BEVRIJDENDE VISIE

Om als mensheid werkelijk gestaag vooruit te kunnen zullen we elk op onze eigen, gezonde manier grotere en diepere creativiteit aan de dag leggen. Creativiteit die maakt dat we anderen niet uit- maar in kunnen sluiten (wat niet hetzelfde is als over je heen laten lopen), omdat we leren hoezeer de inherente potentie van elk mens bijdraagt aan onze eigen vooruitgang. Zoals we via de vorige blog zagen zal dit gepaard met een grote omwenteling van onze maatschappelijke systemen (en de teloorgang daarvan zien we ook overal gebeuren). Maar - zoals wel vaak gedacht wordt - daar begint het niet per se. We moeten daar ook niet op willen wachten.

Jezelf bevrijden van het 'gewoonte ik' en verder gaan naar het nieuwe, wat dat voor ieder van ons ook maar is in elk moment, is hoe we systemen van binnenuit en onderop veranderen. En dat proces kan zeker de nodige tegenslag kennen, omdat je tegen de stroom van de heersende orde in zwemt zowel buiten je als in je.

Vrijheid creeer je bijvoorbeeld door je de Grote Doelen van een glorieuze toekomst voor ogen te houden. Je kunt wanneer je maar wilt intunen op de datastroom daarvan: visualiseer, droom, schrijf, speel etc. en het is daar. Altijd fris en altijd nieuw.

En ondertussen niet vergeten dat je in de virtuele werkelijkheid van het Nulpuntbewustzijn eeuwig lijkt te kunnen uitrusten... ook al is het maar voor één aards minuutje :)

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page