top of page

Natuurkunde-leraar Mr. Wright leert zijn leerlingen: "It's all about love"

Mr. Wright is een natuurkunde-leraar die zijn leerlingen enthousiasmeert door in zijn lessen te laten zien hoe bepaalde regelsets van onze werkelijkheid werken. De demonstratie staat daarbij steeds voorop, leerlingen doen zelf waar dat maar kan ook mee en daarna leren ze wat ze nu eigenlijk gezien en gedaan hebben. En dat leidt tot groot enthousiasme - en dus leergierigheid - onder zijn leerlingen.

LOVE IS ALL

Maar hij geeft zijn leerlingen ook nog iets heel anders mee. Want hoe belangrijk en nuttig kennis over onze werkelijkheid ook mag zijn, er is maar een ding dat écht belangrijk is in het leven: liefde.

Het filmpje laat op indrukwekkende wijze zien hoe meester Wright tot die diep gevoelde en geleefde levensovertuiging is gekomen. En waarom hij het zo belangrijk vindt om die boodschap uit en over te dragen (11 minuten, Engels).

________________________________________________________________________

Deze blog maakt deel uit van een reeks, waarin we het werk van uiteenlopende experts op verschillende gebieden van menselijke ontwikkeling in beeld brengen. Andere episodes vind je:

  • hier (spirituele leraar Mooji, over ego en illusie in het licht van non-dualiteit)

  • zowel hier als hier zie je Byron Katie, over de virtualiteit van onze werkelijkheid en werken met angst vanwege gebeurtenissen in de wereld (beide thema's in het licht van haar lering The Work).

  • hier gaat het over hoe we 'spirituele intelligentie' kunnen trainen. De definitie daarvan is: het vermogen om te handelen vanuit wijsheid en compassie, terwijl je innerlijke en uiterlijke vrede bewaart, ongeacht de omstandigheden.

  • en hier, waar de westerse spirituele leraar Ram Dass vertelt hoe hij gratie wist te vinden in het feit dat hij zijn leven lang fysiek beperkt zou zijn door een herseninfarct.

Je herkent de verschillende delen in deze serie steeds aan de foto van de zonnebloem (hierboven).

Zoek op onderwerp
Zoek op categorie
bottom of page